> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


VN-CL-05 RETELE APA SI CANALIZARE IN GRUPAREA ODOBESTI
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 01.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vrancea
Termenul limita pentru depunere:14.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: CONTRACTUL VN-CL-05 RETELE APA SI CANALIZARE IN GRUPAREA ODOBESTI CONSTA IN EXECUTAREA DE LUCRARI (CONFORM SPECIFICATIILOR DIN CAIETUL DE SARCINI) PENTRU RETELE APA SI CANALIZARE IN UAT ODOBESTI, UAT BOLOTESTI SI RETEA CANAL IN UAT JARISTEA.DURATA PREVAZUTA LA SECTIUNEA II.3, REPREZINTA PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SI NU CUPRINDE PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR DE 36 DE LUNIValoarea totala estimata fara TVA 59.149.437 Lei

VN-CL-10 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA FOCSANI SI LUCRARI IN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SURAIA. DISPECERIZAREA SI MONITORIZAREA SISTEMULUI REGIONAL DE APA. SE MAICANESTI.
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 01.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vrancea
Termenul limita pentru depunere:11.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: VN-CL-10 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA FOCSANI include:Sectiunea 1: Sisteme de alimentare in UAT Focsani, UAT Milcovu, UAT Gologanu, UAT Rastoaca, UAT Tataranu, UAT Vulturu, UAT Nanesti, UAT Maicanesti si UAT CJ Vrancea ( inclusiv SCADA ).Sectiunea 2: Dispecerizarea si Monitorizarea sistemelor regionale de apa si apa uzataSectiunea 3: Statia de epurare MaicanestiValoarea totala estimata fara TVA: 79.056.876,07 Lei

Contract de servicii de proiectare (proiect tehnic, DTAC, DTOE, program pentru monitorizarea zonelor cu potential de instabilitate si asistenta tehnica din partea proiectantului) din cadrul proiectului ”Regiunea Nord –Est - Axa rutiera strategica 1: Iasi- Suceava”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 01.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Realizarea serviciilor de proiectare (DTAC, DTOE, Proiect tehnic si detalii de executie, Program pentru monitorizarea zonelor cu potential de instabilitate si asistenta tehnica din partea proiectantului) din cadrul proiectului ”Regiunea Nord –Est - Axa Rutiera Strategica 1: Iasi- Suceava”, conform caietului de sarcini, pentru modernizarea a 167,933 km de drumuri judetene din judetele Iasi si Suceava (75,739 km pe raza judetului Suceava si 92,194 km pe raza judetului Iasi) aflate în proximitatea TEN T si conectarea a 22 de unitati administrativ - teritoriale urbane si rurale la reteaua TEN-T.Amplasamentul traseului AXEI RUTIERE STRATEGICA 1: IASI – SUCEAVA face parte din reteaua drumurilor cu trafic regional si local fiind catalogat ca drum judetean in conformitate cu prevederile Hotararilor de Guvern privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice.Documentatia tehnica necesara realizarii investitiei va cuprinde lucrari de aducere a sectoarelor de drum judetean la parametrii corespunzatori clasei tehnice “IV” si categoria de importanta “C”, cu respectarea cerintelor de rezistenta si stabilitate, in vederea desfasurarii traficului in conditii de siguranta si confort.Documentatia va fi inaintata pentru verificare verificatorilor de proiect, independenti de proiectant, conform prevederilor legale, desemnati de catre Autoritatea Contractanta. Prestatorul va asigura si obtinerea autorizatiei de construire.Principalele tipuri de lucrari necesar a fi realizate pentru reabilitarea si modernizarea infrastructurii judetene de drumuri si poduri propuse, sunt:• Lucrari de drum• Terasamente• Lucrari de colectare si evacuarea apelor• Podete si elemente tubulare pentru continuizarea scurgerii apelor pluviale• Intersectii la nivel cu alte cai de comunicatie clasificate• Drumuri laterale si accese la proprietati• Parcari si statii de autobuz• Trotuare si piste de biciclete• Lucrari de consolidare• Lucrari hidrotehnice• Lucrari de poduri• Siguranta circulatiei• Treceri de pietoni• Lucrari de semnalizare pe timpul executiei lucrarilor• Evaluarea Impactului asupra mediului• Masuri SSM• Alte aspecte relevante

Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier aferente contractelor de lucrari pentru proiectul „Modernizare DJ172D: Muresenii Bârgaului (DN17) - Lac Colibita – Colibita - Bistrita Bârgaului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgaului - Strâmba - Ilva Mica (DN17D) - Poiana Ilvei - Magura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistrita-Nasaud- lot 2, lot 3, lot 4”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 31.10.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bistriţa-Năsăud
Termenul limita pentru depunere:08.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: achizitia de servicii de supraveghere a lucrarilor, prin diriginti de santier autorizati, ca reprezentant al beneficiarului în derularea contractul de lucrari, în conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice în vigoare, pentru lucrarile de executie pentru proiectul „Modernizare DJ172D: Muresenii Bârgaului (dn17) - Lac Colibita – Colibita - Bistrita Bârgaului (DN17) - (DN17) Josenii Bârgaului - Strâmba - Ilva Mica (DN17D) - Poiana Ilvei - Magura Ilvei - Ilva Mare - Lunca Ilvei - Limita jud. Suceava, jud. Bistrita-Nasaud, lot 2, lot 3, lot 4”

Furnizare barca multirol interventie rapida si evacuare – 2 buc
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 14.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:19.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: 2 barci multirol interventie rapida si evacuare conform cerintelor din caietul de sarcini

Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Brasov- Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru elaborarea si implementarea proiectului
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 14.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Braşov
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul contractului il reprezinta Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Brasov- Servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru elaborarea si implementarea proiectului.

Modernizare sistem teleprotectii, telecomunicatii in statia Cernavoda
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 13.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Sud-Est
Termenul limita pentru depunere:14.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Elaborare detalii de executie, as built si executie lucrari de modernizare la sistemul teleprotectii, telecomunicatii in statia Cernavoda.

,,Autovidanje 10 mc - 2 buc’’ - DRDP Constanta
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 14.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie Autovidanje 10 mc - 2 buc

computer tomograf
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 14.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: - computer tomograf, valoarea estimata 1000000 lei

Elemente elastice cu 3 si 5 straturi de cauciuc pentru suspensia locomotivelor electrice’’- impartita in 2 loturi
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 14.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:19.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Elemente elastice cu 3 si 5 straturi de cauciuc pentru suspensia locomotivelor electrice’’- impartita in 2 loturilot 1 – Elemente elastice cu 3 straturi de cauciuc pentru suspensia locomotivelor electricelot 2 - Elemente elastice cu 5 straturi de cauciuc pentru suspensia locomotivelor electrice

Furnizare mini-incarcatoare, buldoexcavatoare si accesorii
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 11.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se vor achizitiona:4 bucati mini-încarcatoare rigide cu virare prin derapare cu ridicare radiala a bratului, cu cupa multifunctionala si furca + accesorii (2 bucati picon; 1 bucata perie cu inclinare hidraulica) si 5 bucati buldoexcavatoare cu roti inegale cu cupa de excavare si cupa multifunctionala prevazuta cu furca + accesorii (5 bucati picon)

ECHIPAMENTE IT: LOT 1. COMPUTERE DE BIROU – DESKTOP PC, LOT 2. CALCULATOARE PORTABILE – LAPTOP, LOT 3. CALCULATOARE ELECTRONICE DE TIP INDUSTRIAL, LOT 4. ECHIPAMENTE DE STOCARE DATE, LOT 5. SERVERE, LOT 6. SWITCH - URI
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 10.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:13.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie tehnica de calcul din categoriile: LOT 1. COMPUTERE DE BIROU – DESKTOP PC, LOT 2. CALCULATOARE PORTABILE – LAPTOP, LOT 3. CALCULATOARE ELECTRONICE DE TIP INDUSTRIAL, LOT 4. ECHIPAMENTE DE STOCARE DATE, LOT 5. SERVERE, LOT 6. SWITCH - URI .Echipamentele sunt destinate activita?ilor din zona de producere a energiei ?i din zona administrativa a companiei. Acestea vor înlocui platforme hardware cu durata de utilizare mult depa?ita sau defecte, în scopul asigurarii unor performan?e tehnice ridicate precum ?i pentru scaderea cheltuielilor de exploatare ?i între?inere.

Echipament de serviciu- Dolj
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 09.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dolj
Termenul limita pentru depunere:15.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Furnizare de echipament serviciu (costumde iarna, costum de vara, cama?i) pentru dotarea personalului silvic din cadrul Directiei Silvice Dolj, conform Contractului Colectiv de Munca.

Executie de lucrari aferente proiectului „REALIZARE STATIE DE EPURARE NOUA ÎN BUZIAS, RECAS, FAGET ÎN CADRUL PROIECTULUI EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL TIMIS CL 3 - LOT 1 - REALIZARE STATIE EPURARE NOUA ÎN BUZIAS AMENAJARE DRUM DE ACCES LA STATIE DE EPURARE BUZIAS, L = 1,5 KM”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 09.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:20.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executie de lucrari aferente „REALIZARE STATIE DE EPURARE NOUA ÎN BUZIAS, RECAS, FAGET ÎN CADRUL PROIECTULUI "EXTINDEREA ?I MODERNIZAREA SISTEMULUIDE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎN JUDETUL TIMIS" CL 3 -LOT 1 - REALIZARE STATIE EPURARE NOUA ÎN BUZIASAMENAJARE DRUM DE ACCES LA STATIE DE EPURARE BUZIAS,L = 1,5 KM”Durata contractului este de 40 luni: Executie de lucrari aferente proiectului ( 4 luni inclusiv perioada de mobilizare) si perioada de notificare a defectelor (36 luni).Lucrarea consta in lucrari de constructii amenajare drum acces la statia de epurare Buzias in lungime de 1,5 km.

FURNIZARE DIVERSE MATERIALE SANITARE CONSUMABILE SI DISPOZITIVE MEDICALE
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 10.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:14.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: FURNIZARE DIVERSE MATERIALE SANITARE CONSUMABILE SI DISPOZITIVE MEDICALE

INSTRUIREA PERSONALULUI DGDR - AM PNDR ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII DE NOI CUNO?TIN?E ?I REALIZARII EFICIENTE A ACTIVITA?ILOR
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 10.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectivul general al serviciilor de formare este sa sprijine, în perioada urmatoare, în mod eficient, implementarea Programul National de Dezvoltare Rurala în ceea ce prive?te activita?ile specifice Direc?iei Generale Dezvoltare Rurala: atât aspectele de baza vizând procesul de elaborare, implementare, evaluare, monitorizare si plata a proiectelor, cât ?i realizarea bazelor de date necesare monitorizarii, identificarea nevoilor, elaborare caiete de sarcini, lansare proceduri ?i evaluare oferte, implementare contracte, elaborare situa?ii statistice, monitorizari cheltuieli Cap 15.6 aferente DGDR, elaborare cereri de rambursare, etc. Gestionarea ?i prelucrarea datelor prin intermediul Excel ?i Access este necesara în vederea utilizarii lor ca suport pentru eficientizarea deciziilor de management a PNDR.

Acord cadru avand ca obiect achizitia de „Servicii de gestionare deseuri pentru OMV Petrom”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 09.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Acord cadru avand ca obiect achizitia de „Servicii de gestionare deseuri pentru OMV Petrom”

Modernizare si extindere ERP MAIS
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 24.10.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Modernizare si extindere ERP MAIS (Management Accounting Information System)- achizitie aplicatii informatice, echipamente si servicii de dezvoltare software pentru modernizarea si extinderea sistemului informatics integrat de tip ERP-MAIS.

CONTRACT FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 20.10.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:23.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitia de aparatura medicala conform caietului de sarcini

ACHIZITIE de UTILAJE,AUTOVEHICULE, TRACTOARE si REMORCI- NOI
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 20.10.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:23.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: LOTUL NR.1Buldoexcavator= 2 bucati –in evaluarile de pr?t sunt incluse urmatoarele scule ajutatoare:-picon,lama de zapada L=2,7 m-lama de zapada 2,7 m;burghiu fi=610 mm si cupa excavare de rezerva l= 305 mmLOTUL NR.2-Autoutilitare personal si marfa ;3.5 to;tractiune fata si bena basculabila= 2 bucati-Autoutilitare transport marfa;tractiune fata si caroserie medie=2 bucati-Autoutilitare transport marfa;3.5 to;tractiune fata si caroserie inchisa= 1 bucata-MASINA DE TEREN 4X4=1 bucataLOTUL NR.3 Tractor 68 - 75 CP ;tractiune 4 x 4= 2bucatiLOTUL NR.4 Remorci agricole cu doua axe ,cu bena basculabila,capacitatea 5 to= 2 bucati;