Achizitii publice Romania

Licitatii achizitii publice din Romania si UE, zilnic, pe Email. Peste 2000 de surse: Seap, MO, Autoritatii publice si private, Ziare

Ghid participare licitatii achizitii publice

Licitatii de vanzare Romania

Executari silite, lichidari judiciare, bunuri mobile si imobile de la: executori, lichidatori, ANAF, Institutii publice, peste 230 de surse

Ghid participare licitatii de vanzare

Achizitii Publice Romania Achizitii Publice Atribuiri Achizitii Publice EU

vezi aici mai multe

Proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul de investitii: „Reparatii capitale cladiri, reconfigurare functiuni, extindere si dotari cu echipamente in cadrul Sectiei de recuperare neuropsihomotorie a copiilor - Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol” din Municipiul Techirghiol, str. Ovidiu nr. 2-4, judetul Constanta.
Fri, 15 Dec 2017 04:30:33 +0100

Data publicarii: 22.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Constanţa, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:15.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: "Reparatii capitale cladiri, reconfigurare functiuni, extindere si dotari cu echipamente in cadrul Sectiei de recuperare neuropsihomotorie a copiilor - Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol” din Municipiul Techirghiol, str. Ovidiu nr. 2-4, judetul Constanta.Valoarea estimata a achizitiei este de 21.412.880 lei, fara TVA, din care:- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 135.000, 00 lei fara TVA;- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta = 530.570,00 lei fara TVA;- Cheltuieli pentru investitia de baza = 20.392.340,00 lei fara TVA;- Organizare de santier = 354.970,00 lei fara TVA.Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant si aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr. 6060 din 26.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Reparatii capitale cladiri, reconfigurare functiuni, extindere si dotari cu echipamente in cadrul Sectiei de recuperare neuropsihomotorie a copiilor - Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol” din Municipiul Techirghiol, str. Ovidiu nr. 2-4, judetul Constanta din Subprogramul "Unitati sanitare din mediul urban” din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social.Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein-Iasi, str. Cuza Voda nr. 2
Fri, 15 Dec 2017 04:30:33 +0100

Data publicarii: 21.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:15.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Consolidare si refunctionalizare Palat Braunstein-Iasi, str. Cuza Voda nr. 2Lucrarile ce fac obiectul contractului se executa asupra unui imobil clasificat monument istoric. Palatul Braunstein este înscris în Lista Monumentelor Istorice având codul LMI IS-II-m-B-03837.

Executia lucrarilor pentru „Amenajare si extindere scoala gimnaziala nr. 1 Tamasi, judetul Bacau”
Fri, 15 Dec 2017 04:30:33 +0100

Data publicarii: 04.12.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bacău
Termenul limita pentru depunere:20.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executia lucrarilor pentru „Amenajare si extindere scoala gimnaziala nr. 1 Tamasi, judetul Bacau” Valoarea estimata fara TVA a contractului: 911.333,00 Lei fara TVA, defalcata astfel:- Cap.4.1 Constructii si instalatii: 764.231,20 lei fara TVA;- Cap. 4.2 Montaj utilaje tehnologice: 18.935,10 lei fara TVA; - Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 109.060,90 lei fara TVA; - Cap. 5.1.1 Organizare de santier: 19.105,80 lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse ?i neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în func?ie de necesita?i, prin modificarea contractului în condi?iile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice.

ACHIZITIE MOBILIER PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 JEGALIA, JUDETUL CALARASI , din cadrul proiectului „Dotarea cu echipamente, mobilier specific didactic ?i de laborator ?i dotari independente pentru Scoala Gimnaziala nr.1 Jegalia, judetul Calarasi”
Fri, 15 Dec 2017 04:30:33 +0100

Data publicarii: 04.12.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Călăraşi
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Vor fi livrate produse respectadu-se specificatiile din caietele de sarcini, respectiv – ACHIZITIE MOBILIER PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 JEGALIA, JUDETUL CALARASI in cadrul proiectului Dotarea cu echipamente, mobilier specific didactic ?i de laborator ?i dotari independente pentru Scoala Gimnaziala nr.1 Jegalia, judetul Calarasi.In cadrul achizitie mobilier pentru modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 Jegalia , vor fi achizitionate elemente de mobilier, conform specificatiilor caietului de sarciniValoarea estimata fara TVA: 230.884,00 Moneda: RON

vezi aici mai multe

Achizitie echipamente medicale
Thu, 14 Dec 2017 12:02:28 +0100

Data publicarii: 13.12.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Suceava
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Echipamente medicale:echipament radiologic,spirometru,microscop,lampa frontala,masina developare filmeradiologice,pulsoximetru,electrocardiograf,instrumente chirurgicale,tensiometre,pistol biopsie

CONTRACT FURNIZARE MEDICAMENTE PROGRAME NATIONALE
Thu, 14 Dec 2017 12:02:28 +0100

Data publicarii: 13.12.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Maramureş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Nr. crt. DCI ( denumire comuna internationala ) Cod CPV Descriere produs U.M Cant 1 luna Cant 2 luni1 Nonacog alpha 33621000-9 Flacon cu 1000 UI factor IX+ solvent Flacon 40 802 Carfilzomibum 60mg 33652100-6 pulb.ptr.sol.perf. 60mg FL. 185 3703 Bleomycinum sulfas 33652100-6 Flac. cu 15000ui bleomycin Fl. 40 80

Actualizarea sistemului informatic integrat IDEALE 2005 la ultima versiune disponibila de FLUENTIS 2015
Thu, 14 Dec 2017 12:02:28 +0100

Data publicarii: 13.12.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Contractul are ca obiect înlocuirea versiunii actuale a aplica?iei de planificare a resurselor întreprinderii (IDEALE 2005), cu ultima versiune disponibila prin actualizarea sistemului informatic integrat IDEALE 2005 de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) pentru gestionarea activita?ilor din cadrul R.A. Monitorul Oficial, la FLUENTIS 2015 (ultima versiune disponibila la momentul punerii în func?iune), potrivit tuturor cerin?elor descrise în Documenta?ia descriptiva. Furnizorul va efectua livrarea, instalarea, instruirea operatorilor ?i punerea în func?iune a sistemului informatic integrat FLUENTIS 2015, prin actualizarea sistemului informatic integrat IDEALE 2005 de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) pentru gestionarea activita?ilor din cadrul R.A. Monitorul Oficial, la ultima versiune de FLUENTIS 2015 care va fi disponibila la momentul punerii în func?iune, în conformitate cu prevederile anexelor la prezentul contract. De asemenea, pe perioada de garan?ie a sistemului informatic integrat (36 luni de la data punerii în func?iune), furnizorul va asigura asisten?a post-implementare pe o durata de trei ani, con?inând: rezolvarea gratuita disfunc?ionalita?ilor aparute în sistemul informatic integrat, neprovocate de utilizarea neadecvata a acestuia ?i asisten?a acordata utilizatorului (con?inând ?i upgrade-ul func?ionalita?ilor sistemului în conformitate cu legisla?ia în vigoare, timp de 3 ani) în limita a 124 ore trimestrial.Valoarea totala estimata a contractului: 300.300 EUR + TVA, echivalentul a 1.395.854,46 LEI la cursul valutar de 1 EUR = 4,6482 lei (cursul BNR valabil pentru 15.11.2017).

Dezinfectanti-acord cadru
Thu, 14 Dec 2017 12:02:28 +0100

Data publicarii: 13.12.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Dezinfectanti -acord cadru

vezi aici mai multe

Acord-cadru 4 ani mentenanţă echipamente din sistemul de radiocomunicaţii mobile digitale în standard Tetra al M.Ap.N
Thu, 14 Dec 2017 12:02:28 +0100

Data publicarii: 13.12.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:26.01.18
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de mentenanta la echipamentele de infrastructura presupun executarea urmatoarelor activitati asociate:, 1. mentenanta preventiva;, 2. mentenanta corectiva.

RO-Bucureşti: Staţie electrică de transformare
Thu, 14 Dec 2017 12:02:28 +0100

Data publicarii: 13.12.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:03.01.18
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

Parte a Tender Service Group – lider european în servicii online de monitorizare a licitatiilor încă din 2007, oferim companiilor romanesti, servicii de monitorizare online a anunturilor de achizitii publice organizate de autoritati publice si private atat din Romania cat si din UE.

In prezent, furnizam servicii de monitorizare in/din 18 tari europene : Austria, Bulgaria, Croația, Elvetia, Cehia, Germania, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Ucraina, Ungaria, Regatul Unit, 8 tari din America Latina si in plus: Rusia.