Achizitii publice Romania

Licitatii achizitii publice din Romania si UE, zilnic, pe Email. Peste 2000 de surse: Seap, MO, Autoritatii publice si private, Ziare

Ghid participare licitatii achizitii publice

Licitatii de vanzare Romania

Executari silite, lichidari judiciare, bunuri mobile si imobile de la: executori, lichidatori, ANAF, Institutii publice, peste 230 de surse

Ghid participare licitatii de vanzare

Achizitii Publice Romania Achizitii Publice Atribuiri Achizitii Publice EU

vezi aici mai multe

Actualizare documentatie SERVICII DE MENTENANTA A APARATELOR CU RAZE X – 3 LOTURI
Sat, 27 May 2017 04:30:22 +0200

Data publicarii: 19.05.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:07.06.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APARATELE CU RAZE X – 3 LOTURILot 1 – Mentenanta aparate raze X Rapiscan, porti detectoare de metaleMetor, aparate detectoare de explozibili si narcotice Itemiser 3Lot 2 – Mentenanta porti detectoare de metale GarettLot 3 – Mentenanta aparate raze X Smiths HeimannIn conformitate cu caietele de sarcini anexate documentatiei

Actualizare documentatie Lucrari imbracaminte bituminoasa usoara in satele Razvani si Buzoieni din orasul Lehliu-Gara – accord cadru
Sat, 27 May 2017 04:30:22 +0200

Data publicarii: 19.05.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Călăraşi
Termenul limita pentru depunere:06.06.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Procedura de achizitie are ca obiect : Lucrari imbracaminte bituminoasa usoara in satele Razvani si Buzoieni din orasul Lehliu-Gara – accord cadru, pentru 14 strazi ( 10 strazi in satul Razvani si 4 strazi in satul Buzoieni ), cu o valoare estimata fara TVA de 1.687.354,68 lei.

Actualizare documentatie Achizitie echipament de protectie
Sat, 27 May 2017 04:30:22 +0200

Data publicarii: 19.05.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dâmboviţa
Termenul limita pentru depunere:06.06.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul contractului consta in dotarea personalului salariat cu echipament individual de protectie corespunzator riscurilor specifice meseriilor si locurilor de munca conform cu prevederile legislatiei nationale specifice domeniului securitatii si sanatatii in munca (Legea 319/2006), transpusa in Anexa la Contractul Colectiv de Munca.

Actualizare documentatie MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA PETRACHIOAIA, JUDETUL ILFOV
Sat, 27 May 2017 04:30:22 +0200

Data publicarii: 19.05.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Ilfov
Termenul limita pentru depunere:09.06.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Lucrari de modernizare drumuri

vezi aici mai multe

ACORD CADRU PENTRU O PERIOADA DE 36 DE LUNI PENTRU SERVICII DE COLECTARE,TRANSPORT SI ELIMINARE FINALA PRIN INCINERARE DESEURI MEDICALE
Sat, 27 May 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.05.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Se vor achizitiona SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT SI INCINERARE A DESEURILOR SPITALICESTI conform caietului de sarcini,in valoare min.de 29.033,50 lei fara TVA/luna , val.maxima pe 36 de luni de 1.045.206,00 lei fara TVA .Valoarea estimata minima Acord cadru este de 29.033,50 lei fara TVA si Valoarea estimata maxima este Acord cadru de 1.045.206,00 lei fara TVA. Valoarea estimata maxima a unui Ctr.subsecvent este de 348.402,00 lei fara TVA.

Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectiv „REABILITARE STR. BARAJULUI, MUNICIPIUL TULCEA’’
Sat, 27 May 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.05.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Tulcea
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Obiectul Contractului îl reprezinta elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectiv „Reabilitare str. Barajului Municipiul Tulcea”conform Temei de proiectare anexata , cu respectarea prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectiv “REABILITARE L.T.E. SI SISTEM RUTIER STR. T. VLADIMIRSCU , MUNICIPIUL TULCEA”
Sat, 27 May 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.05.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Tulcea
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Obiectul Contractului îl reprezinta elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectiv “REABILITARE L.T.E. SI SISTEM RUTIER STR. T. VLADIMIRSCU , MUNICIPIUL TULCEA”, conform Temei de proiectare, cu respectarea prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Acord cadru de servicii de asigurare de viata, contra accidentelor si de sanatate pentru personalul MApN - teritoriu national si international
Sat, 27 May 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.05.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Ilfov
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Obiectul acordului-cadru îl constituie asigurarea de viata, contra accidentelor si de sanatate pentru personalul din MApN, pentru urmatoarele riscuri: -Deces- Invaliditate gradul I si II- Invaliditate gradul III- Îmbolnaviri, pe timpul si din cauza actiunilor de lupta, procesului de pregatire pentru lupta si îndeplinirea sarcinilor pe timpul serviciului de lupta, care au ca rezultat mutilari sau defecte fizice ireversibile ori vatamari corporale/afectiuni ce pot fi stabilite în mod obiectiv si cu consecinte definitive, având caracter ireversibil si definitiv.- Cheltuieli de spitalizare si/sau tratament ambulatoriu pentru perioade cuprinse între 3 si 90 de zile daca se face dovada acestor cheltuieli.- Cheltuieli pe medicamente si tratament, daca se face dovada ca aceste cheltuieli au fost efectuate- Cheltuieli de transport/repatriere în cazul acordarii asistentei medicale în strainatate Pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente (îmbolnavire, împuscare, radiere etc.) intervenite pe timpul pregatirii, deplasarii la si de la locul misiunii si din cauza executarii misiunii în strainatate si/sau pe teritoriul national.Cantitatea minima estimata a acordului-cadru 7.500 zile asigurare, valoare minima estimata 45.000,00 lei; Cantitate maxima estimata a acordului-cadru 1.825.000 zile asigurare, valoare maxima estimata 10.950.000,00 lei;Cantitatea minima estimata a unui contract subsecvent este de 30 zile asigurare.Cantitatea maxima estimata a unui contract subsecvent este de 210.000 zile asigurare.Estimarea cantitatii care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent: 210.000 zile asigurare.Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent: 1.260.000,00 lei.

vezi aici mai multe

Achizitie - Imprimate si produse conexe - imprimate legate de programul de spectacole al teatrului pentru anul 2018/2019
Sat, 27 May 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.05.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:29.06.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie - Imprimate si produse conexe - imprimate legate de programul de spectacole al teatrului pentru anul 2018/2019

Achizitie - Izolatori - izolatori cu clapă de sticlă F160/146, F12/146.
Sat, 27 May 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.05.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:05.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie - Izolatori - izolatori cu clapă de sticlă F160/146, F12/146.

Parte a Tender Service Group – lider european în servicii online de monitorizare a licitatiilor încă din 2007, oferim companiilor romanesti, servicii de monitorizare online a anunturilor de achizitii publice organizate de autoritati publice si private atat din Romania cat si din UE.

In prezent, furnizam servicii de monitorizare in/din 18 tari europene : Austria, Bulgaria, Croația, Elvetia, Cehia, Germania, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Ucraina, Ungaria, Regatul Unit, 8 tari din America Latina si in plus: Rusia.