Achizitii publice Romania

Licitatii achizitii publice din Romania si UE, zilnic, pe Email. Peste 2000 de surse: Seap, MO, Autoritatii publice si private, Ziare

Ghid participare licitatii achizitii publice

Licitatii de vanzare Romania

Executari silite, lichidari judiciare, bunuri mobile si imobile de la: executori, lichidatori, ANAF, Institutii publice, peste 230 de surse

Ghid participare licitatii de vanzare

Achizitii Publice Romania Achizitii Publice Atribuiri Achizitii Publice EU

vezi aici mai multe

Actualizare documentatie Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230 - relicitare
Thu, 27 Apr 2017 04:30:29 +0200

Data publicarii: 26.04.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:14.06.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectivul principal il reprezinta executia lucrarilor pentru reabilitarea drumului national 6 Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230, in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Rosu. De asemenea, in cadrul contractului vor fi realizate toate activitatile indicate in Lista de cantitati pentru Articole Generale, in conformitate cu specificatiile tehnice si descrierile de preturi pentru aceste articole.

Actualizare documentatie Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 – A2: sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)
Thu, 27 Apr 2017 04:30:29 +0200

Data publicarii: 26.04.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:13.06.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectivul principal il reprezinta executia lucrarilor pentru modernizarea si reabilitarea Centurii rutiere a Municipiului Bucuresti: sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750), in conformitate cu conditiile de contract FIDIC Rosu. De asemenea, in cadrul contractului, vor fi realizate toate activitatile indicate in Lista de cantitati pentru Articole Generale, in conformitate cu specificatiile tehnice si descrierile de preturi pentru aceste articole.

Actualizare documentatie Servicii de proiectare faza PT si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul: ”Modernizare,Renovare si Dotare Camine Culturale in Comuna Soimi, judetul Bihor:Camin Cultural Dumbravita de Codru si Camin cultural Urvis de Beius “, finantat prin PNDR.
Thu, 27 Apr 2017 04:30:29 +0200

Data publicarii: 26.04.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:12.05.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de proiectare faza PT si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul: ”Modernizare,Renovare si Dotare Camine Culturale in Comuna Soimi, judetul Bihor:Camin Cultural Dumbravita de Codru si Camin cultural Urvis de Beius “, finantat prin PNDR. -Elaborarea Proiectului Tehnic ( parte scrisa si parte desenata, caiete de sarcini, liste de cantitati, liste utilaje/echipamente, fise tehnice utilaje/dotari) si a detaliilor de executie (DDE) - Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de lucrari si in perioada de executie a lucrarilor. Valoarea totala estimata a achizitiei este de 28.355,12 lei fara TVA din care:Valorile estimate pentru: Subcapitolul 3.3 Proiectul tehnic este de 24.306,34 lei, Subcapitolul 3.4 DDE este de 2.024,39 lei, Subcapitolul 3.7 Asistenta tehnica din partea proiectantului este de 2.024,39lei.

Actualizare documentatie Reabilitare si modernizare Scoala Primara Nr.2 Renasterea si Gradinita cu program normal nr.3 Renasterea din sat Dorobantu, comuna Plataresti, judetul Calarasi
Thu, 27 Apr 2017 04:30:29 +0200

Data publicarii: 26.04.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Călăraşi
Termenul limita pentru depunere:26.05.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: "Reabilitare si modernizare Scoala Primara Nr.2 Renasterea si Gradinita cu program normal nr.3 Renasterea din sat Dorobantu, comuna Plataresti, judetul Calarasi"

vezi aici mai multe

Echipamente de comunicatii de tip switch layer 2
Thu, 27 Apr 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.04.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitionarea unor echipamente de comunicatii, pe baza de acord cadru, pentru asigurarea continuitatii serviciilor si camerelor tehnice in cadrul retelei LAN a Aparatului Central, pe o perioada de 18 luni.

Servicii de întretinere si reparatii a semafoarelor si indicatoarelor luminoase cu LED-uri în municipiul Satu Mare
Thu, 27 Apr 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.04.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Satu Mare
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de întretinere si reparatii a semafoarelor si indicatoarelor luminoase cu LED-uri în Municipiul Satu Mare

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA IN CALITATE DE CONSUATORI ELIGIBILI
Thu, 27 Apr 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.04.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Satu Mare
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Obiectul contractului il constituie furnizarea energiei electrice la urmatoarele locuri de consum: Mari consumatori - Puncte de consum avand ca obiect de activitate Captarea, tratarea si distributia apei potabile - cod CAEN 3600 - Puncte de consum avand ca obiect de activitate Collectarea, transportul si tratarea a apelor - cod CAEN 3700 - Puncte de consum avand ca obiect de activitate Alte activitati suport - cod CAEN 8299

Agregate naturale si concasate pentru prepararea mixturilor asfaltice
Thu, 27 Apr 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.04.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Argeş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie agregate naturale si concasate pentru prepararea mixturilor asfalticeCantitati: - nisip natural sort 0-4 mm = 8.000 tone; - nisip natural concasat 0-4 mm = 7.000 tone;- pietris de concasare sort 4–8 mm = 12.000 tone;- pietris de concasare sort 8–16 mm = 12.000 tone;- pietris 16-20 mm = 1.000 tone- pietris 16-31,5 mm = 1.000 toneValoarea estimata fara TVA: intre 1.390.000 s lei fara TVA si 1.848.700 lei fara TVA Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata, pana la 31.12.2017, a prezentei proceduri (în functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, pentru care contractul se poate prelungi cu 4 luni, prin act aditional, in conformitate cu art.165 din H.G.395/ 2016, fara a se modifica conditiile contractuale initiale, respectiv pana in data de 30.04.2018.Oferta financiara depusa de catre ofertanti , al carui pret depaseste valoarea estimata (1.390.000 lei fara TVA), va fi declarata inacceptabila .

vezi aici mai multe

RO-Cluj-Napoca: Staţie electrică de transformare
Thu, 27 Apr 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.04.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Nord-Vest
Termenul limita pentru depunere:02.05.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Capace
Thu, 27 Apr 2017 09:00:01 +0200

Data publicarii: 26.04.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:10.05.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

Parte a Tender Service Group – lider european în servicii online de monitorizare a licitatiilor încă din 2007, oferim companiilor romanesti, servicii de monitorizare online a anunturilor de achizitii publice organizate de autoritati publice si private atat din Romania cat si din UE.

In prezent, furnizam servicii de monitorizare in/din 18 tari europene : Austria, Bulgaria, Croația, Elvetia, Cehia, Germania, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Ucraina, Ungaria, Regatul Unit, 8 tari din America Latina si in plus: Rusia.