Achizitii publice Romania

Licitatii achizitii publice din Romania si UE, zilnic, pe Email. Peste 2000 de surse: Seap, MO, Autoritatii publice si private, Ziare

Ghid participare licitatii achizitii publice

Licitatii de vanzare Romania

Executari silite, lichidari judiciare, bunuri mobile si imobile de la: executori, lichidatori, ANAF, Institutii publice, peste 230 de surse

Ghid participare licitatii de vanzare

Achizitii Publice Romania Achizitii Publice Atribuiri Achizitii Publice EU

vezi aici mai multe

Executie lucrari de „Modernizare camin cultural, sat. Bila, com. Schitu, jud. Giurgiu”.
Mon, 24 Jul 2017 04:30:27 +0200

Data publicarii: 05.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Giurgiu
Termenul limita pentru depunere:27.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Prin acest contract se urmareste executarea lucrarilor de „Modernizare camin cultural, sat. Bila, com. Schitu, jud. Giurgiu”. Amplasamentul pe care este realizata cladirea caminului cultural, se afla situat pe strada Teiului din satul Bila, din comuna Schitu, judetul Giurgiu si are suprafata de 1.895 mp. Cladirea Caminului Cultural cu regim de inaltime parter si partial etaj, are forma in plan de dreptunghi, cu dimensiunile de 29,85 x 18,55 m, cu toate laturile in incinta delimitata cadastral, fara sa fie alaturata de alte constructii.Modernizarea cladirii a impus refunctionalizarea spatiilor existente, mentinand forma si functiunea salii principale de spectacol, a scenei, compartimentand cu indicarea unor functiuni noi pentru restul spatiilor. In zona de nord a cladirii, in spatele scenei, s-a propus un corp extindere (circa 6,30 m pe toata latimea constructiei), care sa cuprinda spatii pentru centrala termica si depozitul de combustibil. Investitia de baza consta in realizarea urmatoarelor obiecte de investitii:1. OB.1 – Consolidare, reabilitare, refunctionalizare cladire existenta, inclusiv extindere cabine actori, CT, depozit combustibil;2. OB.2 – Platforma gunoi si depozit cenusa;3. OB.3 – Sistematizare verticala, alei carosabile, spatii verzi, inclusiv retele apa, canalizare si bransament electric;4. OB.4 – Imprejmuire;5. OB.5 – Platforma pietonala in afara incintei-cheltuieli neeligibile;6. OB.6 – Platforma carosabila in afara incintei-cheltuieli neeligibile.Toate lucrarile necesare vor fi executate conform documentatiei tehnice, elaborate de catre proiectantul de specialitate, cu respectarea stricta a normelor, normativelor si reglementarilor tehnice impuse de legislatie. Suma alocata pentru cheltuielile constructii si montaj (C+M) este de 1.384.923,08 RON exclusiv TVA. Valoarea de 1.662.244,28 RON exclusiv TVA reprezinta valoarea estimata a contractului la care se vor raporta ofertele in evaluare (valoarea prezentei proceduri de atribuire).Aceasta valoare estimata (1.662.244,28 exclusiv TVA) nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse ?i neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în func?ie de necesita?i, prin modificarea contractului în condi?iile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice.

REABILITARE SISTEM MICROZONAL ALIMENTARE CU APA (SURSA CRASNA) – INLOCUIRE CONDUCTA DE TRANSPORT APA POTABILA SI REABILITARE CONSTRUCTII HIDROTEHNICE AFERENTE, DE LA STATIA DE TRATARE SCHIULESTI, LA REZERVORUL DE INMAGAZINARE GOGON, ORAS SLANIC
Mon, 24 Jul 2017 04:30:27 +0200

Data publicarii: 05.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:25.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Lucrari de reabilitare a conductei de transport apa potabila cu constructiile hidrotehnice aferente, de la Statia de Tratare Schiulesti la Gospodaria de apa din punctul Gogon (rezervorul de inmagazinare R2) cu o lungime de 8,3 km precum si reabilitarea instalatiilor hidrotehnice aferente celor 2 gospodarii de apa din punctele Rampa si Gogon.

Executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: ,, Construire cladire noua in vederea organizarii ambulatoriului integrat si desfasurari activitatii administrative la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui’’.
Mon, 24 Jul 2017 04:30:27 +0200

Data publicarii: 04.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vaslui, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:25.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: ,, Construire cladire noua in vederea organizarii ambulatoriului integrat si desfasurari activitatii administrative la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui''.Valoarea estimata a contractului este de 20.814.631,25 lei, fara TVA, din care:Cheltuieli care reprezinta lucrari de constructii-montaj ( C+M). Lucrarile de constructii - montaj sunt prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1. din devizul general= 13.985.971,25 lei fara TVA.Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant ?i aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr.2403 din 10.03.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: ,, Construire cladire noua in vederea organizarii ambulatoriului integrat si desfasurari activitatii administrative la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui'' din Subprogramul ,, Unitati sanitare din mediul urban'' din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social.Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

„Executie lucrari pentru extindere retea de alimentare cu apa potabila in localitatea Beliu”, in cadrul proiectului integrat privind « Înfiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare, extindere retea de alimentare cu apa potabila în localitatea Beliu, îmbunatatirea retelei de strazi, reabilitare camin cultural si înfiintare centru de zi tip after school în comuna Beliu, judetul Arad »
Mon, 24 Jul 2017 04:30:27 +0200

Data publicarii: 03.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Arad
Termenul limita pentru depunere:25.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: „Executie lucrari pentru extindere retea de alimentare cu apa potabila in localitatea Beliu”, in cadrul proiectului integrat privind « Înfiintare retea de canalizare menajera si statie de epurare, extindere retea de alimentare cu apa potabila în localitatea Beliu, îmbunatatirea retelei de strazi, reabilitare camin cultural si înfiintare centru de zi tip after school în comuna Beliu, judetul Arad », conform contractului de finantare nr. C322010950200036 / recodificare tranzitie C0720000T210950200036 / 19.11.2015, semnat cu AFIR prin CRFIR 5 Vest.Prin obiectivul de la alimentare cu apa se va realiza extinderea retelei de distributie de apa pe strada 23, unde nu exista dotarea cu utilitati edilitare. Amplasamentul strazii este intre strada 2 (DJ 793A) si strada 22. Lucrarile ce se vor realiza sunt urmatoarele:• Conducta de apa dupa executie se va racorda la cele doua capete in conductele de apa existente din teava PVC, Dn 125 mm de pe strazile 2 si implicit 22.• Se va utiliza teava de polietilena PEID 100, Pn 6, De 90 mm, lungime 245,00 m.• La intersectiile cu conductele de apa existente pe strada 2 si strada 22, se vor executa camine vane;• Strada 2 este drum judetean (DJ793A), astfel este necesara subtraversarea prin foraj orizontal, la km 0+250. De o parte si de alta a subtraversarii se va executa cate un camin de vane, dintre care unul de golire.Valoarea estimata este de: 36.947,00 de lei fara tva.

vezi aici mai multe

Acord-cadru de furnizare medicamente generale
Mon, 24 Jul 2017 09:00:02 +0200

Data publicarii: 22.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Acord-cadru de furnizare medicamente generaleValoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: : L1=52,86 lei;L2=71 lei; L3=38,92 lei;L4=655 lei;L5=4,6 lei;L6=4,4 lei;L7=456,04 lei;L8=0,36 lei;L9=6,2 lei;L10=15,55 lei;L11=742,5 lei;L12=141,5 lei;L13=117 lei;L14=818,8 lei;L15=18,9 lei;L16=2,78 lei;L17=18,67 lei;L18=8700 lei;L19=12,65 lei;L20=11,45 lei;L21=0,39 lei;L22=1857,75 lei;L23=925,45 lei;L24=1788,8 lei;L25=924,34 lei;L26=2572,71 lei;L27=305,2 lei;L28=509,7 lei;L29=10,8 lei;L30=690 lei;L31=10 lei;L32=119,3 lei;L33=1171,5 lei;L34=2013,9 lei;L35=2169 lei;L36=11,65 lei;L37=118,4 lei;L38=290,4 lei;L39=191,7 lei;L40=924,4 lei;L41=360 lei;L42=54,8 lei;L43=18 lei;L44=3,9 lei;L45=26,32 lei;L46=58,5 lei;L47=32 lei;L48=5 lei;L49=7 lei;L50=111 lei;L51=240 lei;L52=12 lei;L53=76,5 lei;L54=140 lei;L55=16,2 lei;L56=38,35 lei;L57=13,5 lei;L58=35,1 lei;L59=8,4 lei;L60=163,25 lei;L61=24,9 lei;L62=8,58 lei;L63=27,3 lei;L64=37,78 lei;L65=241 lei;L66=87,5 lei;L67=129 lei;L68=73,8 lei;L69=1050 lei;L70=12,6 lei;L71=136,6 lei;L72=108 lei;L73=613 lei;L74=84,55 lei;L75=80,3 lei;L76=75 lei;L77=33,4 lei;L78=39,2 lei;L79=299,2 lei;L80=36 lei;L81=16,8 lei;L82=1202 lei;L83=210,15 lei;L84=20452 lei;L85=14040,4 lei;L86=2196,8 lei;L87=13 lei;L88=2555 lei;L89=217,6 lei;L90=395 lei;L91=72,8 lei;L92=8,4 lei;L93=8 lei;L94=2 lei;L95=133.51le;L96= 7251.00 lei;L97= 19356.00 lei;L98=1000.00 lei;L99=205.50 leiValoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: : L1=3171,6 lei;L2=2130 lei;L3=1362,2 lei;L4=6550 lei;L5=9,2 lei;L6=8,8 lei;L7=4560,4 lei;L8=36 lei;L9=18,6 lei;L10=155,5 lei;L11=14850 lei;L12=566 lei;L13=234 lei;L14=16376 lei;L15=37,8 lei;L16=139 lei;L17=1867 lei;L18=43500 lei;L19=25,3 lei;L20=137,4 lei;L21=23,4 lei;L22=11146,5 lei;L23=5552,7 lei;L24=8944 lei;L25=4621,7 lei;L26=38590,65 lei;L27=3052 lei;L28=1699 lei;L29=108 lei;L30=1380 lei;L31=60 lei;L32=238,6 lei;L33=9372 lei;L34=11508 lei;L35=5784 lei;L36=116,5 lei;L37=236,8 lei;L38=5808 lei;L39=575,1 lei;L40=1386,6 lei;L41=1800 lei; L42=548 lei;L43=36 lei;L44=7,8 lei;L45=52,64 lei;L46=117 lei;L47=64 lei;L48=15 lei;L49=21 lei;L50=222 lei;L51=480 lei;L52=60 lei;L53=382,5 lei;L54=1400 lei;L55=162 lei;L56=383,5 lei; L57=27 lei;L58=70,2 lei;L59=42 lei;L60=653 lei;L61=249 lei;L62=71,5 lei;L63=109,2 lei;L64=113,34 lei;L65=1446 lei;L66=525 lei;L67=860 lei;L68=123 lei;L69=1225 lei;L70=25,2 lei;L71=409,8 lei;L72=648 lei;L73=6130 lei;L74=169,1 lei;L75=160,6 lei;L76=150 lei;L77=835 lei;L78=392 lei;L79=748 lei;L80=54 lei;L81=50,4 lei;L82=3005 lei;L83=560,4 lei;L84=40904 lei;L85=35101 lei;L86=16476 lei;L87=26 lei;L88=3650 lei;L89=1632 lei;L90=1185 lei;L91=728 lei;L92=16,8 lei;L93=80 lei;L94=20 lei;L95=1335.10 lei;L96=19336.00 lei;L97= 38712.00 lei, L98=2000.00;L99=616.50 lei

SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE, ACHIZITOR DIRECTIA SILVICA VALCEA
Mon, 24 Jul 2017 09:00:02 +0200

Data publicarii: 22.07.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Conform caietului de sarcini si documentatiei de atribuire.

Servicii de întocmire documentatii cadastrale de întabulare, studii geotehnice, expertiza tehnica, D.A.L.I, proiectare si asistenta tehnica pentru drumurile judetene din judetul Cluj , 7 loturi
Mon, 24 Jul 2017 09:00:02 +0200

Data publicarii: 22.07.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Conform caietului de sarcini pentru fiecare lot, Obiectul contractului de servicii consta în elaborarea urmatoarelor documentatii:FAZA 1 1. Documentatii cadastrale pentru întabulare2. Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii • Actualizarea studiilor geotehnice • Actualizarea expertizelor tehnice (drumuri si poduri) • Actualizarea D.A.L.I (drumuri si poduri)• Studiu de trafic si studiu de circulatie• Studiu topografic • Documentatii tehnice necesare pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor • Studiu Hidrotehnic si Studiu Hidraulic • Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor FAZA 2 1.Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (P.A.C)2.Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiin?are (P.A.D) 3.Proiect de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E) FAZA 3 Proiectul tehnic de executie FAZA 4 Asistenta tehnica • Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor • Asistenta tehnica pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publica• Actualizarea Devizului general/D.A.L.I • Instructiuni de urmarire curenta a constructiilor • Documentatie „AS-Build”• Asistenta tehnica din partea proiectantului începe odata cu încheierea contractului de achizitie publica si se încheie la 30 de zile de la semnarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor de constructii;Termenele pentru prestarea serviciilor:• Faza 1 - - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (drumuri si poduri),maxim 60 de zile calendaristice de la Ordinul de prestare a serviciilor - Documentatii cadastrale pentru întabulare, maxim 90 de zile calendaristice de la Ordinul de prestare a serviciilor• Faza 2 - - se vor depune în maxim 15 de zile calendaristice de la avizarea de catre Comisia Tehnico-Economica din cadrul Consiliului Judetean Cluj a indicatorilor tehnico-economici prevazuti la Faza 1, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice de la Ordinul de prestare a serviciilor• Faza 3 - maxim 30 de zile calendaristice de la avizarea de catre Comisia Tehnico-Economica din cadrul Consiliului Judetean Cluj a indicatorilor tehnico-economici prevazuti la faza 1, dar nu mai mult de 120 zile calendaristice de la Ordinul de prestare a serviciilor• Faza 4 - asistenta tehnica din partea proiectantului începe odata cu încheierea contractului de achizitie publica si se încheie la 30 de zile de la semnarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor de constructii si/sau predarea documentatiei „AS Build”- termen de raspuns la adresele beneficiarului - max. 3 zile;Durata de prestare a serviciilor este de maxim 60 luni cf contract de serv din care: maxim 120 zile de la ordinul de prestare a serviciilor durata de elaborare a documentatiei , iar 56 de luni reprezinta asistenta tehnica din partea proiectantului.

Achizitie Antihipertensive
Mon, 24 Jul 2017 09:00:02 +0200

Data publicarii: 22.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie Antihipertensive conform caiet sarcini

vezi aici mai multe

Parte a Tender Service Group – lider european în servicii online de monitorizare a licitatiilor încă din 2007, oferim companiilor romanesti, servicii de monitorizare online a anunturilor de achizitii publice organizate de autoritati publice si private atat din Romania cat si din UE.

In prezent, furnizam servicii de monitorizare in/din 18 tari europene : Austria, Bulgaria, Croația, Elvetia, Cehia, Germania, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Ucraina, Ungaria, Regatul Unit, 8 tari din America Latina si in plus: Rusia.