> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Anunturi de atribuire


Furnizare medicamente uz uman
7/8/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 07.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Arges
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Furnizare medicamente uz uman conform Anexei B a Fisei de date a achizitiei

Furnizare produse alimentare din carne si produse/preparate din carne defalcate pe loturi
7/8/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 07.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Constanta
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Contractele ce urmeaza a fi atribuite au ca obiect furnizare produse din carne si produse/preparate din carne:- Lot 1: 15113000 - 3 Carne de porc ; - Lot 2: 15111000-9 Carne de bovine ; - Lot 3: 15112120-3 – Carne de curcan ; - Lot 4: 15112130-1 Carne de pui ; - Lot 5: 15131000 - 5 Conserve si produse din carne ;-Lot 6:15115100-8 - Carne de miel si organe comestibile, Autoritatea contractanta va atribui un contract de furnizare, cu o durata de 12 luni de la data semnarii.

BULDOEXCAVATOR
7/8/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 07.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: BULDOEXCAVATOR - 7 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE SI MATERIALE SANITARE PENTRU UPU-SMURD
7/8/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 07.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE SI MATERIALE SANITARE PENTRU UPU-SMURD CONFORM CAIETULUI DE SARCINI.

Act aditional nr. 1 la contractul subsecvent nr. 16490 din 08.03.2016
7/8/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 07.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Aplicare de benzi de vata minerala ca solutie de protectie la foc

Act aditional nr.1 la contractul subsecvent nr. 32413/04.05.2016
7/7/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 06.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Aplicare de benzi de vata minerala ca solutie de protectie la foc

Achizitie legume si fructe proaspete lot 1 lot 2
7/7/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 06.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Suceava
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Lot 1 Legume proaspeteLot 2 Fructe proaspeteValorea estimata a celui mai mare contract subsecvent:Lot 1 – Legume proaspete – 114031,80 leiLot 2 Fructe proaspete - 61849,10 leiValorea estimata a celui mai mic contract subsecvent:Lot 1 – Legume proaspete – 61665,20 leiLot 2 Fructe proaspete - 35597,30 lei

Act aditional la contractul subsecvent nr. 20645/22.03.2016
7/7/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 06.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Aplicare de benzi de vata minerala ca solutie de protectie de foc

Act aditional nr. 1 la contractul subsecvent nr. 32199 din 04.05.2016
7/7/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 06.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Aplicare de benzi de vata minerala ca solutie de protectie la foc

Act aditional nr. 1 la contractul subsecvent nr. 32200 din 04.05.2016
7/7/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 06.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Aplicarea de benzi de vata minerala ca solutie de protectie la foc

Medicamente diverse
7/6/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 05.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Neamt
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Medicamente diverse

Furnizare carburant auto
7/6/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 05.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Calarasi
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Furnizare de carburant auto pe baza de bonuri valorice( motorina Euro 5) conform caietului de sarcini

Medicamente diverse
7/6/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 05.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Neamt
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Medicamente diverse

LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE CALEA FLOREASCA SI SOSEAUA PETRICANI
7/6/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 05.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Lucrari pentru obiectivul:„Largire Soseaua Fabrica de Glucoza intre Calea Floreasca si Soseaua Petricani“Principalul obiectiv al acestui proiect il reprezinta imbunatatirea conditiilor de circulatie pe Soseaua Fabrica de Glucoza prin:-Largirea la patru benzi a 1,8 km de strada;-Reconfigurarea intersectiilor pa care soseaua Fabrica de Glucoza le traverseaza si racordarea la viitoarea intersectie cu sens giratoriu a autostrazii A3 Bucuresti – Ploiesti – Brasov;-Asigurarea scurgerii apelor prin prevederea unei canalizari pluviale precum si prin repozitionarea gurilor de scurgere existente in zonele cu canalizare existent;-Reamenajarea spatiilor verzi si a trotuarelor-Asigurarea iluminatului stradal.- lucrari de instalatii electrice, instalatii pentru gaze;

Acord cadru furnizare medicamente
7/6/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 05.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Brasov
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: ACHIZITIA DE MEDICAMENTE – ASA CUM SUNT SPECIFICATE ÎN ANEXA B A PREZENTEI FISE DE DATE SI IN CAIETUL DE SARCINI

Lucrari de reparatii pentru aparatele de joaca, aparatele de fitness si moblier urban pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 1
7/5/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 04.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Val. contractului subsecvent minim este de 226.717,80 lei fara T.V.A.Val. contractului subsecvent maxim este de 1.410.713,40 lei fara T.V.A.

Achizitie substante tratare apa bazine interioare si exterioare pentru proiectul Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova
7/5/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 04.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dolj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Se vor achizitiona substante pentru tratarea apei din bazinele interioare si exterioare pentru proiectul „Craiova Water Park- Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova, având în vedere gradul de realizare actual al obiectivului si proximitatea punerii în functiune, respectiv: - Clor lichid (hipoclorit de sodium stabilizat, concentratie 12-14%);- Algicid lichid (antialga) (solutie apoasa de 10% clorura de alchil-dimetil-benzil- amoniu);- Corector pH (acid clorhidric, concentratie 25%);- Floculant lichid (clorura de aluminiu sulfat de hidroxid concentratie 10%), conform cerintelor caietului de sarcini nr. 47572/04.04.2017.

Achizitia de emailuri, vopsea siliconica termorezistenta, diluanti si intaritor necesare pentru asigurarea protectiei si decorararii suprafetelor metalice la exteriorul si la interiorul locomotivelor si vagoanelor CFR
7/5/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 04.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Brasov
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitia de email-uri alchidice, epoxidice, poliuretanice; vopsea siliconica termorezistenta, diluanti si intaritor utilizate la vopsirea si întretinerea locomotivelor si vagoanelor CFR. Estimarile cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru sunt prevazute, precizate in Anexa nr. 1 la Modelul Acordului-Cadru iar cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru sunt prevazute in Anexa nr. 1 la Modelul Contractului Subsecvent, ambele atasate la Documente de atribuire.

„ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA TUSA, COMUNA SIG, JUDETUL SALAJ”
7/5/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 04.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Salaj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de servicii de proiectare la faza proiect tehnic, detalii de executie, documentatie tehnica autorizatie de construire, documentatie pentru avize si acorduri (P.T. +D.E+D.T.A.C.+D.A.A.), servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari de construc?ii pentru reabilitarea si modernizarea unor sectoare de strazi, în lungime totala de 3918,00 m în localitatea Tusa, Comuna SÎG, in cadrul proiectului „ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA TUSA, COMUNA SIG, JUDETUL SALAJ”. Valoarea estimata totala este 1.885.249,00 lei fara TVA, din care:a) valoarea serviciilor de proiectare: 4.500,00 lei fara TVAb) valoarea serviciilor de asistenta tehnica: 1.500,00 lei fara TVA c)valoarea estimata executiei lucrarilor: 1.879.249,00 lei fara TVA.Durata prestarii serviciilor de proiectare este de 3 luni. Durata de executie a lucrarilor este de 21 de luni. Durata prestarii serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului este pe toata perioada de executie a lucrarilor.

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru actualizare documentatie tehnica pentru obiectivul – Reabilitare termica blocuri de locuinte ZONA TAKE IONESCU - SOARELUI
7/5/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 04.07.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Timis
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: In baza contractului, vor fi prestate servicii de expertiza tehnica, audit energetic, DALI + DTPTh+CS+DE+DTAC+ DTOE+obtinere avize si acorduri+asistenta de specialitate expert cooptat in comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de lucrari+asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare si Nota conceptuala. Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020- Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A-Cladiri rezidentiale”. În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Domeniului mai sus mentionat, Ordinul nr. 2500/21.03.2017 al MDRAPFE si Ordinul nr. 1360/20.04.2011 al MFP privind cheltuielile eligibile si legislatia specifica in domeniul obiectului contractului.