> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Anunturi de atribuire


Consumabile pt dializa renala
11/18/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Consumabile pt dializa renala conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

MATERIALE SANITARE CHIRURGIE 1
11/18/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: materiale sanitare conform anexei B

Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020
11/18/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Vaslui
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Obiectivul contractului il reprezinta serviciile de asistenta tehnica sub forma sprijinului acordat societatii AQUAVAS SA in vederea elaborarii documentelor de programare pentru accesarea fondurilor europene, care sa permita continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. Durata estimata a contractului este de 84 luni dar nu mai tarziu de 31.12.2023 si cuprinde urmatoarele activitati:- Activitatea 1 – Elaborarea aplica?iei de finan?are, a anexelor si a documentelor suport ; - Activitatea 2 – Elaborarea Proiectelor Tehnice ?i a detaliilor de execu?ie ?i elaborarea documenta?iilor tehnice pentru certificate de urbanism, avize, acorduri ?i autoriza?ii, intocmite conform cerintelor emitentilor/avizatorilor pentru contractele de lucrari de tip Fidic Ro?u;- Activitatea 3 – Elaborarea documenta?iilor de atribuire si sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfa?urare a procedurilor de achizi?ie;- Activitatea 4 – Asistenta tehnica in calitate de proiectant in faza de executie a lucrarilor pentru contractele FIDIC Rosu.Valoarea estimata totala fara TVA: 33.503.567 lei si nu contine cheltuieli diverse si neprevazute.

ACHIZITIE PRODUSE DE PATISERIE
11/18/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie produse de patiserie

CONTRACT DE FURNIZARE - STRUNG CU COMANDA NUMERICA CU 3 AXE COMANDATE SI ALIMENTATOR DE BARA 1,2 m = 1 buc.; - CENTRU DE FREZAT CU COMANDA NUMERICA CU CAP VERTICAL IN 5 AXE = 1 buc.;
11/18/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dâmbovita
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Contractul este unul de furnizare a unui : - STRUNG CU COMANDA NUMERICA CU 3 AXE COMANDATE SI ALIMENTATOR DE BARA 1,2 m = 1 buc.(Diametrul de prelucrare din bara 32-52 mm ) - CENTRU DE FREZAT CU COMANDA NUMERICA CU CAP VERTICAL IN 5 AXE = 1 buc.( Numarul axelor interpolate simultan =5) Presupunand livrarea , instalarea , punerea in functiune a utilajelor .

SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATE STERILIZARE SI CURATARE DEZINFECTIE DISPOZITIVE MEDICALE SI PIESE DE SCHIMB
11/17/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATE STERILIZARE SI CURATARE DEZINFECTIE DISPOZITIVE MEDICALE SI PIESE DE SCHIMB

ACORD CADRU FURNIZARE ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTI
11/17/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iasi
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Produse biocide / antiseptice, dezinfectanti, detergent-dezinfectanti pentru asigurarea curatarii, dezinfectiei si sterilizarii in unitatile sanitare, conform Ord. MS nr. 961/2016 aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea în unitatile sanitare publice si private

Contract de concesiune de servicii ,,Delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare al comunei Vetis”
11/17/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Satu Mare
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Acest contract de concesiune are ca obiect delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare al comunei Vetis, respectiv :- activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale, din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat si deseurile toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, - activitatea de colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.Valoarea estimata a contractului de concesiune este de 2.255.350 lei fara TVA

ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE PENTRU PREPARAREA HRANEI BOLNAVILOR INTERNATI IN SJUA”
11/17/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Teleorman
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie produse alimentare pentru prepararea hranei bolnavilor internati in SJUA, defalcata pe 8 loturi conform informatiilor prezentate in caietul de sarcini.

Contract de executie
11/17/2017 10:00:02 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Maramures
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Lucrari de reparatii la doua grupuri sanitare din cadrul Centrului Regional de Proceduri si Cazare pentru Solicitantii de Azil Maramures, executate conform caietului de sarcini.

Furnizare sistem de litotritie extracorporeala, inclusiv instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului si service in garantie
11/16/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 15.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Galati
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Furnizare sistem de litotritie extracorporeala, inclusiv instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului si service in garantie - 1 complet conform cerintelor din Caietul de sarcini

Acord-cadru furnizare reactivi si consumabile laborator
11/16/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 15.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: ACORD-CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE, CONFORM ANEXEI B SI CAIETULUI DE SARCINI

achizitie dispozitive medicale
11/16/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 15.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Olt
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie dispozitive medicale: Aparat de anestezie cu dotare minima, Aparat de ventilatie mecanica, Instalatie radiologica mobila C arm cu intensificator de imagine pentru ortopedie, Lampa scialitica cu temperatura de culoare ajustabila, Masa operatie scarita si stativ

Furnizare conserve de legume in apa sau bulion pentru unitatile sistemului administra?iei penitenciare
11/16/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 15.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Ilfov
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Autoritatea contractanta va încheia acorduri cadru pentru Furnizare conserve de legume în apa sau bulion pe o perioada de 12 luni, cu un singur operator economic, iar contractele subsecvente vor fi încheiate si derulate de unitatile sistemului administratiei penitenciare ( conform anexei A a caietului de sarcini).

Achizitie, transport ,montare, instalare si punere in functiune a 9 (noua) cazane de apa calda.
11/16/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 15.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Sud-Est
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Lot nr. 1 - Achizitie, transport, montare, instalare, punere in functiune a 5 (cinci) cazane de apa calda dupa cum urmeaza: - cazan de apa calda P=1500kW- la U.M. 01838 Boboc -1 buc- cazan de apa calda P=1250kW- la U.M. 01930 EGiarmata -1 buc- cazan de apa calda P=920kW- laU.M. 01895 Chitila -2 buc- cazan de apa calda P=620kW- la U.M. 01810 Medias - 1 bucLot nr. 2 - Achizitie, transport, montare, instalare, punere in functiune si autorizare a 4(patru) cazane de apa calda dupa cum urmeaza:- cazan de apa calda P=170kW- la U.M. 01801J Dumbraveni -1 buc- cazan de apa calda P=350kW- la U.M. 01824J Varfu Muntelui -1 buc- cazan de apa calda P=140kW- la U.M. 01824H Giarmata -1 buc- cazan de apa calda P=140kW- la U.M. 01803E Ovidiu -1 buc

Furnizarea prin închiriere si montare produse pentru iluminatul ornamental festiv din perioada sarbatorilor de iarna 2017 – 2018 - municipiul Buzau
11/15/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 14.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Buzau
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Se vor achizitiona prin inchiriere produse pentru iluminatul ornamental festiv care vor fi instalate in zonele stabilita de beneficiar, conform Caietului de sarcini.Contractul va include si operatiunile de montare/demontare a ornamentelor, conectarea/ deconectarea la reteaua electrica si transportul acestora.

SPECTROMETRU DE MASA DE INALTA REZOLUTIE CU PLASMA CUPLATA INDUCTIV (HR-ICP-MS) CU ACCESORII
11/15/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 14.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Ilfov
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Furnizare, instalare, instruire personal beneficiar, punere in functiune, testare si calificare la instalare si in operare spectrometru de masa de inalta rezolutie cu plasma cuplata inductiv (HR-ICP-MS) cu accesorii.

Acord cadru pentru achizitia de reactivi
11/15/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 14.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iasi
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie de de reactivi

Acord-cadru pentru servicii de reparare si de întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU Constanta 12 luni
11/15/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 14.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Constanta
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Acordul-cadru are ca obiect servicii de reparare si întretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autospecialele din parcul ISU “Dobrogea” al judetului Constanta in perioada 2017-2018, obiect care a fost divizat loturi pentru a adapta dimensiunea contractelor individuale rezultate, astfel incat sa corespunda mai bine nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici. In acest sens se vor incheia acorduri cadru, ptr fiecare lot în parte.Autoritatea contractanta este interesata sa achizitioneze pe de o parte piese de schimb si materiale necesare in procesul de intretinere a autovehiculelor, iar pe de alta parte servicii de intretinere si repararea autovehiculelor din dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dobrogea” al judetului Constanta, în atelierele specializate ale operatorilor economici care sunt castigatorii acordurilor cadru, ce fac obiectul prezentei proceduri. În derularea contractului se va avea in vedere faptul ca orice serviciu de mentenanta preventiva si corectiva va fi achizitionat doar in baza unui ctr subsecvent, semnat de catre reprezentantii legali ai partilor, numai in limita fondurilor alocate pentru anul bugetar.Ofertantul poate depune oferta de pret pentru loturile la care se va înscrie, detaliat, pe fiecare marca/tip de autovehicul rutier solicitat de catre autoritatea contractanta conform specificatiilor din Caietul de sarcini. Totodata se poate depune oferta de pret pentru unul sau mai multe din loturile stabilite, detaliat pe fiecare tip de autovehicul rutier din lotul respectiv.Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca detin atelier specializat sau ca au încheiate acorduri de asociere sau subcontractare cu operatori economici autorizati sa execute servicii ce fac obiectul contractului.In situatia in care dupa atribuirea acordului cadru, fondurile alocate pentru anul bugetar sunt sub pragurile estimate, autoritatea contractanta nu-si asuma obligatia de a executa reparatiile curente si reviziile tehnice la valoarea maxima prezentata in fisa de date a achizitiei.Acordul-cadru, ca modalitate speciala de atribuire a unui contract de achizitie publica, contine cantitati estimate produse si servicii pe care autoritatea contractanta apreciaza a le va achizitiona ulterior, cantitati care apar la nivelul documentatiei de atribuire a respectivului acordcadru, autoritatea contractanta avand obligatia, ulterior, la momentul incheierii contractelor subsecvente, de a stabili cantitatile fixe ce vor fi achizitionate in cadrul respectivului ctr subsecvent.Serviciile si produsele aferente executarii serviciilor de mentenanta corectiva si preventiva ce se vor achizitiona trebuie sa indeplineasca in totalitate cerintele minime ale specificatiilor tehnice asa cum sunt prevazute in Caietul de sarcini.Cantitatile min ?i max ale acordului cadru, respectiv ctr subsecvente sunt mentionate in caietul de sarcini la paginile 5-8.

“Achizitionare materiale igienico-sanitare pentru C.N.A.D.N.R. S.A. 2016 -2019”
11/15/2017 10:00:01 AM

Data publicarii: 14.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucuresti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: “Materiale igienico-sanitare pentru C.N.A.D.N.R. S.A. 2016 -2019”, conform specificatiilor si cantitatilor din Caietul de sarcini.