> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Servicii de restaurant si de servire a mancarii pentru evenimentul organizat de catre DASM cu ocazia Zilei Internationale a Varstnicului.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:22.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de restaurant si de servire a mancarii pentru evenimentul organizat de catre DASM cu ocazia Zilei Internationale a Varstnicului.

Trusa sudura - taiere oxiacetilena pentru Biroul Intretinere
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:18.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Trusa sudura - taiere oxiacetilena pentru Biroul Intretinere

Servicii de reparatii si intretinere pentru autoturismul Ford Transit aflat in dotarea ASCO pe o perioada de 1 an
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:18.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de reparatii si intretinere pentru autoturismul Ford Transit aflat in dotarea ASCO pe o perioada de 1 an

Achizitia de acumulatori Ni-Mh
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:19.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitia de acumulatori Ni-Mh necesari Primăriei municipiului Constanta

Achizitie lucrari de demolare si desfacere construc?ie, nelegal executata, în municipiul Constanta
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:22.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie lucrări de demolare si desfacere construc?ie, nelegal executată, în municipiul Constanta

Reparatii Instalatie Sanitara si Igienizari Gradinita cu PP
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Galaţi
Termenul limita pentru depunere:19.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Reparatii Instalatie Sanitară si Igienizări Grădinita cu PP

Sistem de videoproiectie cu ecran profesional si accesorii
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:22.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Sistem de videoproiec?ie cu ecran profesional ?i accesorii

Filamente din wolfram
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Galaţi
Termenul limita pentru depunere:19.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Filamente din wolfram

Achizitioneaza coliere pentru reparatii
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:19.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitioneaza coliere pentru reparatii

Achizitie de modul citire temperatura, tinte
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:19.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie de modul citire temperatura, tinte

Achizitie pachet complet servicii cazare si transport vzite de studiu in perioada 30.09.2017
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Dolj
Termenul limita pentru depunere:20.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie pachet complet servicii cazare si transport vzite de studiu in perioada 30.09.2017

Achizitia unui dispoziv telefonic specializat pentru organizarea de teleconferinte, în cadrul proiectului SIPOCA10
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:20.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizi?ia unui dispoziv telefonic specializat pentru organizarea de teleconferin?e, în cadrul proiectului SIPOCA10

Scrisoare de oferta protectie perete pardoseala
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Harghita
Termenul limita pentru depunere:18.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Scrisoare de oferta protectie perete pardoseala

Intocmire proiect, design mobilier si executie mobilier privind amenajarea spatiului interior situat la parter-ul imobilului din strada Fabrica de Chibrituri nr. 19-22 sector 5 Bucuresti, unde va functiona Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5,cu spatiu de birouri.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Altele
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:18.09.17
Tipul documentului:Alte informatii
Descriere: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 5, functioneaza ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local sector 5 cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr 29-31 sector 5 si realizeaza la nivelul sectorului 5 masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie. Consultarea pietei este necesara in vederea estimarii valorii contractului de prestarii servicii de intocmire proiect, design mobilier interior si executie mobilier.

?Servicii de telefonie
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bacău
Termenul limita pentru depunere:18.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: ?Servicii de telefonie

Solicitare oferta asigurari auto
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Galaţi
Termenul limita pentru depunere:15.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Solicitare oferta asigurari auto

Achizitioneaza diverse piese si componente IT
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Harghita
Termenul limita pentru depunere:18.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitioneaza diverse piese si componente IT

Asigurare bunuri obligatorii, pe un an, pentru locuintele de serviciu din dotarea Tribunalului Harghita
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Harghita
Termenul limita pentru depunere:18.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Asigurare bunuri obligatorii, pe un an, pentru locuinţele de serviciu din dotarea Tribunalului Harghita

Modul de formare a pretului de achizitionare a serviciilor de marketing privind proiectul ,,Promovarea municipiului Tulcea prin realizarea, publicarea de materiale de informare care asigura legatura indispensabila a teritoriului FLAG cu turistii
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Altele
Regiune: Tulcea
Termenul limita pentru depunere:22.09.17
Tipul documentului:Alte informatii
Descriere: ANUNT pentru consultarea pietei privind modul de formare a pretului de achizitionare a serviciilor de marketing (inclusiv conceptia si tiparirea materialeleor de informare) privind proiectul «Promovarea Municipiului Tulcea prin realizarea, publicarea de materiale de informare care asigura legatura indispensabila a teritoriului FLAG cu turistii» Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea inten?ioneaza sa solicite finantare pentru proiectul « Promovarea Municipiului Tulcea prin realizarea, publicarea de materiale de informare care asigura legatura indispensabila a teritoriului FLAG cu turistii », în cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 - Asociatia Grup Local pentru Pescarie Durabila în Delta Dunarii, care prin specificul investitiilor propuse se încadreaza în obiectivele cuprinse în Masura 3 - Promovarea bunastarii sociale, a inovarii si a patrimoniului cultural al zonei, 3.6. Publicarea unor car?i de bucate cu re?ete tradi?ionale/istoria ?i valorile culturale din zona FLAG, promovarea prin realizarea, publicarea de materiale de informare care asigura legatura indispensabila a teritoriului FLAG cu turi?tii prin toate mediile disponibile, în conformitate cu Ghidul solicitantului (incluziv anexele conexe). Proiectul de investi?ii propus reprezinta necesitatea cresterii rolului administratiei publice locale în dezvoltarea si sustinerea activitatilor de prezentare/desfacere a produselor tradi?ionale, precum ?i a turismului tematic la nivel local. Strategia de dezvoltare a zonei pescare?ti Delta Dunarii are drept obiectiv general "dezvoltarea durabila din punct de vedere socio-economic, de mediu ?i cultural al comunita?ilor din zona de pescuit ?i acvacultura”. Obiectivele specifice sunt: a) Promovarea diversificarii ocupa?ionale în scopul suplimentarii veniturilor famillilor de pescari, crearea de locuri de munca prin stimularea investi?iilor ?i adaugarea de valoare produselor locale; b) Sporirea atuurilor de mediu ?i încurajarea investi?iilor care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice; c) Guvernan?a locala, Inovare, Promovarea bunastarii sociale ?i a patrimoniului istoric ?i cultural al zonei. Pentru stabilirea valorilor estimative a serviciilor de marketing privind «Promovarea Municipiului Tulcea prin realizarea, publicarea de materiale de informare care asigura legatura indispensabila a teritoriului FLAG cu turi?tii», ce vor face obiectul achizi?iei publice de servicii, solicitam agen?ilor economici interesa?i sa transmita oferte de pre?. Materialele de informare vor fi astfel concepute încât sa con?ina informa?ii generale legate de Municipiul Tulcea, cu accent pe prezentarea elementelor istorice, culturale ?i turistice, precum ?i ale tradi?iilor culinare specifice, având anexata o harta a fiecarei zone men?ionate, precum ?i men?ionarea facilita?ilor de acces ?i vizitare a zonelor respective. Materialele informative trebuie sa se prezinte sub forma unui ghid al vizitatorului, a unui minialbum foto ?i a doua leaflet-uri, în limbile româna, engleza, franceza ?i germana. 1. Realizarea ghidului vizitatorului Municipiului Tulcea Ghidul vizitatorului va contine informatii generale legate de istoria, cultura ?i poten?ialul turistic al Muncipiului Tulcea, integrat zonei FLAG, cu accent pe prezentarea compilata a elementelor, având anexata o harta a fiecarei zone a ora?ului prezentate precum si o mentionare a facilitatilor de vizitare si a activitatilor care se pot desfasura în zonele respective conform Strategiei de dezvoltare a Municipiului Tulcea. Motivul pentru care aceasta activitate/actiune este necesara: Ghidul tematic va îndruma vizitatorii spre zonele deschise vizitarii, cu infrastructura turistica existenta (trasee turistice, trasee tematice, puncte de informare-monitorizare, observatoare, centre de vizitare), astfel încât sa fie eviden?iate zonele cu cel mai mare poten?ial culturial-turistic. De asemenea se va urmari informarea si sensibilizarea vizitatorului asupra elementelor importante ale zonei municipiului - interactiunea dintre om si acestea de-a lungul timpului, reflectata în cultura locala si starea actuala de conservare a acestor elemente. Având la îndemâna acest ghid, vizitatorul va putea afla, înainte sau chiar în cursul vizitei semnificatia elementelor pe care le va întâlni. Vizitatorul va putea, cu ajutorul acestui ghid sa îsi planifice vizita, astfel încât sa atinga pricipalele puncte de interes si sa le acorde un timp adecvat de vizionare în functie de interesul personal. Rezultate asteptate (cuantificate): Câte 10.000 buc. pentru limba româna, 10.000 buc. pentru limba engleza, 5.000 buc. pentru limba franceza ?i 5.000 buc. pentru limba germana din ghidul vizitatorului, cu harta anexata, tiparite si livrate la sediul beneficiarului. Specificatii, caracteristici tehnice: ? Dimensiuni: Format închis 17,5 cm x 10 cm, nr. de pagini- în medie 100 pagini, finisare brosare; ? Tipar offset color, coperti carton dublu cretat 300 g/mp, plastifiere folie lucioasa; ? Hârtie interior dublu cretata 90 g/mp, lucioasa; ? Print policromie full color, tehnoredactare, machetare, prepress, layout; ? Tiraj - cîte 10.000 buc. pentru limba româna, 10.000 buc. pentru limba englza, 5.000 buc. pentru limba franceza ?i 5.000 buc. pentru limba germana; ? Machetare cu ilustratii foto intercalate în text, (raport text/imagini- aproximativ: 60%/40%); ? Coperta 1 va contine obligatoriu sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale, sigla si sloganul programului POPAM 2014-2020 (conform manualului de vizibilitate), denumirea ghidului; ? Coperta 2 va contine: sigla si datele de contact ale Unita?ii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea; ? Coperta 3 va contine cuprinsul ghidului; ? Coperta 4 (ultima coperta) se va plasa o caseta tehnica ce va contine: titlul programului si al proiectului, editorul materialului, data publicarii si citatul "Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”; ? Harta pliata format A2, carton 115 g/mp, print policromie full color, lacuire acrilica pentru rezistenta la umezeala, biguire la dimensiunea ghidului, inserata la finalul brosurii. Ultima coperta va fi îndoita spre interior pentru a forma un buzunar în care se va introduce harta pliata. Harta fizico-geografica a zonei FLAG va cuprinde limitele Unita?ii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea zonarea interna ?i traseele turistice propuse vizitatorilor. Acestea vor fi prezentate în detaliu. ? Traducerea textelor în limbile engleza, franceza ?i germana se va asigura de societatea contractanta. ? Ghidul va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2022. Contractantul va elabora conceptul ?i designul (proiectarea grafica) si va fi responsabil cu elaborarea continutului, prin redactarea textelor si inserarea imaginilor reprezentative. Contractantul va asigura fotografiile profesionale necesare materialului precum si macheta hartii anexate brosurii, cu respectarea drepturilor de autor prevazute de legislatia în vigoare. ? Se va asigura o calitate foarte buna a conceptului grafic si a tiparirii. Formatul final se va realiza la rezolutie si calitate grafica conform cerintelor beneficiarului. 2. Mini CD-uri personalizate Mini CD-urile vor con?ine inscrip?ionat Ghidul vizitatorului ?i astfel va contine informatii generale legate de istoria, cultura ?i poten?ialul turistic al Muncipiului Tulcea, integrat zonei FLAG, cu accent pe prezentarea compilata a elementelor, având anexata o harta a fiecarei zone a ora?ului prezentate precum si o mentionare a facilitatilor de vizitare si a activitatilor care se pot desfasura în zonele respective conform Strategiei de dezvoltare a Municipiului Tulcea. Rezultate asteptate (cuantificate): Câte 2.000 buc. pentru limba româna, 5.000 buc. pentru limba engleza, 3.000 buc. pentru limba franceza având inscrip?ionate ghidul vizitatorului, harta zonei FLAG Delta Dunarii, inscrip?ionate si livrate la sediul beneficiarului, împreuna cu plicurile de protec?ie transparente, din plastic. Specificatii, caracteristici tehnice: ? Dimensiuni: Format interior 21 mm / exterior 79 mm; ? Imprimare policroma full color, blu-ray; ? Tiraj - câte 2.000 buc. pentru limba româna, 5.000 buc. pentru limba engleza, 3.000 buc. pentru limba franceza;; ? Coperta 1 - Pe mini CD vor fi imprimate obligatoriu sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale, sigla si sloganul programului POPAM 2014-2020 (conform manualului de vizibilitate), denumirea ghidului, titlul programului si al proiectului, sigla si datele de contact ale Unita?ii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea; ? Coperta 2 (ultima coperta) se va plasa o caseta tehnica ce va contine: sigla si datele de contact ale Unita?ii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea, data publicarii si citatul "Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”; ? Mini CD-ul va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2022. Contractantul va elabora conceptul ?i designul (proiectarea grafica) si va fi responsabil cu elaborarea continutului, prin redactarea textelor si inserarea imaginilor reprezentative. Contractantul va asigura fotografiile profesionale necesare materialului precum si macheta hartii anexate brosurii, cu respectarea drepturilor de autor prevazute de legislatia în vigoare. ? Se va asigura o calitate foarte buna a conceptului grafic si a tiparirii. Formatul final se va realiza la rezolutie si calitate grafica conform cerintelor beneficiarului. 3. Realizarea a 2 tipuri de leaflet-uri (pentru tradi?ii culinare specifice municipiului Tulcea ?i implicit zonei FLAG ?i codul de bune practici pentru vizitatori) Descriere: Fiecare leaflet va contine o prezentare a elementelor tratate, incluzând atât informatii cât si recomandari pentru vizitatori. Motivul pentru care aceasta activitate/actiune este necesara: Pentru a compensa lipsa de informatii în rândul vizitatorilor privind atât elementele valoroase privind tradi?iile culinare în zona FLAG cât ?i practicile comportamentale sanatoase privind protec?ia mediului pe cuprinsul municipiului Tulcea, leaflet-ul reprezinta un mijloc ieftin si accesibil de cunoastere si constientizare, informatia furnizata referindu-se la un element concret si la situatia acestuia în aria proiectului. Leaflet-urile pot fi utilizate cu succes si în cadrul campaniei de informare si constientizare din interiorul sau din exteriorul municipiului. Aceste leaflet-uri vor avea o calitate grafica si informativa ridicata, vor putea fi pastrate un timp îndelungat, având astfel un impact crescut în constientizarea vizitatorilor. Realizarea si distribuirea de materiale scrise reprezinta o modalitate de comunicare indirecta, care este utila pentru orice tip de public tinta. Materialele de informare - constientizare scrise sunt o unealta eficienta de transmitere a mesajelor dorite. Alaturi de comunicarea directa, ele sprijina eforturile Unita?ii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea de promovare a valorilor tradi?ionale, istorice ?i culturale din zona FLAG, ?i asigura legatura indispensabila a teritoriului FLAG cu turi?tii prin toate mediile disponibile. Rezultate asteptate (cuantificate): Câte 20.000 buc. în limbile româna, 20. 000 buc. în limba engleza, 15.000 buc. în limba franceza ?i 5.000 buc. în limba germana din fiecare tip de leaflet, tiparite si livrate la sediul beneficiarului. Specificatii, caracteristici tehnice: Fiecare din cele doua tipuri de leaflet-uri va avea un format desfasurat A3, 3 biguri (pliat în 6). Dimensiuni: format închis 99 mm x 210 mm, desfasurat A3 landscape (297 mm x 420 mm). Tipar offset, policromie full color fata/verso, machetare, prepress, layout, tiparit pe hârtie dublu cretata 150 g, înfoliere/lacuire pentru rezistenta la umezeala. Pe fata leaflet-ului vor aparea: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale, sigla si sloganul programului POPAM 2014-2020 (conform manualului de vizibilitate), denumirea leaflet-ului. Pe spatele leaflet-ului se va plasa o caseta tehnica ce va contine: titlul programului si al proiectului, editorul materialului, data publicarii si citatul "Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”, sigla si datele de contact ale Unita?ii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea Se vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020. Contractantul va elabora conceptul si designul (proiectarea grafica) si va fi responsabil cu elaborarea continutului, prin redactarea textelor si inserarea imaginilor reprezentative. Contractantul va asigura fotografiile profesionale necesare materialului cu respectarea drepturilor de autor prevazute de legislatia în vigoare. Se va asigura o calitate foarte buna a conceptului grafic si a tiparirii. Formatul final se va realiza la rezolutie si calitate grafica conform cerintelor beneficiarului. Leaflet-urile se vor livra în seturi de 2 buc. O unitate a produsului finit va reprezinta 1 set cu cele 2 leaflet-uri grupate si prinse cu o banda de hartie pe care se va imprima titlul programului si al proiectului. Oferta va fi detaliata pentru urmatoarele componente: conceptie (design si DTP), traducerea si tiparirea leaflet-urilor. 3. Realizarea unui mic album foto cu obiective istorice, culturale ?i imagistice Descriere: Albumul foto va fi format din 12 carti postale, dimensiuni 6 x A6, însiruite (asamblate tip acordeon) si o coperta ce va contine informatii despre proiect. Motivul pentru care aceasta activitate/actiune este necesara: Populatia urbana a Unita?ii Administrative Teritoriale Municipiul Tulcea, cât si vizitatorii utilizeaza în mod curent mijloacele tiparite pentru informare si constientizare. De aceea, mini albumul foto va fi utilizat în aceste tipuri de activitati, urmarindu-se sensibilizarea grupurilor tinta (populatie locala si vizitatori) privind necesitatea conservarii tradi?iilor locale, a valorilor istorice ?i culturale precum si a traditiilor locale. De asemenea datorita formatului de carte postala, vederile vor putea fi desprinse si trimise individual sub forma de carti postale, contribuind astfel la o diseminare pe o distanta mai mare a rezultatelor proiectului. Albumul, având o calitate grafica si informativa ridicata, va putea fi pastrat un timp îndelungat, având astfel un impact crescut în constientizarea publicului. Rezultate asteptate (cuantificate): 20.000 exemplare micro album foto tiparite si livrate la sediul beneficiarului. Specificatii, caracteristici tehnice: Albumul foto va fi format din 15 carti postale, dimensiuni 6 x A6, însiruite (asamblate tip acordeon) si o coperta ce va contine informatii despre proiect. Vederile vor contine imagini reprezentative din zona pontica si vor fi prinse prin perfor pentru a se putea detasa cu usurinta. Coperta va fi format închis A6, format desfasurat 216 mm x 148,5 mm. (2 formate A6 cu 2 cotoare de grosime 10 mm). De coperta se vor prinde cele 15 vederi pliate armonica. Pe fata copertii se vor imprima obligatoriu sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale, sigla si sloganul programului POPAM 2014-2020 (conform manualului de vizibilitate), denumirea minighidului (româna si engleza). Pe verso se va plasa o caseta tehnica (româna si engleza) ce va contine: titlul programului si al proiectului, editorul materialului, data publicarii si citatul "Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”, sigla si datele de contact ale Unita?ii Adminsitrativ Teritoriale Municipiul Tulcea. Fiecare carte postala va contine pe fata o imagine reprezentativa, iar pe verso, color, în fundal harta zonei FLAG Delta Dunarii cu eviden?ierea municipiului Tulcea, alb-negru precum si Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale, sigla si sloganul programului POPAM 2014-2020 (conform manualului de vizibilitate), titlul programului si al proiectului, sigla Unita?ii Administrativ Teritoriale si descrierea imaginii reprezentative (româna si engleza). Print policromie full color fata-verso, carton rigid tip vederi 250 gr., lacuire acrilica pentru rezistenta la umezeala. Ofertantul va elabora conceptul si designul (proiectarea grafica). Ofertantul va asigura fotografiile profesionale necesare materialului cu respectarea drepturilor de autor prevazute de legislatia în vigoare. Se vor respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020. Calitate impecabila a tiparirii si finisarii. Cerinte minime pentru firma ofertanta: i. Design, DTP, deplasare în teren executare fotografii/drepturi de autor pentru fotografiile incluse; ii. fotografiile realizate vor fi puse la dispozitia beneficiarului în format electronic si vor fi utilizate pentru toate materialele editate în cadrul proiectului; iii. conceptie mini album; iv. prezentare spre avizare la Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea a machetei mini albumului; v. Tiparirea în 20.000 de exemplare a mini albumului ?i livrarea la sediul beneficiarului. 4. Mape de prezentare personalizate Mapele de prezentare vor con?ine informa?ii minime privind zona FLAG ?i municipiul Tulcea zonei FLAG, cu accent pe prezentarea compilata a elementelor, având inclusa pe o coperta harta a zonei FLAG Delta Dunarii în cuprinsul careia sa fie eviden?iata pozi?ionarea Unita?ii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea. Motivul pentru care aceasta activitate/actiune este necesara: Prin utilizarea acestor mape de prezentare personalizate se va urmari informarea si sensibilizarea vizitatorului asupra elementelor importante ale Unita?ii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea intregat zonei FLAG delta Dunarii. Rezultate asteptate (cuantificate): Câte 2.000 buc. pentru limba româna, 2.000 buc. pentru limba engleza, tiparite si livrate la sediul beneficiarului. Specificatii, caracteristici tehnice: ? Dimensiuni: Format A4 închis, A3 deschis; ? Tipar offset color, coperti carton dublu cretat 300 g/mp; ? Print policromie full color, tehnoredactare, machetare, prepress, layout; ? Tiraj - câte 2.000 buc. pentru limba româna, 2.000 buc. pentru limba engleza; ? Machetare cu ilustratii foto intercalate în text, (raport text/imagini-aproximativ: 60%/40%); ? Coperta 1 (exterior) - vor fi imprimate obligatoriu sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale, sigla si sloganul programului POPAM 2014-2020 (conform manualului de vizibilitate), denumirea ghidului, titlul programului si al proiectului, sigla si datele de contact ale Unita?ii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea; ? Coperta 1 (interior) - harta fizico-geografica a zonei FLAG Delta Dunarii în cuprinsul careia sa fie eviden?iata pozi?ionarea Unita?ii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea, inclusiv zonarea interna ?i traseele turistice propuse vizitatorilor, care vor fi prezentate în detaliu. ? Coperta 2 (exterior) se va plasa o caseta tehnica ce va contine: sigla si datele de contact ale Unita?ii Administrativ Teritoriale Municipiul Tulcea, data publicarii si citatul "Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României”; ? Coperta 2 (interior) va avea ata?at un buzunar interior; ? Mapa de prezentare va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2022. Contractantul va elabora conceptul ?i designul (proiectarea grafica) si va fi responsabil cu elaborarea continutului, prin redactarea textelor si inserarea imaginilor reprezentative. Contractantul va asigura macheta hartii, cu respectarea drepturilor de autor prevazute de legislatia în vigoare. ? Se va asigura o calitate foarte buna a conceptului grafic si a tiparirii. Formatul final se va realiza la rezolutie si calitate grafica conform cerintelor beneficiarului. Oferta va fi detaliata pentru urmatoarele componente: conceptie (design si DTP), traducere, traducerea hartii anexate, tiparire ?i inscrp?ionare, pentru fiecare produs în parte. Ofertele formulate în lei/euro (cursul euro indicat în Ghidul solicitantului aferent), având T.V.A.-ul mentionat separat pentru fiecare categorie de produs în parte vor cuprinde si descrierea obiectului achizitiei publice în cauza.

Mod de formare pret de achizitionare a serviciilor privind organizarea de seminarii de informare a multiplicatorilor de informatii in cadrul proiectului ,,Promovarea municipiului Tulcea
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Altele
Regiune: Tulcea
Termenul limita pentru depunere:22.09.17
Tipul documentului:Alte informatii
Descriere: ANUN? pentru consultarea pietei privind modul de formare a pretului de achizitionare a serviciilor privind organizarea de seminarii de informare a multiplicatorilor de informa?ii în cadrul proiectului «Promovarea Municipiului Tulcea prin realizarea, publicarea de materiale de informare care asigura legatura indispensabila a teritoriului FLAG cu turistii» Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea inten?ioneaza sa solicite finan?are pentru proiectul « Promovarea Municipiului Tulcea prin realizarea, publicarea de materiale de informare care asigura legatura indispensabila a teritoriului FLAG cu turi?tii », în cadrul Programului Opera?ional pentru Pescuit ?i Afaceri Maritime 2014-2020 - Asocia?ia Grup Local pentru Pescarie Durabila în Delta Dunarii, care prin specificul investi?iilor propuse se încadreaza în obiectivele cuprinse în Masura 3 - Promovarea bunastarii sociale, a inovarii si a patrimoniului cultural al zonei, 3.6. Publicarea unor carti de bucate cu retete traditionale/istoria si valorile culturale din zona FLAG, promovarea prin realizarea, publicarea de materiale de informare care asigura legatura indispensabila a teritoriului FLAG cu turistii prin toate mediile disponibile, în conformitate cu Ghidul solicitantului (incluziv anexele conexe). Proiectul de investitii propus reprezinta necesitatea cresterii rolului administratiei publice locale în dezvoltarea si sustinerea activitatilor de prezentare/desfacere a produselor traditionale, precum si a turismului tematic la nivel local. Strategia de dezvoltare a zonei pescare?ti Delta Dunarii are drept obiectiv general "dezvoltarea durabila din punct de vedere socio-economic, de mediu ?i cultural al comunita?ilor din zona de pescuit ?i acvacultura”. Obiectivele specifice sunt: a) Promovarea diversificarii ocupa?ionale în scopul suplimentarii veniturilor famillilor de pescari, crearea de locuri de munca prin stimularea investi?iilor ?i adaugarea de valoare produselor locale; b) Sporirea atuurilor de mediu ?i încurajarea investi?iilor care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice; c) Guvernan?a locala, Inovare, Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului istoric si cultural al zonei. Pentru stabilirea valorilor estimative a serviciilor privind organizarea de seminarii de informare a multiplicatorilor de informa?ii în cadrul proiectului «Promovarea Municipiului Tulcea prin realizarea, publicarea de materiale de informare care asigura legatura indispensabila a teritoriului FLAG cu turi?tii», ce vor face obiectul achizi?iei publice de servicii, solicitam agen?ilor economici interesa?i sa transmita oferte de pre?. Multiplicatorii de informatii (beneficiari ai contractelor de finan?are prin FLAG Delta Dunarii, administratie publica locala din teritoriul FLAG, ONG-uri de mediu, mass media) vor participa la seminariile care se vor derula la Tulcea (doua seminarii/an), cu 20 de participanti la fiecare. Seminariile, derulate pe o perioada de doua zile, vor cuprinde o parte de discutii, pe parcursul primei zile, si o a doua parte (a doua zi) de vizitare în teren, la principalele obiective de investitii realizate ca urmare a implementarii de proiecte cu finan?are nerambursabila prin FLAG Delta Dunarii. Se vor prezenta viziunea si obiectivele proiectului ce va fi implementat de Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, ale Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea, ale Strategiei de Dezvoltare Locala elaborata de Asocia?ia "Grup Local pentru Pescarie Durabila în Delta Dunarii”, precum ?i obiectivele FLAG privind dezvoltarea durabila din punct de vedere socio-economic, de mediu ?i cultural al comunita?ilor din zona. În cadrul seminariilor se vor distribui materialele informative realizate în cadrul proiectului. Se va pune accent pe participarea celor prezenti la seminarii la diseminarea informatiilor furnizate de Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea si a materialelor primite, ajutând astfel Asocia?ia "Grup Local pentru Pescarie Durabila în Delta Dunarii” în actiunile sale de informare-constientizare a publicului larg. Motivul pentru care aceasta activitate/actiune este necesara: Seminariile de informare se adreseaza multiplicatorilor de informatii, acele organisme si organizatii care au posibilitatea de a transmite informatia publicului larg. Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea considera ca activitatea sa de informare-constientizare este mai eficienta si are efecte la scara mai mare daca distribuie informatia prin intermediul grupurilor tinta alese. Prin aceste seminarii se urmare?te implicarea multiplicatorilor de informatii în actiunile sale de informare-constientizare, astfel încât informatia sa ajunga la beneficiarii finali, vizitatorii si populatia locala, cu respectarea urmatoarelor condi?ii: ? sa ofere participan?ilor informa?ii complete, clare ?i actuale, ofeirnd astfel posibilitatea elaborarii unor proiecte mature, viabile, capabile sa acceseze fondurile disponibile; ? sa eviden?ieze rolul Uniunii Europene în modernizarea administra?iei române?ti; ? sa ofere participan?ilor informa?iile legate de obliga?iile ce le revin, în domeniul comunicarii ?i informarii publicului larg privind sursele de finan?are ale proiectelor ?i rolul Comunita?ii Europene în dezvoltarea comunita?ilor de pe teritoriul FLAG Delta Dunarii; ? sa contribuie la con?tientizarea, în randul publicului larg, în legatura cu beneficiile pe care le ofera Programul Opera?ional pentru Pescvuit ?i Afaceri Maritime 2014-2020. Cerinte minime pentru oferta de pre? solicitata: 1. Organizarea a 2 seminarii de informare, cu durata de 2 zile fiecare, pentru câte 20 de persoane: Seminariile vor cuprinde o parte de discutii, pe parcursul primei zile si o parte de vizitare în teren, pe parcursul celei de a doua zile. În principiul, discu?iile se vor desfa?ura în cadrul Parcului tematic Satul Pescaresc Tradi?ional, iar vizitele în teren se vor organiza în teritoriul FLAG, la obiective realizate prin finan?are nerambursabila în cadrul Programului Opera?ional pentru Pescuit, respectiv Programului Opera?ional pentru Pescuit ?i Afaceri Maritime. Identificarea si furnizarea de lectori pentru sustinerea temelor de discutii: prezentare viziunea si obiectivele proiectului ce va fi implementat de Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, ale Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tulcea, ale Strategiei de Dezvoltare Locala elaborata de Asocia?ia "Grup Local pentru Pescarie Durabila în Delta Dunarii”, obiectivele FLAG privind dezvoltarea durabila din punct de vedere socio-economic, de mediu ?i cultural al comunita?ilor din zona. Fiecare aspect al seminarului (diferitele teme abordate) va fi sus?inut de lectori diferi?i, fiecare fiind specialist în domeniul respectiv (prezentare CV lectori). ? Asigurarea tuturor costurilor aferente lectorilor; 2. Asigurarea si distribuirea mapelor si a consumabilelor catre participantii de la fiecare din cele 2 seminarii de informare (mape, pixuri, coli de scris, prezentarile sustinute de lectori, alte materiale propuse, etc.). Modelul mapelor va fi aprobat de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, pentru elaborarea materialelor de prezentare se va avea în vedere asigurarea unei vizibilita?i institu?ionale corecte, atât a programului opra?ional care asigura finan?area cât ?i a proiectului aflat în procedura de implementare. ? Asigurarea echipamentelor audio-video necesare prezentarii în cadrul discutiilor; 3. Deoarece teritoriul FLAG este componenta a Deltei Dunarii, pentru organizarea vizitelor în teren la principalele obiective de investitii realizate cu finan?are prin Programul Opera?ional pentru Pescuit, în teritoriul FLAG, deplasarea se va realiza cu o nava de capacitate corespunzatoare numarului de participan?i, care va fi închiriata de catre ofertant, în cadrul contractului de achizi?ie publica. ? Vizitele în teren având durata de 1 zi se vor desfa?ura pe urmatoarele trasee: i. prima vizita în teren Tulcea - Sfântu Gheorghe si retur; ii. a doua vizita în teren Tulcea - Chilia Veche ?i retur; ? Programul unei zile de vizita în teren: - Plecare: ora 8.00 - Prezen?a participan?ilor ?i prezentarea membrilor UIP, a invita?ilor ?i a lectorilor: ora 9.00 - Prezentari proiecte, discu?ii cu participarea reprezentan?ilor autorita?ilor cu compenten?e în gestionarea fondurilor europene - Pauza de cafea: ora 11.00 (cu cafea, apa, suc, fursecuri), - Prezentari proiecte, discu?ii cu participarea reprezentan?ilor autorita?ilor cu compenten?e în gestionarea fondurilor europene - Pauza de prânz: orele 13.00 - 14.00 (asigurare catering, pe nava) - Prezentari proiecte, discu?ii cu participarea reprezentan?ilor autorita?ilor cu compenten?e în gestionarea fondurilor europene, discu?ii ?i concluzii - Pauza de cafea: ora 17.00 (cu cafea, apa, suc, fursecuri), - Sosire: ora 18.00. 4. Monitorizarea celor doua seminarii (liste de prezenta, chestionare la începutul seminarului privind asteptarile si la finele seminarului privind organizarea acestuia); ? Raportarea privind derularea seminariilor de informare a multiplicatorilor; 5. Perioada de derulare a contractului 12 luni: i. martie-mai 2018, pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea primului seminar si întocmirea si transmiterea raportului; ii. august-octombrie 2018, pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea celui de-al doilea seminar si întocmirea si transmiterea raportului. Ofertele formulate în lei/euro (cursul euro indicat în Ghidul solicitantului aferent), având T.V.A.-ul mentionat separat pentru fiecare categorie de servicii în parte vor cuprinde si descrierea obiectului achizitiei publice în cauza.