> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Servicii de reparare a aparatelor de cale prin inlocuirea reperelor de rulare ale schimbatorului de pe liniile ferate industriale ale Reviziei de Vagoane Constanta, schimbatorul nr 15T
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:29.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de reparare a aparatelor de cale prin inlocuirea reperelor de rulare ale schimbatorului de pe liniile ferate industriale ale Reviziei de Vagoane Constanta, schimbatorul nr 15T

Serviciile de depozitare, gestionare curenta si curierat a fondului arhivistic si servicii de arhivare fizica a documentelor
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 04.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:14.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Serviciile de depozitare, gestionare curenta si curierat a fondului arhivistic si servicii de arhivare fizica a documentelor

Furnizare ”Mijloace de protectie antiglont si antiînjunghiere”
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 04.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:14.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se intentioneaza achizitionarea de ”Mijloace de protectie antiglont si antiînjunghiere” în conformitate cu prevederile caietului de sarcini

Servicii de inchiriere utilaje (Buldoexcavator cu lama pentru nivelare si cu plug trapezoidal pentru santuri) cu operator DS BN
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bistriţa-Năsăud
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Inchirierea unui buldoexcavator cu lama pentru nivelare si cu plug trapezoidal pentru santuri de sapare si nivelare cu deservent, in vederea efectuarii lucrarilor de intretinere si reparatii a drumurilor forestiere din raza de activitate a Ocolului Silvic Beclean din cadrul Directiei Silvice Bistrita-Nasaud.

„Servicii de paza pentru depozitul situat în localitatea Tîrgu Mures (Cristesti), judetul Mures”
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Mureş
Termenul limita pentru depunere:28.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de paza pentru depozitul situat în localitatea Tîrgu Mures (Cristesti), judetul Mures

Servicii de expertiza cale de rulare macara capra 30TF depozit Garbau
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Realizarea unei expertize tehnice ce urmeaza sa stabileasca starea tehnica a elementelor structurale din componenta caii de rulare din punct de vedere al sigurantei si stabilitatii cu implicatii asupra sigurantei în exploatare a macaralei, stabilirea solutiilor de remediere a deficientelor constatate, stabilirea urgentelor de remediere dupa caz.

Prestari servicii exploare masa lemnoasa II - DS Bacau
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 04.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bacău
Termenul limita pentru depunere:12.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Prestari servicii de exploatare masa lemnoasa pe picior conform caietului de sarcini

Modificarea instalatiilor TS+TM, SBW,CEM pentru introducerea semnalelor prevestitoare luminoase si iluminatului electric la semafoare si macazuri: INSTALATIA SBW Bocicoi-Sucursala Regionala CF Cluj
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Nord-Vest, Cluj
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Introducerea semnalelor prevestitoare luminoase la instalatiile SBW,pentru functionarea normala si neintrerupta a acestora, cu scopul asigurarii conditiilor de regularitate si siguranta a circulatiei.

„REPARARE ROTOR JOASA PRESIUNE AFERENT TURBOAGREGATULUI NR. 1 F1L 150MW” pentru Sucursala Electrocentrale Craiova II
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:12.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: „REPARARE ROTOR JOASA PRESIUNE AFERENT TURBOAGREGATULUI NR. 1 F1L 150MW” pentru Sucursala Electrocentrale Craiova II

suport aferent licente software Documentum Open Text
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 04.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Un singur contract cu facturare in baza comenzilor ferme din partea entitatii astfel incat sa asigure continuitatea dreptului de utilizare si a suportului asupra produselor software.

Piese pentru compresoare de gaz GEMINI si COOPER CAMERON
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:12.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitionarea de piese de schimb pentru motoarele si compresoarele de gaze ce se gasesc in dotarea statiilor de comprimare gaze de pe locatiile Delenii, Filitelnic si Cristur.

Anulata - Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul Modernizare si reabilitare camin cultural in comuna Prundeni (Ateneul Satesc), judetul Valcea
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 26.10.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:09.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul „Modernizare si reabilitare camin cultural in comuna Prundeni (Ateneul Satesc), judetul Valcea, in conformitate cu caietele de sarcini.Valoarea estimata este de 53645,00 lei fara TVA si este compusa dupa cum urmeaza:1. Servicii de proiectare - Faza proiect tehnic - 46648,00 lei fara TVA;2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 6997.00 lei fara TVA;Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Anulata - Achizitia de carburant auto: motorina prin alimentare directa a autovehiculelor din statiile de distributie, pe baza de card
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 02.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:17.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitionarea de combustibil, respectiv motorina, în vederea implementarii Activitatii 4. - Activitati de sustinere a antreprenoriatului în cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu, subactivitate: "Actiuni de sprijinire a antreprenoriatului local”.

Anulata - Servicii de proiectare si Executie de lucrari pentru obiectivul „Reabilitare/Modernizare cladire scoala clasele I-IV, Poiana-Scheii, comuna Scheia, jud. Iasi”
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:22.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de proiectare si Executie de lucrari pentru obiectivul „Reabilitare/Modernizare cladire scoala clasele I-IV, Poiana-Scheii, comuna Scheia, jud. Iasi”, in conformitate cu caietele de sarcini si proiectul tehnic.Valoarea estimata este de 887.000,00 lei fara TVA si este compusa dupa cum urmeaza:1. Servicii de proiectare - Faza proiect tehnic, Detalii de executie si Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie - 13.500,00 lei fara TVA;2. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - 5.500,00 lei;3. Executie de lucrari - 868.000,00 lei fara TVA, defalcat dupa cum urmeaza:Cap. 1 (1.2. + 1.3.) - 0 lei;Cap. 2 - 100.000,00 lei;Cap. 4 - 4.1. - 700.000,00 lei; - 4.2. - 0,00 lei; - 4.3. - 50.000,00 lei;Cap. 5.1 (5.1.1.) - 18.000,00 leiCap. 6 - 0 lei;Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse ?i neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în func?ie de necesita?i, prin modificarea contractului în condi?iile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice.

Livrare apa potabila Muzeu National Cluj
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:09.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se doreste un pachet de servicii complete de livrare a apei potabile cuprinzand: - 4 water cooler in custodie - 4 suporti de pahare in custodie - 20 bidoane apa la 19 litri - 15 seturi pahare plastic albe (100 buc/set) - igienizare zilnica

ACTUALIZARE BAZA DE DATE LEGISLATIVA
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Hunedoara
Termenul limita pentru depunere:10.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: FURNIZARE SERVICII ACTUALIZARE BAZA DE DATE LEGISLATIVA PENTRU UM 01794 DEVA INCEPAND CU LUNA DEC. 2017

Carbune inferior (inclusiv serviciul de transport)
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Cantitatile minime si maxime sunt conform Caietului de sarcini, dreptul aut. contractante de a opt apt suplimentarea cantitatii de produse ese conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu acesata destinatie (cf art.165(1) lit. b din HG395/2016)Optiuni: posibilitatea prel.contractului,cu respectarea prevederilor art.165 din Hotararea 395/2016

Dotari- ”Modernizare,consolidare, extindere si dotare gradinita de copii din comuna Piscu Vechi, judetul Dolj”
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dolj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Dotari PSI si mobilier pentru- ”Modernizare,consolidare, extindere si dotare gradinita de copii din comuna Piscu Vechi, judetul Dolj”Total valoarea pentru contractul de furnizare produse - 34150.072 leiLot 1-Mobilier -31950,56leiLot 2- Dotari PSI -2199.512 lei

Pompe centrifugale verticale , Pompe centrifugale submersibile
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Mureş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Pompa de afanare,pompa de apa coagulata,pompa de apa recuperata, conform CS nr. 103//04.09.2017,pompa centrifugala submersibila conform CS nr.107/18.09.2017

Servicii de curatenie/igienizare FIR Pitesti/Sector Pitesti
11/7/2017 5:30:23 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de curatenie/igienizare FIR Pitesti/Sector Pitesti