> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Servicii de verificare a proiectului pt.: „Proiect complex de investitii (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + Anexe– Extindere in regim D + P + 2E, Reabilitare, Modernizare si Echiparea Ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin supraetajare cu 2 niveluri a corpului B”.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: In baza contractului, vor fi prestate servicii de verificare a proiectului: „Proiect complex de investitii (inclusiv ET) + PT (inclusiv DDE) + DTAC + Anexe - Extindere in regim D + P + 2E, Reabilitare, Modernizare si Echiparea Ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin supraetajare cu 2 niveluri a corpului B”, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare si Nota conceptuala., Verificatorului/verificatorilor de proiect li se vor pune la dispozitie toate proiectele tehnice (DTPTh + DE+ CS si DTAC) elaborate de catre proiectant, in vederea verificarii pentru toate cerintele fundamentale impuse prin legislatia in vigoare, asa cum se solicita in Tema de proiectare si Nota conceptuala., Documentatia se va elabora in vederea atragerii finantarii nerambursabile din fonduri structurale in cadrul POR 2014-2020, prin Axa prioritara 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, Prioritatea de investitii 8. 1 – „Investitiile în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale”. In acest sens, in elaborarea documentatiei se vor respecta cerintele Ghidului general – Conditii generale de accesare POR 2014-2020, Ghidului specific al Solicitantului aferent Axei 8, Prioritatea de investitie 8.1, precum si legislatia specifica serviciilor medicale pentru care se aplica proiectul.

Servicii de curatare, intretinere si decolmatare a rigolelor de colectare a apelor pluviale si a cursurilor de apa aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de curatare, intretinere si decolmatare a rigolelor de colectare a apelor pluviale si a cursurilor de apa aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca., Estimarile cantitatilor minime si maxime aferente acordului-cadru si ale contractului subsecvent - conform caiet de sarcini.

Servicii de consultanta pentru realizarea metodologiei de publicare a datelor deschise de catre autoritatile si institutiile publice si a unor sesiuni de instruire privind managementul datelor deschise, destinate personalului autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, aferente proiectului „Cresterea calitatii si a numarului de seturi de date deschise publicate de institutiile publice”, SIPOCA 36.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Obiectul contractului il constituie achizitia de servicii de consultanta pentru realizarea metodologiei de publicare a datelor deschise de catre autoritatile si institutiile publice si a unor sesiuni de instruire privind managementul datelor deschise, destinate personalului autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, conform Contract de finantare nr. 20/28.7.2016 incheiat intre Secretariatul General al Guvernului (SGG) – Cancelaria Prim-Ministrului (CPM) si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa (AMPOCA), aferent proiectului „Cresterea calitatii si a numarului de seturi de date deschise publicate de institutiile publice” SIPOCA 36.

Achizitie servicii de investigatii imagistice (ct.) pentru pacientii internati in Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Teleorman
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de investigatii imagistice mentionate si detaliate in caietul de sarcini.

Servicii mentenanta si asistenta tehnica pentru programul informatic mDoc – managementul documentelor.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii mentenanta si asistenta tehnica pentru programul informatic mDoc – managementul documentelor.

RO-Petrosani: Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Hunedoara
Termenul limita pentru depunere:02.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Suceava: Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Suceava
Termenul limita pentru depunere:12.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bistrita: Lucrari de constructii
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bistriţa-Năsăud, Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:25.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Constanta: Lucrari de constructii
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:03.11.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Lucrari de constructii de linii electrice
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:02.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Medias: Lucrari de constructii de gazoducte
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:17.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Statie electrica de transformare
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:02.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Targoviste: Echipament de masurare a debitului
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dâmboviţa, Timiş
Termenul limita pentru depunere:22.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Targu Jiu: Piatra calcaroasa
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:15.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:25.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Dispozitive de climatizare pentru vehicule
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:01.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Targu Jiu: Pudra de calcar
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:18.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

Cupe utilaje miniere de suprafata.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Reperele solicitate sunt necesare pentru asigurarea mentinerii in stare tehnica corespunzatoare a mecanismelor de actionare a rotilor cu cupe a excavatoarelor cu rotor din dotarea carierelor in vederea realizarii activitatii de productie.

Motorina.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Buzău
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Livrarea a 910 244 l motorina de tip I (de vara), respectiv, tip II (de iarna) pe parcursul anului 2017, cu posibilitate prelungire valabilitate contract pana la 30.4.2018.

Transformatoare de distributie de tipul:Transformatoare de distributie 20, 10, 6 / 0,4 kV (lot 1),Transformatoare de distributie 20 / 1 kV (lot 2),Transformatoare de distributie 1 / 0,4 kV (lot 2).
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Mureş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Furnizare produse transformatoare de distributie de tipul transformatoare de distributie 20, 10, 6 / 0,4 kV (lot 1),, Transformatoare de Distributie 20 / 1 kV (lot 2),, Transformatoare de Distributie 1 / 0,4 kV (lot 3)., Produsele supuse achizitiei vor respecta cerintele caietului de sarcini nr. 210175/23.10.2015 si ale specificatiilor tehnice:, ST 16 – Transformatoare de distributie cu infasurari din aluminiu 50 ÷ 1 600 KVA (lot 1);, ST 26 – Transformatoare de distributie (20,10, 6 / 1 kV) cu infasurari din aluminiu 50 ÷ 1 600 KVA (lot 2);, ST 214 – Transformatoare de distributie 1 / 0,4 kV (lot 3).