> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Executie lucrari pentru obiectivul ,,Construire gradinita cu 3 Sali de clasa in satul Cozmesti, Comuna Cozmesti judetul Iasi, racord electric”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul contractului il constituie executia de lucrari pentru realizarea investitiei ,,Construire gradinita cu 3 Sali de clasa in satul Cozmesti, Comuna Cozmesti judetul Iasi, racord electric”, finantat prin PNDL.Descrierea detaliata a lucrarilor este disponibila in sectiunea Caiet sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.Valoarea estimata: 634.425 lei fara TVA,

„Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei precum si executia lucrarilor pentru obiectivul MODERNIZARE STRAZI IN SATELE DELENI SI ZIZINCA COMUNA DELENI, JUDETUL VASLUI”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vaslui
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Contractul are ca scop „Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei precum si executia lucrarilor pentru obiectivul "MODERNIZARE STRAZI IN SATELE DELENI SI ZIZINCA COMUNA DELENI, JUDETUL VASLUI”, iar descrierea lucrarilor se regaseste in documentatia de atribuire.Durata de executie si intervalele de timp cuprinse in documentatia de atribuire:• 1 luna pentru intocmirea proiectului tehnic;• 20 luni pentru executia de lucrari;Durata contractului va fi de 21 luni.Valoarea estimata a achizitiei: 4.750.181,00 lei fara TVA, conform devizului general întocmit de proiectant, din care:- Proiect tehnic = 88.000,00 lei fara TVA;- Detalii de executie = 14.000,00 lei fara TVA;- Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor = 10.000,00 lei fara TVA;- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor = 15.000,00 lei fara TVA;- Constructii si instalatii = 4.623.181,00 lei fara TVA.

MODERNIZARE STRAZI ORASUL TAUTII MAGHERAUS,, LOT 1 ”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Maramureş
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: MODERNIZARE STRAZI ORASUL TAUTII MAGHERAUS,, LOT 1 ”; - se propune modernizarea a 33 strazi din Tautii Magheraus si localitatea Baita, in lungime totala de 10.450m ,Valoare Estimata Servicii de proiectare : ? Elaborare proiect tehnic ; Detalii de executie ;Documentatii pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii 115.000,00 lei ? Asistenta tehnica din partea proiectantului : 10.500,00lei o Total valoare servicii : 125.500,00 leiValoare Estimata a executiei : ? Valoare executie : 7.211.880,00 lei ? Valoare organizare de santier : 180.297,00 leio Total executie : 7.392.177,00 lei Valoarea estimata a contractului este de 7.517.677,00 lei fara TVA.

Proiectare (Întocmire RT, SG, ET, DALI, PTE, documentatie pentru obtinere CU, documentatii pentru obtinerea avizelor prevazute în CU, PAC), inclusiv asistenta tehnica si Executie aferente obiectivului: „Refacere 1 podet pe DJ 130A, comuna Tinosu”, judetul Prahova
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:07.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Proiectare (Întocmire RT, SG, ET, DALI, PTE, documentatie pentru obtinere CU, documentatii pentru obtinerea avizelor prevazute în CU, PAC), inclusiv asistenta tehnica si Executie aferente obiectivului: „Refacere 1 podet pe DJ 130A, comuna Tinosu”, judetul Prahova

Servicii de catering pentru membrii grupului tinta din proiectul „ Spunem STOP marginalizarii printr-o abordare integrata”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Maramureş
Termenul limita pentru depunere:05.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de catering pentru membrii grupului tinta din proiectul „ Spunem STOP marginalizarii printr-o abordare integrata”

Amenajare râu Somesul Mare si afluenti între Valea Mare si Lelesti, sector oras Nasaud, aval pod rutier DN 17C, judetul Bistrita - Nasaud
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:07.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executia lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii „Amenajare râu Somesul Mare si afluenti între Valea Mare si Lelesti, sector oras Nasaud, aval pod rutier DN 17C, judetul Bistrita - Nasaud”.Capacitati totale aprobate cuprinse in documentatia tehnico-economica sunt:- Regularizare (reprofilare albie) rau Somesul Mare L = 2,50 km- Aparare de mal L = 1,20 km

MEDICAMENTE - SOLUTII PENTRU PERFUZII
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Argeş
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitionare - MEDICAMENTE - Solutii pentru perfuzii

Hârtie copiator A4 si A3
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Hârtie copiator A4 – 4000 top, Hârtie copiator A3 – 1470 top

contract de furnizare de produse medii de cultura
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Buzău
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Contract de furnizare de produse medii de cultura, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini;

Achizitie alimente DJST SIbiu 2017
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:29.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitionare alimente pentru centrele de agrement si Camin sportiv ale Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Sibiu

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE( inclusiv transport,montaj,instalare,punere in functiune si instruire personal ) CODURI CPV: 33112200-0; 33123210-3;51410000-9.
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Braşov
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE( inclusiv transport,montaj,instalare,punere in functiune si instruire personal ) CODURI CPV: 33112200-0; 33123210-3;51410000-9.

“DOTAREA SPITALULUI CLINIC CF CRAIOVA CU SISTEM DE MONITORIZARE A PACIENTILOR – 2 LOTURI”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dolj
Termenul limita pentru depunere:23.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Contract de furnizare,instalare, punere in functiune sistem de monitorizare pacienti – 2 loturi, conform specificatiilor Caietului de sarcini

Furnizare PROUSE FARMACEUTICE SI CONSUMABILE MEDICALE
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Galaţi
Termenul limita pentru depunere:11.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: LOT 1: PRODUSE FARMACEUTICELOT 2: CONSUMABILE MEDICALEProdusele sunt prezentate in Caietul de sarciniAcordul cadru se va incheia incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti si pana la data de 31.12.2018.Pretul ramane fix pe toata durata acordului cadru.Criteriul de atribuire al acordului cadru este pretul cel mai scazut.

Furnizarea de “ Monitor pentru prezentare”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Brăila
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Furnizarea de “ Monitor pentru prezentare” Produsul va corespunde caracteristicelor tehnice precizate in caietul de sarcini

Achizitie sticlarie de laborator, accesorii si dispozitive ajutatoare de functionare si fixare (cuib de incalzire electric, cleme, mufe, alte dispozitive de fixare): Lot 1 Sticlarie laborator; Lot 2 Aparat Soxhlet modificat
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie sticlarie de laborator, accesorii si dispozitive ajutatoare de functionare si fixare (cuib de incalzire electric, cleme, mufe, alte dispozitive de fixare)

Servicii asigurare RCA, CAsco si Tablete
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Sălaj
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii asigurare RCA, CAsco si Tablete pentru autosanitarele din dotarea SAJ SALAJ si a echipamentelor din dotarea acestora.

Realizare tratare neutru retea 20kV din Statia 110/20kV Rastolita
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Braşov
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Lucrari electrice ce prevad Realizare tratare neutru retea 20kV din Statia 110/20kV Rastolita

Furnizare de produse: solutie spalat parbriz iarna-vara si raclete parbriz
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul achizitiei este descris in Specificatiile tehnice nr.104128/17.10.2017, parte integranta a documentatiei de achizitie si presupune achizitia unor cantitati de Solutie de spalat parbriz iarna/vara si raclete parbriz necesare pentru pregatirea autoturismelor aflate in dotarea parcului Hidroelectrica SA pentru sezonul de iarna/vara pentru ca parbrizele sa asigure o vizibilitate sporita in timpul condusului cat si pentru a circula in conditii de siguranta pe drumurile publice.

Achizitionare carburanti auto.
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Olt
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul achizitiei îl constituie furnizarea de carburant auto, din depozitele furnizorului, cu plata în termenul stabilit prin contractul de achizitie si anume Motorina si Benzina – cod CPV 09134220-5 si 09132000-3. Cantitatea ce se doreste a fi achizitionata este de 95.000 litri Motorina si 5.000 litri Benzina.Potrivit estimarii contractului si a studiilor de piata aferente produselor ce urmeaza a fi achizitionate, rezulta o Valoare estimata fara TVA de 408.250 lei, formata din:Valoare estimata Lot 1 - Motorina = 387.600 RONValoare estimata Lot 2 - Benzina = 20.650 RONValoarea estimata fara TVA: 408.250 Moneda: RON

Furnizare Antigel
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Furnizare Antigel pentru D.R.D.P. Bucuresti