> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Furnizare indicatoare rutiere
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:20.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Furnizare indicatoare rutiere conf. caietului de sarcini

ACORD CADRU FURNIZARE SUBSTANTE BIOCIDE
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:05.01.18
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Conform caietului de sarcini.

TRANSPORTOARE CU RACLETE TR-3 SAU ECHIVALENT
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Hunedoara
Termenul limita pentru depunere:22.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Transportoarele cu raclete TR3 sau echivalent se vor folosi pentru evacuarea materialului derocat in urma saparii lucrarilor de deschidere, a lucrarilor de pregatire, precum si la inlocuirea utilajelor cu uzura mare de la abatajele cu banc subminat..Cantitate: 6 bucDescrierea detaliata – in caietul de sarcini nr. DG 11129/1/25.09.2017.

Servicii profesionale de Evaluare a Impactului asupra Mediului, sprijin pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor, precum si studii initiale de mediu pentru proiectul Neptun – Zona de Apa Adanca
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:19.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectivul Acordului Cadru este acela de a stabili termenii si conditiile si preturile unitare cu un Operator Economic pentru a permite Entitatii Contractante sa atribuie Contracte Subsecvente pentru realizarea si managementul serviciilor profesionale si de suport tehnic de Mediu, Reglementare si Socioeconomice (ER&S) pentru a sprijini proiectul Neptun – Zona de Apa Adanca in etapele de planificare si proiectare, incluzand:1. Elaborarea de studii de mediu si a documentatiei necesare aplicatiilor pentru obtinerea autorizatiilor necesare realizarii proiectului;2. Asistenta pe parcursul procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului, inclusiv Procedura de Evaluare a Mediului prin pregatirea Raportului de Mediu, pregatirea Evaluarii Adecvate cu includerea cerintelor pentru obtinerea avizului Natura 2000 (Supporting the Contracting Entity throughout the Romanian Environmental Assessment process, including the Environmental Assessment Procedure through Environmental Report preparation Appropriate Assessment preparation with inclusion of requirements to support Natura 2000 Endorsement);3. Pregatirea planurilor si a programelor de atenuare relevante (Preparation of relevant mitigation plans and programs);4. Participarea la consultarile publice (Participation in public consultation);5. Asistenta in abordarea comentariilor si a intrebarilor venite din partea autoritatilor competente ;6. Suport pentru Entitatea Contractanta in eforturile de a obtine Autorizatia de construire.Detalii suplimentare se gasesc in Caietul de Sarcini.

Servicii de proiectare (expertiza tehnica+audit energetic initial+documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire si alte avize/acorduri+documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (inclusiv studiu luminotehnic)) pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Dolj
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie servicii de proiectare (expertiza tehnica+audit energetic initial+documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire si alte avize/acorduri+documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (inclusiv studiu luminotehnic)) pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova”, conform cerintelor Temei de proiectare nr. 156282/06.11.2017.

Exploatare forestiera masa lemnoasa toate fazele pana la drum auto, pentru un volum de 2967 mc
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Braşov
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Exploatare forestiera masa lemnoasa toate fazele pana la drum auto, pentru un volum de 2967 mc, 7 loturi

Delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciul de salubrizare pentru activitatea de cura?are ?i transportul zapezii de pe caile publice ?i men?inerea în func?iune a acestora pe timp de polei sau înghe? in municipiul Deva
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Hunedoara
Termenul limita pentru depunere:29.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul delegarii gestiunii prin concesiune, este activitatea de curatare si transport a zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de înghet (deszapezire) in municipiul Deva.

Contract furnizare „Sistem complet gaz cromatograf cuplat cu spectrometru de masa ?i doi detectori FID pentru analiza contaminan?ilor organici”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:29.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitionare Sistem complet gaz cromatograf cuplat cu spectrometru de masa ?i doi detectori FID pentru analiza contaminan?ilor organici, conform caietului de sarcini

FURNIZARE GAZE NATURALE
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Este necesara achizitionarea furnizarii gazelor naturale pentru asigurarea desfasurarii în bune conditii a activita?ii societatii pe parcursul anului 2018. Valoarea estimata insumeaza pretul propriu de furnizare gaze naturale (include tarifele de înmagazinare a gazelor provenite din depozite), tarifele reglementate de distributie si de transport a gazelor naturale, acciza valabila la data limita de depunere a ofertelor si alte tarife reglementate de ANRE.

Furnizare produse de panificatie
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Furnizare produse de panificatie conform documentatie de atribuire

Achizitie tuberculina mamifera si aviara
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:29.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie de agenti diagnostici pentru tuberculoza. Valoarea minima a intervalului(209450 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri,in functie de care se va elabora si evalua oferta. Suplimentarea cantitatilor in anul 2018 se va realiza in functie de existenta resurselorOptiuni: Suplimentarea se va efectua in baza art. 165 alin 1 din HG 395/2016.209450 lei- 314175 lei

Achizitie fructe si legume proaspete, congelate si in conserva.
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:18.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie fructe si legume proaspete, congelate si in conserva.

Achizitionarea de material antiderapant inclusiv transport (nisip) pentru obiectivul: ,,Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si înzapezirii pe drumurile judetene din judetul ILFOV, pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2017-2018 (Baza 1)
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitionarea de material antiderapant inclusiv transport (nisip) pentru obiectivul: ,,Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si înzapezirii pe drumurile judetene din judetul ILFOV, pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2017-2018 (Baza 1)

Achizitie reactivi laborator analize medicale
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitia de reactivi laborator analize medicale pentru urmatoarele aparate: Analizor Biochimie A 25 iosystems, Analizor electroforeza SAIO , Analizor electroliti CARETIUM, Analizor hemoglobina glicolizata i- CHROMA, Analizor Imunologie AIA 360, Analizor urini DIRUI H 100, Analizor hematologie Mythic 22 AL, Analizor coagulare CLOT, Imnuologie - teste prin aglutinare, Imnuologie - teste prin hemaglutinare, Imnuologie - teste prin imunocromatografie, Analizor microbiologic VITEK, Bacteriologic metoda manuala. Cantitatile si produsele se regasesc descrise in caietul de sarcini

Achizitie sonde si dializoare pe loturi
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:08.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie sonde si dializoare pe loturi conform cerintelor din caietul de sarcini.

FURNIZARE GAZE NATURALE
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Argeş
Termenul limita pentru depunere:29.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Furnizarea de Gaze Naturale pentru alimentarea Spitalului de Pediatrie Pitesti conform categoriilor de consum indicate in cadrul caietului de sarcini.

APARAT DIAPULS
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se va achizitiona Aparat Diapuls conform descrierii detaliate din caietul de sarcini.

“MODERNIZAREA ?I EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADALA ÎN ORA?UL DETA, JUDETUL TIMIS”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:05.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Prin prezenta procedura autoritatea contractanta doreste contractarea unui operator economic in vederea proiectarii, executiei, instalarii si montarii unui echipament de supraveghere video stradala in Orasul Deta.

Lucrari prioritare de extindere si reabilitare alimentare cu apa si canalizare, comuna Auseu – alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare loc. Grosi, Auseu si Cacuciu Vechi, comuna Auseu – judetul Bihor
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:06.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie: “Lucrari prioritare de extindere si rea-bilitare alimentare cu apa si canalizare, comuna Auseu – alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare loc. Grosi, Auseu si Cacuciu Vechi, comuna Auseu – judetul Bihor” are ca valoare estimate suma de 3.075.745 lei fara TVA sau 682.800 euro fara TVA, calculata la cursul de schimb valutar BCE din 07.10.2016, 1 euro=4,5046 lei, din care:- cap 1.2 Amenajare teren – 0 lei fara TVA;- cap 1.3 Amenajare mediu – 0 lei fara TVA;- cap 2 Utilitati – 29.074 lei fara TVA;- cap 4.1 Constructii si instalatii – 1.647.088 lei fara TVA;- cap 4.2 Montaj utilaj tehnologic – 0 lei fara TVA;- cap 4.3 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj – 1.393.552 lei fara TVA;- cap 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj – 0 lei fara TVA;- cap 4.5 Dotari - 3.930 lei fara TVA;- cap 5.1.1 Lucrari de constructii – 2.101 lei fara TVA.

achizitie alimente diverse
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Suceava
Termenul limita pentru depunere:28.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Prima etapa: perioada noiembrie 2017 - decembrie 2017A doua etapa: perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018A treia etapa: perioada ianuarie 2019 - aprilie 2019