> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Furnizare dotari Gradinita, in cadrul proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA IN COMUNA TATARANI, SAT TATARANI, JUDETUL DAMBOVITA”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Vaslui
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul contractului il constituie achizitia de dotari in cadrul proiectului „REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA IN COMUNA TATARANI, SAT TATARANI, JUDETUL DAMBOVITA”,proiect finantat prin PNDR 2014-2020, SubMasura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara, infrastructura educationala si sociala, avand nr. C0720EN00011531600171/26.08.2016. Achizitia este impartita in loturi astfel: Lot1-Mobilier– valoare estimata 34775.99 lei fara TVA Lot2-Echipamente IT, monitorizare video si software – valoare estimata 15241.36 lei fara TVA Lot3-Echipamente electrocasnice – valoare estimata: 3999.22 lei fara TVA Lot4-Dotari PSI – Valoare estimata 2026.75 lei fara TVA Lot5-Dotari loc de joaca – valoare estimata 6446.70 lei fara TVA

Punte de implementare si introducere a inovatiilor in combaterea dezastrelor
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:22.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Punte de implementare si introducere a inovatiilor in combaterea dezastrelor

Servicii de paza si protectie
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:07.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se solicita paza permanenta a valorilor, bunurilor, utilajelor, control acces persoane si autovehicule incinta MNTR – 24 h/24, pentru 3 posturi de paza – doua mobile (supravegherea si paza cladirilor A, B, si cladire administrative, alee acces cladire administrative + acces cladire principala Bd Kiseleff nr 3, expozitie permanenta, acces zona Str Monetariei) si unul fix (intrarea din Str Monetariei acces persoane, acces auto, supravegherea bisericii de lemn)

Servicii de Reparare pentru Ascensoare.
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:21.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de reparare pentru cele 2(doua) ascensoare ale MTS dupa cum urmeaza: - inlocuire panou de comanda cu panou microprocesor, duplex= 2(doua) bucati; - Inlocuire cablu flexibil 24 de fire = 2(doua) bucati; - Inlocuire butoniere cabina cu butoniere electronice complete cu afisor = 2(doua) bucati; - Inlocuire butoniere palier si comanda 48V = 9 buc x 2 ascensoare = 18 bucati.

Erata anunt publicitar numarul 137904/16.11.2017 - Servicii iluminat ornamental - festiv , cu ocazia Sarbatorilor de Craciun 2017
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se mentioneaza faptul ca ofertarea se va face conform caietului de sarcini la 100 m prin completarea Formularului C5 . Se decaleaza data de depunere a ofertei de la 17.11.2017 ,orele 15 la data de 20.11.2017,orele 15 .

Execu?ie lucrari de demolare imobil cladire denumit ”Vila 13” înscris in C.F. 29282 Singeorz Bai nr. cad. 29282 – C1 cu denumirea ”Casa nr. 625”, amplasat pe imobilul teren proprietatea publica unitatii administrativ teritoriale Oras Sîngeorz Bai, identificat în CF 29066 Oras Sîngeorz Bai, nr. cad.
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bistriţa-Năsăud
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: ContractuI prevede executia lucrarilor de demolare a imobilului cladire conform prevederilor documentatiei tehnico-economice anexa.

Achizitie serviciu proiect executie pentru sistem integrat de detectie la incendiu
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: 1. Serviciu proiect executie pentru sistem integrat de detectie la incendiu la paviliaone din cazarma 380 Sibiu, cantitate= 1 serviciu 2. Serviciu proiect executie pentru sistem integrat de detectie la incendiu la paviliaone din cazarma 3570 Sibiu, cantitate= 1 serviciu Caietul de sarcini poate fi obtinut de la adresa: www.armyacademy.ro/achizitii/SEAP.rar

LUCRARI DE REPARATII SI ACHIZITIONAREA OBIECTELOR SANITARE CORESPUNZATOARE COD CPV- 45200000-9 COD CPV- 44411000-4
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bacău
Termenul limita pentru depunere:21.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: D.G.A.S.P.C. Bacau intentioneaza sa achizitioneze prin -Cumparare directa-, lucrari de reparatii si dotarea cu obiecte sanitare adaptate nevoilor specifice individuale (cada baie pentru persoane cu dizabilitati) pentru fiecare dintre cele 4 bai comune din cadrul Centrului de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap din Comanesti, judetul Bacau.

Serviciilor de recertificare a sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:21.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: 1. Serviciile de audit de recertificare inclusiv serviciile de înregistrare a recertificarii, necesar a fi finalizate pana la data expirarii certificatelor emise in 2014, respectiv data de 08.12.2017, cuprinzand un numar de 2 locatii (Baile Felix si Baile 1 Mai), si care trebuie sa contina minim urmatoarele elemente:a) Analiza documentatiei sistemului de management al calitatii la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix si consiliere privind noutatile introduse de noua versiune a standardului ISO 9001:2015; b)Elaborarea/revizuirea documentatiei Sistemului de Management al Calitatii (proceduri de sistem, obiective, politica calitatii etc.) pe baza modificarilor fata de perioada anterioara (structura organizatorica, s.a.) si in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2015;c)Instruirea personalului cu: Documentatia SMC; Politica si obiectivele calitatii;d)Realizarea de audituri interne ale calitatii;e)Identificarea neconformitatilor si identificarea cauzelor aparitiei acestora;f)Verificarea aplicarii corectiilor, actiunilor corective si eficacitatea acestora;g)Asistenta pe perioada auditului de recertificare al organismului de certificare; h)Elaborarea Raportului de audit de recertificare; i)Obtinerea certificatelor de conformitate pentru standardul: SR EN ISO 9001: 2015, inclusiv inregistrarea legala a acestuia, certificat cu valabilitate de 3 ani (decembrie 2017 – decembrie 2020); aceasta perioada de valabilitate trebuie confirmata ulterior de Prestator prin audituri de supraveghere. 2. Serviciile de audit de supraveghere privind conformitatea cu Standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru sistemul de management al calitatii, efectuate o data la 12 luni (cu valabilitate pana in decembrie 2020) care se vor desfasura pe parcursul anilor 2018 (anul I de supraveghere) si 2019 (pentru anul II de supraveghere), si care trebuie sa contina minim urmatoarele elemente: a) Analiza modificarilor documentatiei sistemului de management al calitatii si securitatii informatiei la sediul organizatiei; b)Derularea auditului de supraveghere; c)Elaborarea unui Raport de audit de supraveghere aferent fiecaruia dintre cei 2 ani de audit de supraveghere; d)Supervizarea corectiilor si actiunilor corective la nivelul organizatiei. Prestarea serviciilor se va face, în conformitate cu oferta prezentata de catre Prestator, care devine parte integranta din contract, în perioada convenita din contract si în conformitate cu obligatiile asumate prin contract.

Servicii hoteliere cazare
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii hoteliere cazare pentru anul 2018

Pachet alcool sanitar si tehnic
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Harghita
Termenul limita pentru depunere:22.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: 1.) Alcool sanitar, 0.5 Litri - 4 buc. (Total: 2 Litri); 2.) Alcool tehnic, 1 Litru - 3 buc. (Total: 3 Litri).

Achizitionare alcool etilic de 96 grade pentru laborator chimie
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Harghita
Termenul limita pentru depunere:22.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Alcool etilic de 96 grade pentru laborator chimie, in total 3 Litri (3 x 1 Litru).

serevicii de dezinsectie
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:23.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: servicii de dezinsectie pe o suprafata de 2700mp

prestare inspectii service si reparatii curente pentru autovehicule marca Volkswagen-Audi
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:21.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: prestare inspectii service si reparatii curente pentru autovehicule marca Volkswagen-Audi

Furnizare „Autospeciala pentru interventie si salvare de la inaltimi”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:04.01.18
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: In baza contractului se va achizitiona 1 bucata autospeciala pentru interventie si salvare de la inaltimi, in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini.

Închiriere vehicule transport mixt cu sofer pt. sectia 2 Incarcari Jilt Rovinari
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:20.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Închiriere vehicule

Acord cadru de furnizare medicamente diverse
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Mureş
Termenul limita pentru depunere:27.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Acord cadru de furnizare medicamente diverse, impartit in 63 de loturi conform anexei B.

Achizitionare materiale de sutura (2 loturi)
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Arad
Termenul limita pentru depunere:20.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Furnizarea de materiale de sutura conform specificatiilor tehnice minimale din Caietul de sarcini.

TRUSE ALCOOLEMIE-SERURI TRANSFUZII- REACTIVI ATI
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:03.01.18
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: TRUSE DE ALCOOLEMIE- REACTIVI TRANSFUZII- REACTIVI ATI - CANTITATILE SE REGASESC IN CAIETUL DE SARCINI

Achizitie medicamente
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 17.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:21.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie medicamente 395 loturi conform anexa B.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este precizata in caietul de sarcini (art.20 alin 8 din HG 395/2016)