> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


PIESE PENTRU UTILAJE DE PURIFICARE-calculatoare de proces Bartec Polaris Panel PC 12,1” sau echivalent
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Datorita defectiunilor aparute la calculatoarele de proces ale statiilor de uscare gaze Nocrich si Alamor este necesara achizitia de calculatoare de proces Bartec Polaris sau echivalent, pentru punerea in functiune a acestora.

CONSUMABILE SI PIESE APARATURA LABORATOR
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Consumabile si piese aparatura laborator:- lot 1-Consumabile si sticlarie de laborator - SE Isalnita- lot 2-Consumabile pt.aparatul care determina punctul de inflamabilitate uleiuri md. K16270-SE Isalnita- lot 3-Consumabile pt. aparat de sitat - SE Isalnita- lot 4-Electrozi de pH de oxigen si de conductivitate - SE Craiova II- lot 5-Senzori aparat portabilpt.analiza gazelor de ardere TESTO340 - SE Craiova II- lot 6-Sonda de temperatura PT100 cu cablu si conector - SE Craiova II- lot 7-Senzor de turbiditate transmiter ZULLING b-line multi -SE Craiova II- lot 8-Aprinzator electric pt.aparat determinare punct de inflamabilitate SE - Craiova II- lot 9-Consumabile pt.aparatura de laborator (dispenser, cilindri, furtun, termometru) - SE Craiova II- lot 10-Consumabile pt.aparatura de laborator (para, baloane, dopuri) - SE Craiova II- lot 11-Consumabile pt.aparatura de laborator (hartie de filtru, nacele, fiole) - SE Craiova II- lot 12-Set reactivi chimici si consumabile pt.spectofotometru - SE Turceni- lot 13-Set reactivi si consumabile pt. analizor Elemental- SE Turceni- lot 14-Set reactivi si consumabile pt. IKA C5000 - SE Turceni- lot 15-Ustensile de laborator (lampa, termodensimetru, termometru) - SE Turceni- lot 16-Ustensile de laborator (nacele, pahar, cilindri, pipete, biurete, pungi) - SE Turceni- lot 17-Ustensile de laborator (capilare) - SE Turceni- lot 18-Ustensile de laborator (set greutati etalon, termometru rapid, termodensimetru) - SE Turceni

Execu?ia lucrarilor pentru „Modernizare scoala, sat Arghira, comuna Preutesti, judetul Suceava”
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Suceava
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Valoarea estimata fara TVA a contractului: 1.829.356 lei fara TVA, defalcata astfel:- Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilita?ilor necesare obiectivului: 15.812 lei fara TVA- Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 1.719.999 lei, fara TVA- Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 4.518 lei, fara TVA- Cap. 4.3 Utilaje, echipamante tehnologice ?i func?ionale cu montaj: 45.632 lei, fara TVA- Cap. 5.1.1 Organizare de santier: 43.395 lei, fara TVA

servicii de întretinere -revizii tehnice lunare si revizii tehnice generale pentru ascensoarele aflate in cladirile UBB
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: servicii de întretinere, revizii tehnice lunare precum si revizii generale pentru toate ascensoarele aflate în dotarea cladirilor apartinând Universitatii „Babes-Bolyai”, astfel: lotul 1- locatiile Universitatii Babes-Bolyai, din Cluj-Napoca Lotul 2 – locatia Extensiei universitare Bistrita.Datele tehnice ale ascensoarelor sunt cuprinse in anexele la caietul de sarcini.

Servicii intretinere si curatenie cladiri, igienizare, dezinfectie si deratizare
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Buzău
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: DSP Buzau intentioneaza sa achizitioneze servicii de curatenie imobile, intretinere sticlarie de laborator, dezinfectie focare infectie,prin incheierea unui contract de achizitie publica pana la 31.12.2017 cu valoare estimata cuprinsa intre 131115 – 236007 lei fara TVA. Valoarea minima a intervalului (131115 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri in functie de care se vor elabora si intocmi ofertele, iar valoarea maxima (236007 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata cu valoarea posibilelor suplimentari – modificari legislative. In conformitate cu prevederile art.165(1) lit.b din HG 395/2016, autoritatea contractanta poate opta pentru suplimentarea serviciilor prin act aditional in masura in care dispune de fonduri alocate cu aceasta destinatie.Optiuni: Posibilitate prelungire conf. art.165 din HG 395/2016, val.estim.104892 lei fara TVA

Furnizare europaleti, folie pentru paletizat, scoch industrial, cutii de carton cu folie la interior pentru livrare fructe de padure D.S. Botosani
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Furnizare europaleti, folie pentru paletizat, scoch industrial, cutii de carton cu folie la interior pentru livrare fructe de padure, cu caracteristicile si in cantitatile specificate prin caietul de sarcini

Prestari servicii proiectare pentru construirea drumului forestier Bolohani ramificatie D.S. Botosani
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de proiectare pentru construirea drumului forestier Bolohani ramificatie din cadrul Ocolului silvic Flamanzi in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

ULEI HIDRAULIC H46A SI ULEI PENTRU TURBINE TBA 46E
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Statiile de Comprimare a gazelor naturale sunt instalatii complexe care au ca utilaje de baza atat agregatele de comprimare, cat si alte instalatii si utilaje anexe. Pentru functionarea optima a acestor agregate si utilaje, si implicit pentru realizarea productiei este necesara achizitia de „ULEIURI PENTRU SISTEME HIDRAULICE SI PENTRU ALTE UTILIZARI”, ca fluid de lucru in instalatiile industriale hidraulice si „ULEIURI PENTRU TURBINE”, pentru ungerea, reglarea si etansarea turbocompresoarelor.

Service sirene electronice
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: In baza contractului, vor fi prestate servicii de mentenanta pentru sistemul de înstiintare avertizare-alarmare din dotarea Primariei Municipiului Timisoara, sistem care are în componenta: - 1 bucata unitate de comanda, respectiv centrala de înstiintare si avertizare – alarmare SONIA cu comunicatie prin internet / intranet (protocol TCP/IP), telefonie mobila GSM/GPRS linie telefonica dedicata si canal radio VHF dedicat; -11 bucati sirene electronice alarmare publica Sircom; - 1 bucata sirena electronica UTS 1200 W cu statie meteo; Întretinerea sistemului de înstiintare avertizare-alarmare din dotarea Primariei Municipiului Timisoara se va face in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini nr. SC2017-10010/24.04.2017.

Servicii de proiectare faza PT (Proiect Tehnic)+DDE (Detalii de Executie ), Elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru perioada de implementare a proiectului MODERNIZARE, AMENAJARE SI DOTARE PARCUL TINERETULUI”, ORASUL LUDUS, JUD. MURES.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Mureş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de proiectare faza PT (Proiect Tehnic)+DDE (Detalii de Executie ), Elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru perioada de implementare a proiectului MODERNIZARE, AMENAJARE SI DOTARE PARCUL TINERETULUI”, ORASUL LUDUS, JUD. MURES, ce constau in : 1. Elaborarea proiectului tehnic pentru lucrarile care fac obiectul proiectului;2. Elaborarea detaliilor de executie;3. Elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii;4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru toata perioada de implementare a proiectului.Potrivit devizului general estimativ rezulta o Valoarea totala estimata: 162.616,67 lei fara TVA, din care:- Valoarea estimata Proiect tehnic: 60.000 lei fara TVA;- Valoarea estimata Detalii de executie: 37.616,67 lei fara TVA;- Valoarea estimata Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii: 5.000 lei fara TVA;- Valoarea estimata a Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor: 60.000 lei fara TVA;Valoarea estimata fara TVA: 162.616,67 RON

Achizitie rechizite scolare 2017-2018
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Rechizite scolare pentru anul 2017-2018 conform O.M.E.C.T.S. 4385/2012, Legea nr.126/2002, O.U.G. 33/2001

Contract de executie de lucrari - Penitenciar Bucuresti Rahova-Modernizare centrala termica
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Contract de executie de lucrari la obiectivul de investitii ,,Penitenciar Bucuresti Rahova-Modernizare centrala termica. Estimarea valorii lucrarilor a avut la baza devizul general privind cheltuielile necesare realizari lucrarilor de ,,Modenizare centrala termica – Penitenciarul Bucuresti Rahova»; intocmit de catre proiectant. Valoarea estimata a contractului de executie de lucrari, de 1.402.000,28 nu cuprinde cheltuielile diverse si neprevazute in suma de 42.000 lei, fara tva. Scopul urmarite este modernizarea centralei termice care deserveste Penitenciarul Bucuresti Rahova.

Lucrari de reparatii curente în Caminele studentesti apartinând USAMV Bucuresti -2017”, Lotul 1 – Lucrari de reparatii curente la caminele: A1, A2 si
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Lotul 1 – Lucrari de reparatii curente la caminele: A1, A2 si A9

„MODERNIZARE DRUMURI LOCALE FLAMURA ROSIE, STICLEI (MAGUREI), AMURGULUI, DAFINULUI, GORUNULUI, STEJARULUI, IN ORASUL STEFANESTI, JUDETUL ARGES”
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Argeş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE FLAMURA ROSIE, STICLEI (MAGUREI), AMURGULUI, DAFINULUI, GORUNULUI, STEJARULUI, IN ORASUL STEFANESTI, JUDETUL ARGES”

„Modificarea constructiilor hidrotehnice din amonte de Lacul Pecineagu pe cursul superior al Vaii Dâmbovitei, in cadrul Proiectului LIFE NATURE LIFE11/NAT/RO/823”
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Braşov
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: „Modificarea constructiilor hidrotehnice din amonte de Lacul Pecineagu pe cursul superior al Vaii Dâmbovitei, in cadrul Proiectului LIFE NATURE LIFE11/NAT/RO/823”

Servicii de curatenie stradala si servicii de intretinere parcuri
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Serviciile ce urmeaza a se achizitiona sunt servicii de curatenie stradala prestate in loc. Buzias si servicii de intretinere a parcurilor din localitate conform caietului de sarcini.Valoare estimata: 280.000 lei

APLICATIE PENTRU GESTIONARE BUGET,RESURSE FINANCIAR CONTABILE, LA CONSILIUL JUDE?EAN BOTO?ANI”
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Botoşani
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: APLICATIE PENTRU GESTIONARE BUGET,RESURSE FINANCIAR CONTABILE, LACONSILIUL JUDE?EAN BOTO?ANI”Contractul are drept scop optimizarea activita?ii Consiliului Jude?ean Boto?ani, din punct de vedere al preluarii datelor, integrarii, managementului ?i raportarii aferente situa?iilor ?i opera?iunilor bugetare, resurselor financiar-contabile si umane.Obiective Specifice ale acestei achizitii sunt: 1. Gestionarea centralizata a tuturor fluxurilor bugetare, resurselor financiar-contabile de intrari ?i ie?iri de la nivelul Consiliului Jude?ean Boto?ani;2. Viteza în raportare ?i ob?inerea de rapoarte sintetice/ analitice în acord cu nevoile manageriale/ de raportare specifice Consiliului Jude?ean Boto?ani;3. Optimizarea costurilor aferente infrastructurii hardware - software a Consiliului Jude?ean Boto?ani;4. Cre?terea nivelului de securitate a datelor la nivelul Consiliului Jude?ean Boto?ani;5. Accesibilizarea informa?iilor de?inute la nivelul Consiliului Jude?ean Boto?ani, atât pentru nivelul managerial de decizie cât ?i pentru nivelul func?ional, de operare a aplicatiei;6. Reducerea timpilor de lucru în ansamblu ?i pe fiecare categorie de opera?iuni (intrare, gestionare-prelucrare-raportare ?i ie?ire) aferente fluxurilor bugetare, resurselor financiar-contabile prezente la nivelul institu?iei.

Achizitie indicatoare rutiere - D.R.D.P. Craiova
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti, Dolj
Termenul limita pentru depunere:19.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie necesara pentru cresterea eficientei activitatii de intretinere curenta a drumurilor nationale din cadrul D.R.D.P. Craiova si pentru asigurarea sigurantiei circulatiei pe drumurile nationale. Necesarul de indicatoare rutiere - D.R.D.P. Craiova si descrierea tipului de indicatoare se regaseste in Anexa 1 - Centralizator cantitati indicatoare rutiere. Se va transmite o oferta de pret pentru intreaga cantitate de indicatoare rutiere solicitata.Prezenta documentatie se poate descarca gratuit de pe site-ul DRDP Craiova: www.drdpcv.ro/Achizitii publice/Achizitii directe

Servicii inchiriere autocar transport studenti Maramures
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Maramureş, Timiş
Termenul limita pentru depunere:22.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii inchiriere autocar transport studenti Maramures conform solicitarii de oferta.Toata procedura de ofertare se desfa?oara accesând link-ul https://achizitii.uvt.ro

Scaune (Geografie)
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:21.09.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: produse conform solicitarii de oferta si caietului de sarcini care pot fi obtinute accesand platforma https://achizitii.uvt.ro