> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Contract de furnizare echipamente pentru control tehnic antiterorist
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Furnizare echipamente pentru control tehnic antiterorist

Contract de furnizare piese de schimb pentru aparatura medicala, divizat pe 33 de loturi
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Suceava
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie de piese de schimb pentru aparatura medicala, divizate pe 33 de loturi.

Achizitionarea unui ecograf high end cu modul de fuziune
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitia unui ecograf Doppler Color de inalta performanta, de ultima generatie pentru examinarea abdomenului, sistemului vascular, partilor moi, cordului si prostatei, absolut necesar in desfasurarea unei bune activitati in Sectia Medicina Interna, Geriatrie, Cardiologie si Urologie. Descrierea produsului se regaseste in caietul de sarcini.

Lucrari renovare si modernizare camin in cadrul proiectului PNDR sm 7.6 Renovare, modernizare si dotare camin cultural, sat Glodeni, comuna Balanesti, jud. Gorj
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Contractul presupune executia de lucrari pentru renovarea si modernizarea caminului cultural din sat Glodeni, comuna Balanesti, jud. Gorj.Valoarea estimata este de 933.518,36 lei fara TVA conform devizului general al investitiei si a bugetului proiectului (anexa la contractul de finantare), suma impartita in capitolele:Cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – 20.253,95 lei;Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor – 90.543,34 lei;Cap. 4.1. Constructii si instalatii – 593.453,80 lei;Cap. 4.2. Montaj utilaj tehnologic – 746,46 lei;Cap. 4.3. Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj – 78.188,29 lei;Cap. 4.5. Dotari - 129.200,92 leiCap. 5.1. Organizare de santier – 21.131,60 lei;

Servicii de reparatii aparatura medicala
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Botoşani
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII APARATURA MEDICALA PANA LA 31.12.2017,CU POSIBILITATEA DE PRELUNGIRE PRINACT ADITIONAL ,IN FUNCTIE DE FONDURILE BUGETARE,PANA LA 30.04.2018. VALOARE ESTIMATA INTERVALUL: INTREVALOAREA MINIMA ESTIMATA 127505 RON ,CARE REPREZINTA VALOAREA ESTIMATAA ACESTEI PROCEDURI(IN FUNCTIE DE CARE SE VOR ELABORA SI EVALUA OFERTELE)SI VALOAREA MAXIMA ESTIMATA229509 RON,CARE REPREZINTA VALOAREA ESTIMATA CE CONTINE SI VALOAREA POSIBILELORSUPLIMENTARI.SUPLIMENTAREA SERVICIILOR ESTE CONDITIONATA DE EXISTENTA RESURSELOR FINANCIARE ALOCATE CUACEASTA DESTINATIEOptiuni: In conformitate cu prevederile art. 165 din HG nr. 395/2016

Contract de furnizare microscoape de laborator
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Furnizare, montare ?i instalare microscoape de laborator, pentru uzul studen?ilor din cadrul Faculta?ii de Agricultura.

Servicii de verificare periodica si reparatie aparatura medicala
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: „Servicii de verificare anuala si reparatie aparatura medicala “ Servicii de intretinere, revizii si reparare aparatura medicala conform Caietului de sarcini

Reamanejarea spatiului public in jurul patinoarului artificial, municipiul Tg Secuiesc
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Covasna
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Reamanejarea spatiului public in jurul patinoarului artificial, municipiul Tg Secuiesc conform documentatiei tehnice si a Caietului de sarcini.

Fir de contact din cupru
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie fir de contact din cupru, conform anexei 1 model acord cadru.

Reabilitare drum forestier calamitat Brestovat
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Reabilitare drum forestier calamitat BrestovatValoarea estimata- 648.234,00 lei nu include valoarea capitolului diverse si neprevazute

PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE LUCRARI AVÂND CA OBIECT REABILITARE /MODERNIZARE PERCARE FACULTATEA DE T.P.A. si MANAGEMENT AGRICOL, REALIZARE DRUM DE ACCES ÎN PARCARE CAMIN G5, USAMVBT
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE LUCRARI AVÂND CA OBIECTREABILITARE /MODERNIZARE PERCARE FACULTATEA DE T.P.A. si MANAGEMENT AGRICOL, REALIZARE DRUM DE ACCES ÎN PARCARE CAMIN G5-USAMVBT. Valoarea totala estimata pentru acest contract este de 692.813 lei fara TVA. Valoarea estimata este formata din valoarea estimata in devizul general al investitiei, pe capitole bugetare astfel:cap 4. Cheltuieli pentru investitia de baza = 669.122 lei fara TVA; cap. 5.1. Organizare de santier = 6.691 lei fara TVA; cap. 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica = 17.000 lei fara TVA, cap. 3.2 Documentatie pentru obtinere avize = 2.000 lei fara TVA; 3.3 Proiectare si inginerie (PT+CS+DE+ verificare proiect = 14.500 lei fara TVA; 3.6 este Asistenta tehnica din partea proiectantului = 500 lei fara TVA.

Reabilitare cladiri „Ansamblu urban – Centru istoric” – 5 loturi
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: In cadrul Programului multianual pentru reabilitarea cladirilor cu valoare istorica situate in „Ansamblul urban – Centrul istoric Oradea ” , Municipiul Oradea si-a propus reabilitare cladirilor situate pe Str. Iosif Vulcan nr. 2 (lot 1), Str.V.Alecsandri nr.3 (lot 2), Str.V.Alecsandri nr.7 (lot 3), Str.V.Alecsandri nr.11 (lot 4), Str.V.Alecsandri nr.17 (lot 5) ca urmare a starii avansate de degradare a acestora.Executia lucrarilor de Reabilitare cladiri „Ansamblu urban – Centru istoric”, in conformitate cu caietele de sarcini puse la dispozitie.

Lucrari de reparatii curente la sarpanta, hidroizolatii si fatade in imobilele 929 Bucuresti-U.M. 01348 Bucuresti, 320 Bucuresti-U.M. 02180 Bucuresti, 490 Pitesti-U.M. 01261 Pitesti, 2608 Bucuresti-U.M. 01766 Bucuresti, 2629 Bucuresti-U.M. 01357 Bucuresti, impartite pe 5 loturi
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: U.M. 02031 Bucuresti intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele lucrari de reparatii curente in imobilele:LOTUL NR. 1929 Bucuresti-PAV. M 40-SALA SPORT-U.M. 01348 BucurestiLOTUL NR. 2 320 Bucuresti-PAV L1, I1-PARC AUTO SI B1-DORMITOR-U.M. 02180 BucurestiLOTUL NR. 3490 Pitesti-PAV. A-ADMINISTRATIV-U.M. 01261 PitestiLOTUL NR. 4 2608 Bucuresti-PAV. Bc-ADMINISTRATIV-U.M. 01766 BucurestiLOTUL NR. 5 2629 Bucuresti-PAV. C SI D-HALE DE PRODUCTIE-U.M. 01357 Bucuresti

Articole de imbracaminte grupate in 24 de loturi
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Satu Mare
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Articole de imbracaminte pentru cele 24 de loturi conform specificatiilor din Anexa la Caietul de sarcini

Bilant de Mediu nivel I si II
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizi?ia are ca scop elaborarea documentelor necesare obtinerii Autorizatiei de Mediu pentru sucursala FCN Pitesti, astfel:- Bilant de mediu de nivel I pentru FCN Pitesti- Raport cu privire la bilantul de mediu nivel I pentru FCN Pitesti- Bilant de Mediu de nivel II pentru FCN Pitesti- Raport cu privire la bilantul de mediu de nivel II pentru FCN PitestiRaport sinteza care va cuprinde rezultatele bilantului de mediu de nivel I si II

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE FARMACEUTICE
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Teleorman
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: ACHIZITIONAREA DE PRODUSE FARMACEUTICE PENTRU SECTIILE SI COMPARTIMENTELE SPITALULUI

Furnizarea de produse - dotari tehnice în cadrul proiectului având ca obiect „Reabilitarea, extinderea si dotarea cladirii gradinitei din comuna Joseni, judetul Harghita”
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Harghita
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: În cadrul achizitiilor de produse pentru dotarea cladirii gradinitei din comuna Joseni se vor contracta furnizarea de produse - dotari tehnice pentru dotarea tehnica a gradinitei din comuna Joseni..

Servicii de elaborare documentatii tehnico-economice Reabilitare si modernizare Centru de asistenta scolara after-school în orasul Rovinari
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: In baza contractului încheiat se urmareste realizarea Servicii de elaborare documentatii tehnico-economice Reabilitare si modernizare Centru de asistenta scolara after-school în orasul Rovinari.

SERVICII DE INCHIRIERE INCARCATOR FRONTAL CUPA MIN 2MC PUTERE MOTOR MINIM 180 CP CU DESERVENT PENTRU EM LUPENI
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Hunedoara
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de inchiriere incarcator frontal cupa min 2 mc putere motor minim 180 CP cu deservent pentru EM LUPENI - pentru diverse activitati specificate in caietul de sarcini .Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri pâna la 31.12.2017(functie de care se vor elabora si evalua ofertele) iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilei suplimentariOptiuni: se aplica prevederile art.160 din HG nr. 394/2016 in conditiile existentei surselor de finantare

Servicii de reparatii intretinere si verificare aparate de aer conditionat
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Mureş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de reparatii intretinere si verificare aparate de aer conditionat - conform caietului de sarcini.Repararea, intretinerea si verificarea aparatelor de aer conditionat sunt echipamente complexe care trebuie urmarite si intretinute periodic cu toata grija, fiind recomandat ca aceste operatii sa fie prestate de personal tehnic specializat, pentru asigurarea conditiilor optime din punct de vedere a protectiei angajatilor, lucrarile de reparatii, intretinere si verificare se vor desfasura in doua perioade.