> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Achizitie serviciile de curatenie la Centrul Rezidential pentru Persoane Vârstnice Speranta
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de curatenie la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice Speranta

Achizitie prosoape
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie prosoape

Achizitionarea de „LUCRARI DE REPARATII SPATII LA FACULTATEA DE FARMACIE DIN STRADA TRAIAN VUIA NR. 6, SECTOR 2, BUCURESTI“
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitionarea de „LUCRARI DE REPARATII SPATII LA FACULTATEA DE FARMACIE DIN STRADA TRAIAN VUIA NR. 6, SECTOR 2, BUCURESTI“, cu 3 (trei) loturi, prin incheierea unui/unor contract/contracte de lucrari. Executarea lucrarilor trebuie sa respecte cerintele impuse prin Caietele de sarcini.

Servicii de proiectare : Actualizare faza expertiza tehnica, Audit energetic si Actualizare faza DALI cu modificare de solutie, pentru obiectivul de investitii „Consolidare si modernizare Stadionul Municipal Bacau ”
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bacău
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de proiectare : Actualizare faza expertiza tehnica, Audit energetic si Actualizare faza DALI cu modificare de solutie, pentru obiectivul de investitii „Consolidare si modernizare Stadionul Municipal Bacau ” Activitatile contractului sunt incluse in 3 etape:Etapa I – Expertiza tehnica -actualizareEtapa II – Audit energetic,Etapa III – faza DALI –actualizare cu schimbare de solutie, conform temei de proiectare.Valoarea estimata este de 200.000 lei fara TVA.

Contract de servicii de reparare si întretinere a automobilelor.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de reparare si întretinere a automobilelor din dotarea DGRFP Cluj si unitatile subordonate conform caietului de sarcini.Valoarea estimata fara TVA: între 72.700,00 lei fara TVA si 130.110,00 lei fara TVA. Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.Optiuni: Achizitia unor cant.suplimentare cf.art.165 din HG 395/2016 pentru o perioada de maxim 4 luni.

Achizitionarea de produse Aparate/echipamente pentru forta-fitness si Aparate/echipamente de halterofilie si antrenament de rezistentacu montaj inclus
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitionarea de Aparate/echipamente pentru forta-fitness si Aparate/echipamente de halterofilie si antrenament de rezistenta

Uleiuri minerale si vaseline
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie de uleiuri minerale (ulei hidraulic, ulei transmisie, ulei reductor, etc) conform fiselor tehnice din caietul de sarcini . Livrarea produselor se va face esalonat, pe baza de comenzi ferme emise in baza contractului.

Diverse materiale, organe de asamblare - Pentru DRDP Bucuresti
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Diverse materiale, organe de asamblare - Pentru DRDP Bucuresti-Conform specificatiilor din Caietul de sarcini.

Servicii de proiectare, faza PTH, documentatii ti avize, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare, modernizare Scoala gimnaziala nr. 1 Hiliseu-Horia, comuna Hiliseu-Horia, judetul Botosani”.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Botoşani
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: În luna decembrie 2016, Comuna Hiliseu-Horia a semnat contractul de finantare nr.933/06.12.2016 cu Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare, modernizare Scoala gimnaziala nr. 1 Hiliseu-Horia, comuna Hiliseu-Horia, judetul Botosani”. Prezentul contractul implica întocmirea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, documentatii si avize, asistenta tehnica din partea proiectantului, precum si executia de lucrari pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare Scoala gimnaziala nr. 1 Hiliseu-Horia, comuna Hiliseu-Horia, judetul Botosani”. În vederea respectarii conditiilor prevazute în legislatia actuala este necesara parcurgerea etapelor legale de de contractare a serviciilor de proiectare si a lucrarilor de reabilitare a Scolii gimnaziale nr. 1 Hiliseu-Horia.Serviciile de proiectare achizitionate constau în :- Întocmirea proiectului tehnic;- Întocmirea detaliilor de executie;- Întocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie;- Asistenta tehnica din partea proiectantului .Lucrarile achizitionate constau în: lucrari de modernizare si reabilitare a Scolii gimnaziale nr. 1 Hiliseu-Horia pentru obtinerea autorizatiei de functionare, autorizatie obligatorie pentru desfasurarea activitatii unei astfel de institutii publice.

FURNIZAREA DE LICENTE PENTRU MODULE ADITIONALE PRECUM SI CONFIGURAREA, IMPLEMENTAREA SI SUPORTUL TEHNIC
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: FURNIZAREA DE LICENTE PENTRU MODULE ADITIONALE PRECUM SI CONFIGURAREA, IMPLEMENTAREA SI SUPORTUL TEHNIC

Acord cadru servicii de telefonie (fixa si mobila) si transmisie de date mobile
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Dolj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Acord cadru servicii de telefonie (fixa si mobila) si transmisie de date mobile pentru buna desfasurare a activitatii de pe raza de activitate a DRDP Craiova

Tehnica de calcul pentru dezvoltare sistem informatic
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Imbunatatitrea sistemului informatic la nivelul Consiliului Local al Municipiului Targu Jiu prin achizitia de tehnica de calcul, impartita in 3 loturi:Lotul 1: Server, calculatoare, monitoare ?i sistem de protec?ie a re?elei.Lotul 2: Copiatoare.Lotul 3: Licen?e.

SCARI
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie de:S.D.E.E. Muntenia Nord S.A achizitioneaza scari portabile conform cu cerintele IPSM-IEE/2012, art.220,art.221, pentru urcare (coborare) si pentru lucru la inaltime.

Servicii de consutan?a în elaborarea documentatiilor de atribuire si aplicarii procedurilor de atribuire si servicii de consultanta in implementarea poriectului P.O.R., A.P. 5, P.I. 5.2
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de consutanta în elaborarea documentatiilor de atribuire si aplicarii procedurilor de atribuire si servicii de consultanta in implementarea poriectului P.O.R., A.P. 5, P.I. 5.2 - Lot 1 Servicii de consutanta în elaborarea documentatiilor de atribuire si aplicarii procedurilor de atribuire - valoare estimata 20.998,09 lei; - Lot 2 Servicii de consultanta in implementarea poriectului P.O.R. - valoare estimata 114.072,50 lei CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

Servicii de proiectare - faza PT (proiect tehnic) + DDE (detalii de executie) + DTAC (documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire) + asistenta tehnica acordata de proiectant , la obiectivele A si B:
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de proiectare - faza PT (proiect tehnic) + DDE (detalii de executie) + DTAC (documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire) + asistenta tehnica acordata de proiectant , la obiectivele A si B:A. Refacere 0,635 km straziStrazile afectate de alunecari de teren în orasul Breaza, în urmatoarele puncte:1. str. Colinei –punct Jipa (Lot 5 la Expertiza tehnica)2. str. Scolii– cartier Podu Corbului (Lot 10 la Expertiza tehnica)3.str. Caprioarelor –cartier Frasinet (Lot 11 la Expertiza tehnica)4.str. 30 Decembrie (DJ101R) zona proprietatii nr. 2 (Lot 12 la Expertiza tehnica)5. str. Ocinei DJ 710- punct Stanciu (Lot 13 la Expertiza tehnica)B. Consolidare versant pentru punere în siguranta strada Libertatii si refacere Strada Libertatii , 1,5 ha , oras Breaza (punct Necula) (Lot 14 la Expertiza tehnica)Scopul achizitiei serviciilor este acela de a se realiza - PT (proiect tehnic) + DDE (detalii de executie) + DTAC (documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire) + asistenta tehnica (consultanta) acordata de proiectant de catre proiectanti autorizati, iar documentatiile vor sta la baza executiei lucrarilor de refacere si consolidare a strazilor in punctele afectate de alunecarile de teren.

Lucrari de reparatii la infrastructura sistemului ILS/DME 08 L Otopeni
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: conform prevederilor Caietului de sarcini - Proiect tehnic elaborate de PROSYS GRUP SRL

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE FARMACEUTICE IUNIE 2017
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Teleorman
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: FURNIZARE PRODUSE FARMACEUTICE

Asigurarea bunurilor mobile ce constituite garantie la contractul de credit nr. GRIM/2593886/2012 incheiat cu Unicredit Bank S.A.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: asigurarea bunurilor mobile ce constituite garantie la contractul de credit nr. GRIM/2593886/2012 incheiat cu Unicredit Bank S.A .

TERMOCUPLURI PENTRU MASURARILE DE TEMPERATURA PE CIRCUITELE DE APA-ABUR CAZAN; AER-GAZE ARSE CAZAN; INJECTII MV 1-6
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: TERMOCUPLURI PENTRU MASURARILE DE TEMPERATURA PE CIRCUITELE DE APA-ABUR CAZAN; AER-GAZE ARSE CAZAN; INJECTII MV 1-6

ACHIZITIE VANE SI HIDRANTI
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitia vane si hidranti, conform cerinte caiet de sarcini.