> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere comunale de pe raza comunei Iclod, judetul Cluj
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere de pe raza comunei Iclod, judetul ClujColectarea, transportul si depozitarea de catre operator a deseurilor de pe raza comunei pentru persoane fizice in fiecare zi de luni intre orele 7.00-12.00 in localitatile Iclod Livada, Iclozel si Fundatura; si in fiecare zi de miercuri intre orele 7.00-12.00 in localitatea Orman

Achizitie fierastraie cu banda semiautomate
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dâmboviţa
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie, instalare si punere in functiune fierastraie cu banda semiautomate LOT NR. 1 : Fierastrau cu banda si doua coloane semiautomat cu pat (masa) de role motorizatLOT NR. 2: Fierastrau cu banda si doua coloane semiautomatLOT NR. 3 : Fierastrau cu banda semiautomat si brat hidraulicContractul de furnizare implica si servicii de instalare, punere in functiune a echipamentelor si de instruire a personalului

Solutii pentru hemodializa
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Solutie hemofiltrare cu baza tampon bicarbonat - cantitate minima 3000 - cantitate maxima 5000

Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic „Somes” Dej, Municipiul Dej, judetul Cluj
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Lucrarile constau in reabilitarea si modernizarea a urmatoarelor obiecte. Obiect 1 Reabilitarea si modernizarea cladirii Scolii si administratieiObiect 2 Continuare lucrari intrerupte constructii si instaltii Scoala, Corp C2 si C3Obiect 3 Amenajarea curtii interioareValoarea estimata a lucrarilor este de 6.080.506,14 lei fara TVA, echivalent a 1.330.002,66 Euro, fara TVA, la cursul BNR din data de 12.07.2017, adica 1 Euro = 4,5718 lei.

Achizi?ionarea serviciilor de tiparire a catalogului “FELIX TERRA. Istorie ?i arta ecleziastica în Episcopia Romano-Catolica de Oradea”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de tiparire a catalogului “FELIX TERRA. Istorie ?i arta ecleziastica în Episcopia Romano-Catolica de Oradea” – 1000 exemplare

„Achizi?ionarea serviciilor de tiparire a revistei – “Cercetari Numismatice volumul XIX-XX (2013-2014) ” – 350 exemplare
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: „Achizi?ionarea serviciilor de tiparire a revistei – “Cercetari Numismatice volumul XIX-XX (2013-2014) ” – 350 exemplare

LUCRARI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE INCENDIU
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Se vor presta servicii de proiectare si se vor executa lucrari aferente obiectivului de investitii „LUCRARI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE INCENDIU” Valoare totala estimata 1.218.487 lei, din care: - 170.588 lei cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 1.047.899 lei cheltuieli pentru investitia de baza

Achizi?ionarea serviciilor de tiparire a catalogului “Tezaure monetare bizantine din colec?ia Muzeului Na?ional de Istorie a României. Volumul I. De la Anastasius la Constantin IV (491-685) ” – 500 exemplare.
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizi?ionarea serviciilor de tiparire a catalogului “Tezaure monetare bizantine din colec?ia Muzeului Na?ional de Istorie a României. Volumul I. De la Anastasius la Constantin IV (491-685) ” – 500 exemplare.

Achizi?ionarea serviciilor de tiparire a catalogului “CAPODOPERE DIN PATRIMONIUL MNIR 2017” – 500 exemplare
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizi?ionarea serviciilor de tiparire a catalogului “CAPODOPERE DIN PATRIMONIUL MNIR 2017” – 500 exemplare

Reabilitare conducte agent termic centrala - corp C
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Reabilitare conducte agent termic centrala - corp C, lucrari de inlocuire a conductelor de agent termic pe o lungime de aproximativ 110 m intre caminul situat la coltul corpului C si pana la caminul situat in dreptul atelierului scoala.

Executie lucrari de modernizare a retelei de drumuri de interes local in comuna Baleni in cadrul proiectului „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Baleni, judetul Galati”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Galaţi
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: In cadrul contractului de executie lucrari pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Baleni, judetul Galati” se va realiza modernizarea a 13 drumuri comunale pe o lungime totala de 6.617,00 m, cu urmatoarea structura rutiera: 4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica BA16m, 5 cm beton asfaltic deschis BAD20, 15 cm balast stabilizat cu lianti hidraulici rutieri, 20 cm balast, 20 cm sol stabilizat cu enzime ecologice. Pe o lungime de 25 m la intersectia unui drum comunal cu drumul national DN24D se va executa urmatoarea structura rutiera: 4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS16, 5 cm beton asfaltic deschis BAD20, 8 cm anrobat bituminos AB31,5, 20 cm piatra sparta, 30 cm strat de balast si 10 cm strat de nisip. Acostamentele se vor realiza cu aceeasi structura rutiera ca partea carosabila. Drumurile laterale ce se intersecteaza cu drumurile ce fac obiectul prezentului proiect se vor amenaja pe o lungime de 25 m cu un strat de 10 cm de balast. Pentru colectarea apelor pluviale s-au prevazut santuri din beton, rigole din beton sau rigole din pamant. Pentru asigurarea continuitatii santurilor s-au proiectat podete tubulare cu tuburi corugate si rigole carosabile. Pentru siguranta circulatiei se vor executa lucrari de marcaje rutiere longitudinale si transversale si montare de indicatoare rutiere.

Servicii de proiectare pentru reamenajare drum Statia Focsani Vest in zona de acces
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bacău
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Prestare servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiei de proiectare pentru lucrarea de reamenajare drum de acces in statia Focsani Vest, si prevederea unor constructii pentru dirijarea apelor din zona portilor de acces spre spatiul verde, in vederea asigurarii unei exploatari rationale si utilizarea in conditii optime si de siguranta a drumului de acces in statia Focsani Vest, in conformitate cu cerintele temei de proiectare.Valoarea pentru cheltuieli diverse si neprevazute este 0 (zero) lei.

Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivele de investitii - Pachet 8: Lot 1 – Consolidare si reabilitare sala de sport Colegiul National “Mihai Eminescu”, str.Octav Onicescu nr.7, municipiul Botosani, judetul Botosani; Lot 2 – Sala de sport scolara, comuna Voslabeni nr. 386, judetul Harghita varianta v2 –centrala pe combustibil solid;
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivele de investitii - Pachet 8: Lot 1 – Consolidare si reabilitare sala de sport Colegiul National “Mihai Eminescu”, str.Octav Onicescu nr.7, municipiul Botosani, judetul Botosani; Lot 2 – Sala de sport scolara, comuna Voslabeni nr. 386, judetul Harghita varianta v2 –centrala pe combustibil solid; Valoarea estimata a contractelor este de 5.039.325 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi (detaliate in anexa B). 1.Valoarea estimata Lot 1 – Consolidare si reabilitare sala de sport Colegiul National “Mihai Eminescu”, str.Octav Onicescu nr.7, municipiul Botosani, judetul Botosani - este de 1.646.724 lei fara TVA, compusa din:- cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conf. Legii 10/1995, DTAC, PT, DE, DTOE, asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect „as-built”si altele conform prevederilor Caietului de sarcini) = 46.306 lei - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.564.160 lei- organizare de santier = 36.258 lei2. Valoarea estimata Lot 2 – Sala de sport scolara, comuna Voslabeni nr. 386, judetul Harghita varianta v2 –centrala pe combustibil solid este de 3.392.601 lei fara TVA, compusa din:- cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conf. Legii 10/1995, DTAC, PT, DE, DTOE, asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect „as-built”si altele conform prevederilor Caietului de sarcini) = 41.149 lei - cheltuieli pentru investitia de baza = 3.268.583 lei- organizare de santier = 82.869 leiValorile de mai sus sunt in conf cu Dev gen proiect-tip aprb prin Ordinele MDRAP nr. 2681/04.10.2016 (LOT1) si nr. 2364/06.03.2017 (LOT2) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Servicii de asistenta tehnica, din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: ”Repara?ii capitale ?i consolidare la sediul Parchetului de pe lânga Judecatoria Râmnicu Vâlcea” situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 10, jude?ul Vâlcea.
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de asistenta tehnica, din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: ”Repara?ii capitale ?i consolidare la sediul Parchetului de pe lânga Judecatoria Râmnicu Vâlcea” situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 10, jude?ul Vâlcea.Valoarea estimata a contractului este de: 27.064,92 lei, fara TVAValoarea de mai sus este conformitate Ordinul MDRAP nr. 566/26.04.2016, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ?i a Autoriza?iei de Construire nr. 300/6193/04.04.2016 unde s-au creeat premizele demararii procedurii de achizi?ie publica a contractului de execu?ie lucrari pentru obiectivul de investi?ii „Repara?ii capitale ?i consolidare la sediul Parchetului de pe lânga Judecatoria Râmnicu Vâlcea” situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 10, jude?ul Vâlcea.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Achizitie motocultor cu dispozitive adaptabile
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie publica pentru Motocultor cu dispozitive adaptabile - 2 bucati . Aceste utilaje tip motocultor urmeaza sa fie folosite pentru intretinerea si amenajarea spatiilor verzi in zone din perimetrul sectorului 2 din Bucuresti , aflate in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 .

Acord cadru achizitie publica diverse alimente
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dolj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitia de: Alimente, bauturi, tutun si produse conexe, Carne, Lactate ,Fructe, legume si produse conexe, Dulciuri, Condimente si mirodenii, Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja, Pâine

Perestre PVC cu geam termopan (completare anunt 138525)
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Pachet nr.14 Fereastra PVC cu geam termopan la U.M. 01783 Murfatlar, 1140X780mm, in doua canate, pentru un geam deschidere orizontala si oscilobatanta cu plasa contra insectelor = 3 buc Pachet nr.15 Fereastra PVC cu geam termopan la U.M. 01783 Murfatlar, 1600X1000mm, in doua canate, pentru un geam deschidere orizontala si oscilobatanta cu plasa contra insectelor = 1 buc

Pachete software procesari date gradice si numerice (origin-pro) - 8 bucati
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Ilfov
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se intentioneaza achizitia unor pachete de software care sa permita procesarea numerica si grafica a datelor de fizica nucleara si a diferitelor semnale electrice achizitionate de la senzori. CAIET DE SARCINI: Cerinte minime fitare curbe: regresie liniara, fitare liniara cu o eroare data, regresie polinomiala, regresie liniara multipla, analiza reziduala; Cerinte minime fitare neliniara: regresie ortogonala (erori „X” si „Y” date), fitare cu functii implicite, fitare comparativa, fitare de suprafa?a; Cerinte minime analiza maxime: Fitare pentru extragere nivel de fond, analiza multipla de maxime, fitare maxime individuale cu modele matematice diverse; Cerinte minime de analiza statistica: coeficient de corelatie, fitare cu diverse distributii, reprezentari grafice prin histograme, grafic de probabilitate si grafic „Q-Q”; Cerinte minime pentru analiza de semnale: filtrare FFT (discreta), FTJ (filtru trece jos), FTS (filtru trece sus), Filtru Parabolic Trece Jos, Filtru Blocare Banda, Filtru cu prag, Proiectare filtru IIR, FFT (2D ) si IFFT, analiza coerenta si corelatie 2D, Transformata Hilbert, analiza timp de crestere si descrestere. Cerinte minime pentru calcule matematice: calculare suprafata data prin puncte XYZ sau matrice, Interpolari 1D, 2D, 3D; Cerinte minime grafica: profil in stiva prin imagine, Profil tip poli-linie, Elipsoid 3D cu interval de încredere, plot de tip Manhattan pentru GWAS. Cerinte minime Import/Export: I/E la MSWord, MSExcell si Import fisiere Tektronix WFM. Interfata grafica a programului trebuie sa fie intuitiva iar rezultatele de analiza numerica si grafica se vor adapta la orice schimbare a valorilor de intrare. Programul trebuie sa permita analize repetitive din GUI fara a implica folosirea elementelor de programare de tip linie de comanda (CLI). Capabilitatile programului se pot extinde prin aplicatii gratuite furnizate de producator iar programul se poate interconecta cu alte aplicatii software precum Matlab, LabVIEW, sau MS Excell. Se vor putea crea rutine proprii folosind scripturi C sau embedded Phyton. Programul va furniza instrumente de analiza pentru fitarea pe maxime, pe suprafata, analiza statistica si procesare de semnale.

Furnizare aspiratoare
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:22.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Clubul Copiilor Sector 1 Bucure?ti, unitate de înva?amânt de stat, cu sediul în Str. Herman Oberth Nr. 2, Sector1, Bucure?ti, CUI 4316635, î?i manifesta inten?ia de a achizi?iona, conform prevederilor legale în vigoare, utilizând Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice, trei aspiratoare, având urmatoarele caracteristici : - cu sac - puterea minim 1500W - tub telescopic din metal Firmele interesate în vederea finalizarii achizi?iei aspiratoare, care întrunesc caracteristicile mai sus enun?ate, sunt rugate sa î?i posteze oferta în Catalogul Sistemului Electronic de Achizi?ii Publice.

Pachet pentru aparat de depistare a concentratiei de alcool pur in aerul expirat, precum si 5 seturi de mustiucuri igienice
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Mureş
Termenul limita pentru depunere:21.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Pachet pentru aparat de depistare a concentratiei de alcool pur in aerul expirat, precum si 5 seturi de mustiucuri igienice