> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Medicamente PN oncologie.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie medicamente PN oncologie.

RO-Bucuresti: Servicii informatice profesionale
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:18.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Sibiu: Servicii de curatenie stradala
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:05.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Timisoara: Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:01.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Ia?i: Servicii de supraveghere a lucrarilor
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:02.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Arad: Servicii de reparare si de întretinere a echipamentului medical
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Arad
Termenul limita pentru depunere:17.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:18.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Servicii de legare si de finisare
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:10.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Servicii de telefonie mobila
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:25.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Craiova: Servicii de reparare si de întretinere a echipamentului radiologic
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Dolj
Termenul limita pentru depunere:01.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Botosani: Servicii de deszapezire
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Botoşani
Termenul limita pentru depunere:04.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Servicii de curatenie
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:19.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Servicii de întretinere si reparatii de software
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:05.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Servicii de reparare si de întretinere a echipamentului medical si de precizie
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:27.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Deva: Servicii privind deseurile menajere si deseurile
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Hunedoara
Termenul limita pentru depunere:15.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Servicii de reparare si de întretinere a echipamentului medical
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:01.10.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

RO-Bucuresti: Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente)
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:28.09.17
Tipul documentului:Corectare / Anulare
Descriere: ,

Servicii de întretinere si mentenanta a echipamentelor de agrement, generatoare si turnicheti din „Parc de agrement Tei-Plumbuita”.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Acord-cadru servicii de întretinere si mentenanta a echipamentelor de agrement, generatoare si turnicheti din „Parc de agrement Tei-Plumbuita”., Serviciile se vor achizitiona prin contracte subsecvente., Echipamentele pentru care se vor achizitiona servicii de întretinere si mentenanta sunt amplasate în parcul Tei din Sectorul 2 si sunt destinate parcurilor de agrement, pentru diferitele categorii de utilizatori (copii, tineri si adulti)., Echipamentele care fac obiectul serviciilor de RSTVI, din parcul Tei din Sectorul 2, sunt amplasate pe 3 zone functionale grupate dupa cum urmeaza:, - Zona 1: casa groazei, roller coaster, roata mica;, - Zona 2: carusel, lanturi;, - Zona 3: masinute electrice, roata mare; complex obiecte gonflabile., Caracteristicile tehnice ale echipamentelor (conform cartilor tehnice ale echipamentelor) sunt detaliate in caietul de sarcini., Serviciile ce vor fi realizate de catre prestator se vor face în conformitate cu cerintele de operare si mentenanta prevazute în cartea tehnica a producatorului si PTR 19/2002, în acord cu Standarul european EN –13814 si constau în:, — verificari zilnice;, — verificari saptamânale;, — verificari lunare;, — verificari trimestriale;, — verificari semestriale;, — verificari anuale;, — revizii si reparatii, inclusiv înlocuirea pieselor de schimb si materiale care au o anumita durata de viata normata.

Servicii de salubrizare a orasului Ludus.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Mureş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii de salubrizare a orasului Ludus constand in activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori.

Servicii necesare pentru elaborarea documentatiilor tehnico economice (SF/DALI (studii teren + ACB) + expertiza tehnica + audit energetic + PT + DE + DTAC + activitatea de asistenta tehnica) necesare pentru obiective de investitii noi, lucrari de constructii pentru interventii, lucrari de constructii pentru interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente acestora, extinderi la constructii existente, interventii la constructii existente, instalatii aferente acestora.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 14.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: ROMÂNIA
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Servicii necesare pentru elaborarea documentatiilor tehnico economice pentru obiective de investitii noi, inclusiv extinderi si pentru interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente (cladiri administrative, culturale, de invatamant si locuinte, parcuri si spatii verzi aflate in administrarea Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti) pentru urmatoarele tipuri de lucrari: reparatii, extinderi, consolidari, reabilitari, precum si orice alte tipuri de lucrari stabilite de beneficiar. Serviciile vor include managementul proiectului si elaborarea urmatoarelor tipuri de documentatii:, a) documentatii de avizare a lucrarilor de interventie (DALI)/studii de fezabilitate (SF) al carui continut cadru cuprinde studii de teren:, — studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referinta national;, — studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari;, — alte studii de specialitate necesare, dupa caz;, b) documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), c) proiect tehnic(PTh) si detalii de executie;, d) detalii de executie., e) expertiza tehnica (inclusiv pentru monumente istorice, acolo unde este cazul);, f) audit energetic certificate initiale de performanta energetica inainte de realizarea lucrarilor de interventii, certificate energetice de performanta energetica dupa realizarea lucrarilor de interventii;, g) asistenta tehnica pe durata executiei.