> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Modernizare active de retea Exploatari Teritoriale – Etapa II redundanta active de retea
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Modernizare active de retea Exploatari Teritoriale – Etapa II redundanta active de retea - conform Cerintelor din Caietul de Sarcini.

Piese de schimb pentru autoturisme si autoutilitare din parcul propriu R.A.T.B.
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie Piese de schimb pentru autoturisme si autoutilitare din parcul propriu R.A.T.B. 13 loturi, conform Anexei B (Loturi).

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII TRANSPORT INTERNATIONAL DE TEHNICA MILITARA
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Neamţ
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Transport international a 12 vehicule/mijloace militare

Furnizare autovehicule: Lot 1-Autoturisme pe benzina-6 buc si Lot 2-Autoturisme diesel-4 buc
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Furnizare autovehicule: Lot 1-Autoturisme pe benzina-6 buc si Lot 2-Autoturisme diesel-4 buc

Diferite cositori I
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Diferite cositori, conform caiete sarciniLot 1-motocositoriLot 2-motoferastraeLot 3-emondor

Studiu privind analiza conditiilor de stabilitate statica si tranzitorie si a solicitatilor la scurtcircuit in RET (2018-2022-2027)
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: În conformitate cu competentele si atributiile stabilite prin Legea Energiei electrice nr. 123/2012, Codul Tehnic al RET si Licenta nr. 161 pentru Transportul de energie electrica si furnizarea serviciului de sistem, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. realizeaza activitatea de planificare privind dezvoltarea Retelei Electrice de Transport (RET).Activitatea de planificare este finalizata prin elaborarea, la fiecare 2 ani, a unui plan de dezvoltare pentru urmatorii 10 ani succesivi. Planul de dezvoltare RET constituie o prezentare cuprinzatoare a aspectelor legate de functionarea retelei electrice de transport, integrata în contextul Sistemului Energetic National si al pietei de energie electrica, destinata clientilor pietei de energie electrica, autoritatilor de reglementare si forurilor de decizie din sectorul electroenergetic. Lucrarea cuprinde informatii referitoare la caracteristicile si performantele retelei electrice de transport.Pentru elaborarea unei editii a Planului de dezvoltare este necesar sa se realizeze o serie de studii asupra regimurilor de functionare a SEN în general si a RET în special. Studiile elaborate trebuie sa ofere o perspectiva detaliata si obiectiva asupra tuturor aspectelor semnificative ale functionarii sigure si stabile a SEN, asupra sigurantei si continuitatii în asigurarea serviciului de transport, precum si asupra principalelor evolutii în sector. În studiul de fata se vor aborda aspectele legate de stabilitatea statica si tranzitorie a regimurilor de functionare si solicitarile la scurtcircuit.

Contract de cesiune neexclusiva de drepturi patrimoniale conexe dreptului de autor
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Contractul de cesiune neexclusiva de drepturi patrimoniale conexe dreptului de autor asupra continutului operei de arta audiovizuale, - teatru muzical, care va fi conceputa si prezentata in cadrul actiunii ,,De-a busilea prin muzeuapos;apos; organizata de Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti in data de 9 septembrie2017.

SURSE DE ALIMENTARE
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: SURSE DE ALIMENTARE

Coturi sudabile trase
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Braşov
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Coturi sudabile trase

Lucrari de reparatii la conducta de refulare Dn 1300 mm SP Baza Galesu, din cadrul amenajarii Carasu Galesu, judetul Constanta
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Lucrari de reparatii la conducta de refulare Dn 1300 mm SP Baza Galesu, din cadrul amenajarii Carasu Galesu, judetul Constanta

Reparatii si intretinere masini grele de cale - Sucursala Regionala Cluj
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Nord-Vest
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitia se refera la repararea masinii de burat aparate de cale PLASSER THEURER 08-UNIMAT-475/4SR Nr.1112, prin inlocuirea motorului termic Deutz tip BF-8M 1015C seria 9126647 ce echipeaza aceasta masina. Serviciul ce se va efectua este pentru refacerea parametrilor tehnici de functionare impunându-se în principal înlocuirea motorului DEUTZ cu un motor cu aceleasi caracteristici tehnice revizionat in fabrica DEUTZ precum si echiparea acestuia cu echipamentele necesare functionarii. Materialele si piesele de schimb necesare executarii reparatiei vor fi aprovizionate de catre prestator pe raspunderea acestuia. Prestatorul îsi va asuma raspunderea si obligativitatea pentru pastrarea documentelor de receptie si a celor privind provenienta si calitatea pentru toate materialele si piesele înlocuite în cadrul reparatiei motorului termic Deutz tip BF-8M 1015C seria 9126647 si predarea beneficiarului.

Unelte de mana, scule cu motor si piese de schimb aferente - DRDP Bucuresti
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Unelte de mana, scule cu motor si piese de schimb aferente - DRDP Bucuresti

MATERIALE SANITARE
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: MATERIALE SANITARE

Reparatii cladire calatori, peron, cabina acari si cladire district L în statia CF Valea Viseului, reparatii acoperis, igienizari exterioare si interioare la sediu district L Oradea Vest,reparatii peron linia I în statia CF Huedin si reparatii peron linia I în statia CF Sarmasag
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Nord-Vest
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Reparatii la cladire calatori, peron, cabina acari si cladire district L în statia CF Valea Viseului, reparatii acoperis, igienizari exterioare si interioare la sediu district L Oradea Vest, reparatii peron linia I în statia CF Huedin si reparatii peron linia I în statia CF Sarmasag, conform specificatiilor caietelor de sarcini

furnizare energie electrica
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Galaţi
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: furnizare energie electrica

Lucrari reparatii terasamente, poduri si podete (inclusiv eliminare puncte periculoase) – 3 loturi
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vest
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Lucrari reparatii terasamente, poduri si podete ( inclusiv eliminare puncte periculoase ) : Reparatii podet km 72+886 Linia 116 Simeria – Petrosani. Valoarea estimata totala este de 779.356,60 lei fara TVA, repartizata astfel : a)valoarea lucrarilor de constructii si montaj ( C+M ) este de : 710.992,00 lei fara TVA;b)cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 10 % din valoarea totala a lucrarilor aferente investitiei de baza, in suma de 68.364,60 lei fara TVA.

ACHIZITIE DEZINFECTANTI
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: ACHIZITIE DEZINFECTANTI

Servicii pentru organizarea si/sau participarea la evenimente din cadrul proiectului Monitorizarea si evaluarea strategiilor conditionalitati ex-ante în educatie si îmbunatatirea procesului decizional prin monitorizarea performantei institutionale la nivel central si local
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti - Ilfov
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitionarea de servicii pentru organizarea si/sau participarea la evenimente din cadrul Monitorizarea si evaluarea strategiilor conditionalitati ex-ante în educatie si îmbunatatirea procesului decizional prin monitorizarea performantei institutionale la nivel central si local.Evenimentele trebuie realizate într-un spatiu adecvat, cu sali de conferinta în care sa se poata realiza evenimente la care vor participa 120 de persoane, si sa aiba 9 sali în care sa se poata sustine simultan sesiuni de formare cu câte 25 persoane.Prestatorul de servicii trebuie sa aiba capacitatea tehnica de a presta serviciile la specificatiile tehnice minime stabilite prin Caietul de Sarcini. De asemenea, prestatorul trebuie sa aiba si capacitatea financiara de a implementa proiectul pâna la final.

Achizitie medicamente ANTINEOPLAZICE
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Tulcea
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie de medicamente ANTINEOPLAZICE - program oncologie -

Lucrari de reparatii si intretineri sedii administrative, imprejmuiri cantoane si pepiniere silvice- DSBT
9/15/2017 5:30:34 AM

Data publicarii: 13.09.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Botoşani
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Lucrari de reparatii si intretinere la sediul Directiei silvice Botosani, la ocoalele si cantoanele silvice din subordine, cf. documentatiei de atribuire