> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


CONSTRUCTIE CLADIRE CU DESTINATIA DEPOZIT REACTIVI SI DEPOZIT BUTELII OXIGEN SI ACETILENA STR. CERNA NR.1 – MUNICIPIUL TIMISOARA
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Proiectare (4 luni), executie de lucrari aferente proiectului (8 luni) si perioada de notificare a defectelor (36 luni) pentru:’’ Constructie cladire cu destinatia depozit reactivi si depozit butelii oxigen si acetilena str. Cerna nr.1 – Municipiul Timisoara”Proiectarea, lucrari de constructii-montaj cladire depozit ( structura din b.a. cu închidri zidarie ).

Reactivi pentru laboratorul de analize medicale
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Argeş
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Reactivi pentru laboratorul de analize medicale conform cerintelor tehnice minimale din caietul de sarcini: biodiscuri antibiograme; pentru linie electroforeza Pretty Interlab; seruri control; tulpini dereferinta; imunohematologie (determinare grup sanguine si Rh); identificare micologica; identificarebacteriologica; teste sanitatie; recoltoare speciale cu mediu de transport;

“Refacere hidrizolatie cladire statie 20 kV zgura si cenusa, statie 0,4 kV benzi, statie 0,4 kV Bagger 6-7 si turn nr. 6 Sectia Combustibil”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Refacere hidrizolatie cladire statie 20 kV zgura si cenusa, statie 0,4 kV benzi, statie 0,4 kV Bagger 6-7 si turn nr. 6 Sectia Combustibil: Lucrari de demontare si montare jgheaburi, desfacere invelitori din carton bitumat, realizare izolatii, etc.

Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexea pentru aeronave si pentru alte echipamente
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Se vor contracta servicii de reparatii capitale motoare de aeronave AN 2 si Wilga 35A, elici pentru aeronavele Wilga 35A a caror resursa tehnica a expirat. Contractul va fi executat in doua etape, asa cum este specificat si in Caietul de sarcini.

Imunoglobulina specifica anti D pentru Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie «Cuza Voda » Iasi
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Conform Caiet de Sarcini

Servicii de reparatie capitala componente aeronave
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Se vor contracta servicii de reparatii capitale motoare de aeronave ZLIN, a caror resursa tehnica a expirat. Contractul va fi executat in doua etape, asa cum este specificat si in Caietul de sarcini.

«„INFIINTAREA UNEI GRADINITE IN SATUL BROSTENI, COMUNA BROSTENI, JUDETUL MEHEDINTI”, „INFIINTAREA UNEI GRADINITE IN SATUL CORCOVA, COMUNA CORCOVA, JUDETUL MEHEDINTI” IN CADRUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BROSTENI-CORCOVA»
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Mehedinţi
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Executie lucrari pentru proiectul„INFIINTAREA UNEI GRADINITE IN SATUL BROSTENI, COMUNA BROSTENI, JUDETUL MEHEDINTI”, „INFIINTAREA UNEI GRADINITE IN SATUL CORCOVA, COMUNA CORCOVA, JUDETUL MEHEDINTI” IN CADRUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BROSTENI-CORCOVAValoarea estimata a contractelor este de 3.493.207 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi.1.Valoarea estimata a Lotului 1 –„INFIINTAREA UNEI GRADINITE IN SATUL BROSTENI, COMUNA BROSTENI, JUDETUL MEHEDINTI”- este de1.637.471 lei fara TVA, conform devizului general, compusa din:- cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala (cap1.3)= 1.955 lei ;-cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului(cap 2)= 88.145 lei ;- cheltuieli pentru investitia de baza(cap 4) = 1.534.024 lei ;- lucrari de constructii(cap5.1.1) = 13.347 lei.2. Valoarea estimata a Lotului 2 „INFIINTAREA UNEI GRADINITE IN SATUL CORCOVA, COMUNA CORCOVA, JUDETUL MEHEDINTI”- este de1.855.736 lei fara TVA, conform devizului general, compusa din:- cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala (cap1.3)= 1.872 lei ;-cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului(cap 2)= 209.015 lei ;- cheltuieli pentru investitia de baza(cap 4) = 1.631.502 lei ; - lucrari de constructii(cap5.1.1) = 13.347 lei.

Execu?ie lucrari de modernizare si renovare camin cultural în localitatea Borle?ti în cadrul proiectului „Renovarea, modernizarea ?i dotarea caminului cultural din sat Borle?ti, comuna Borle?ti, jude?ul Neam?”, finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, submasura 7.6.
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Neamţ
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Contractul presupune executia de lucrari pentru modernizarea si renovarea caminului cultural din satul Borle?ti, comuna Borle?ti, judetul Neam?, în cadrul proiectului de investitii finantat prin FEADR, submasura 7.6 – „Renovarea, modernizarea ?i dotarea caminului cultural din sat Borle?ti, comuna Borle?ti, jude?ul Neam?”. Valoarea estimata este de 1.567.973,16 lei fara TVA, conform devizului general al investitiei si a bugetului proiectului (anexa la contractul de finantare), formata din însumarea urmatoarelor linii bugetare: ? 1.2 Amenajare teren: 316,68 lei fara TVA;? 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 0,00 lei fara TVA;? cap. 2 Cheltuieli pentu asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 39.933,35 lei fara TVA;? 4.1 Constructii si instalatii: 1.478.452,25 lei fara TVA;? 4.2. Montaj utilaje tehnologice: 3.243,70 lei fara TVA;? 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 46.027,18 lei fara TVA;? 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 0,00 lei fara TVA.Componentele lucrarii:? lucrari de interventie la cladirea existenta, necesare asigurarii conditiilor optime pentru functionarea caminului cultural: recompartimentarea cladirii în vederea obtinerii spatiilor necesare pentru grupuri sanitare, birou administrator, club de ?ah, mediateca ?i spa?iu pentru centrala termica;? anveloparea cladirii cu sistem termoizolant;? înlocuirea ?arpantei ?i a învelitorii;? crearea de facilita?i pentru persoanele cu dizabilita?i.

Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii “Realizare sediu primarie comuna Maldaresti”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Realizarea sediului Primarie Maldaresti-demolare cladire existenta si realizare cladirea 3 niveluri (subsol partial, parter si etaj 1) compusa sin birouri, arhive, sala multifunctionala, precum si facilitatile si utilitatile necesare bunei functionari a acesteia: grupuri sanitare, scari, centrala termica, depozitari. organizare de santie si bransament electric exterior.

Furnizare Sistem tiparire digital color A3
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizizionarea unui sistem tiparire digital color A3 necesar Bibliotecii Judetene ASTRA Sibiu

Eficientizarea sistemului de distributie a apei (Motca)
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Contractul include: - eficientizarea sistemului de distributie a apei în comuna Motca, satele Motca si Boureni, jud. Iasi; executia unei retele de apa L = 7.270 ml.Valoarea estimata (fara TVA) a contractului este: 1.634.541 lei (valoarea include organizarea de santier in cuantum de 3,5%).

ALIMENTE
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze alimente in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini

” Modernizare drumuri de interes local ADI Urechesti - Popesti, judetul Vrancea”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vrancea
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Modernizare drumuri de interes local ADI Urechesti - Popesti, judetul Vrancea, constand in urmatoarele:-lucrari infrastructura drum;- lucrari suprastructura drum;- lucrari pentru asigurarea scurgerii;Legisla?ia specifica privind aprobarea con?inutului-cadru al documenta?iei tehnico-economice aferente investi?iilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi?ii si lucrari de interven?ii este HG 28/2008 modificata si completata.

Lucrari de izolare tunel dezghet nr.1 si 2 - SE Turceni
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: contractul de lucrari „Lucrari de izolare tunel dezghet nr.1 si 2 - SE Turceni”, cu respectarea cerintelor din Caietul de Sarcini

Servicii de proiectare
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Brăila
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Serviciul de proiectare pentru: LOT 1 – Reabilitare si dotare corpurile C1,C2 si C3 Colegiul Tehnic Costin D.Nenitescu Braila;LOT 2 – Reabilitare, modernizare si dotare Scoala gimnaziala „ Mihai Eminescu” Braila;LOT 3 - Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala „ Mihai Viteazul” Braila;LOT 4 - Consolidare, reabilitare, extindere si dotare Gradini?a cu program normal nr.18, Braila;

Furnizare dotari gradinita Roata de Jos: Echipamente si software pentru birou, in cadrul proiectului „Construire gradinita cu 3 sali de grupa cu program redus – Roata de Jos”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Giurgiu
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Contractul are ca obiect furnizare dotari gradinita Roata de Jos: echipamente si software pentru birou, in cadrul proiectului „Construire gradinita cu 3 sali de grupa cu program redus – Roata de Jos”, conform Caietului de Sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire.

Achizitie Autoturisme Berline
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Achizitie Autoturisme

Proiectare (Intocmire RT, SG si ET, DALI, PTE, documentatie pentru obtinere CU, documentatii pentru obtinerea avizelor prevazute in CU, PAC), inclusiv asistenta tehnica si Executie aferente obiectivului „Consolidarea si refacere DJ 100H, 0,050 km, comuna Lapos”, judetul Prahova
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Conform Temei de proiectare, obiectivul general al proiectului este de lucrari de consolidare si refacere a drumului judetean DJ 100H la intrarea în satul Glod, comuna Lapos, zona km 17+800, pe o lungime de 50,00m.Valoarea estimata totala a contractului de lucrari este de 425.180,30 lei fara TVA, compusa din :-valoarea estimata a investitiei de baza(lucrarilor de executie): 394.607,00 lei fara TVA-valoarea estimata a serviciului (RT, SG, ET, proiectare si asistenta tehnica): 30.573,30 lei fara TVA

Acord cadru 2 ani furnizare produse birotica
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Furnizare produse birotica conform detalierii din caiet de sarcini atasat prezentului anunt.

- Extindere retele canalizare comuna Sotanga, judet Dambovita – rest executie
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 16.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Dâmboviţa
Termenul limita pentru depunere:
Tipul documentului:Anunt de atribuire
Descriere: Obiectul achizi?iei consta în realizarea lucrarilor de - Extindere retele canalizare comuna Sotanga, judet Dambovita – rest executie. Se vor realiza Re?ele de canalizare tub PVC SN 4 De 250 mm, dupa cum urmeaza: str. Constantin Brâncoveanu (Avram) – Lungime L= 40 m, str. Constantin Brâncoveanu (Jidani) – Lungime L= 78 m, str. Câmpule? 1 - Lungime L= 708 m, Str. Câmpule? 2 – Lungime L= 350 m, str. Malului (Noica) L= 292 m, Str. Malului (Caie) Lungime L= 40 m, Str. Rovina (Soare) – Lungime L= 50 m, Str. Calea Pucioasei – racorduri pe DJ 712= 10 buc (subtraversari)x 8m = 80 m, bran?ament de tip I- Lungime 3 m x 40 buc = 120 m, bran?ament de tip II- Lungime 5 m x 60 buc = 300 m .