> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


Executarea lucrarilor pentru realizarea investitiei „Biserica cartier Ferme”, orasul Otopeni
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 31.10.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Ilfov
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Investitia cuprinde Executarea lucrarilor pentru realizarea investitiei “Biserica cartier Ferme”, orasul Otopeni.Se vor presta, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a caietelor de sarcini, respectiv lucrari de construire pentru realizarea investitiei “Biserica cartier Ferme”, orasul Otopeni, ce cuprinde 4 obiecte:- Obiect 1 – Biserica;- Obiect 2 – Capela;- Obiect 3 – Clopotnita;- Obiect 4 – Amenajari exterioare.Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata: 1.335.180 lei fara TVA, din care:Cap. 4.1 - Valoarea estimata a Constructiilor si instalatiilor: 1.309.000 lei fara TVA:- 4.1.2 Obiect 1 – Biserica- 4.1.3 Obiect 2 – Capela- 4.1.4 Obiect 3 – Clopotnita- 4.1.5 Obiect 4 – Amenajari exterioareCap. 5.1 - Valoarea estimata a Organizarii de santier: 26.180 lei fara TVA (Constructii si instalatii afer. Organizarii de santier + Cheltuieli conexe organizarii santierului).

Transformare imobil bloc Silvania – Astralis în bloc de locuin?e sociale
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 31.10.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Sălaj
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Contractul va cuprinde urmatoarele categorii de lucrari propuse prin documentatia tehnico-economica.A) Lucrarile de recompartimentarea spa?iilor în vederea realizarii locuin?elor sociale cu una sau doua camere: Pentru recompartimentare a corespunzatoare a spa?iilor de la etajele I, II, III si IV ale imobilului, în vederea trasnformarii în locui?e sociale se impun a se realiza urmatoarele lucrari:? Desfacerea/refacerea unor pere?i de compartimentare;? Desfacerea par?iala a parape?iilor unor ferestre în vederea creerii noilor accese la balcoane. B )Lucrari de reabilitare si modernizare a cladirii: ? Refacerea hidroizola?iei acoperisului terasa;? Realizarea unor compartimentari (peretii de recompartimentare dintre apartamente se vor realiza din zidarie de BCA);? Reabilitarea subsolului tehnic si realizarea unui acces din exteriorul cladirii in subsolul tehnic;? Desfacerea in totalitate a finisajelor interioare – pardoseli, tencuieli, zugraveli si refacerea acestora cu materialele corespunzatoare;? Înlocuirea tamplariei din lemn cu usi din PVC si ferestre din PVC cu geam termopan;? Reabilitarea parapetilor balcoanelor prin aplicarea unei plase si tencuirea atat pe exterior cat si pe interior, iar pentru evitarea infiltratiilor de apa se va monta o protectie din tabla pe toata lungimea parapetului;? Înal?imea parapetului balcoanelor prin montarea unei mâini curente din ?eava rotunda cu diametrul de 5 cm si înal?imea de 10 cm;? Supraînal?area aticurilor la acoperisul terasa cu un rând de caramida si realizarea unei centuri de beton armat perimetrale cu dimensiunea de 25x20 cm;? Desfacerea zidariei de caramida existenta la capetele holuri si inlocuirea acestora cu tamplarie pvc cu sticla termopan si balustrada metalica la exterior;? Reabilitarea fatadelor care se va realiza prin aplicarea unu sistem termoizolant format dintr-un strat de polistiren cu grosimea de 10 cm peste care se vor aplica tencuieli minerale;? Refacerea sistemului de scurgere a apelor meteorice, reabilitarea copertinei peste accesul in bloc, refacerea in totalitate a instalatiilor electrice, sanitare si termice, realizarea instalatiei interioare de gaz si racordarea la utilitati.

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa E - V tronson str. Traian – str. M. Bravu
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 31.10.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Galaţi
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Investitia a fost aprobata în Consiliul Local cu denumirea: Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa E-V tronson str. Traian – str. M. Bravu prin HCL nr. 38/2016. Prezenta documentatie nu vizeaza lucrari la viaducte, categoriile de lucrari supuse procedurii de achizitie sunt:• desfiintarea liniilor de tramvai;• refacerea sistemului rutier pe partea carosabila pe toata latimea strazii;• refacerea trotuarelor;• amenajarea intersectiilor;• asigurarea scurgerii apelor prin guri de scurgere racordate la reteaua de canalizare;• instalatii electrice pentru extindere troleu;• reabilitare retele de apa si a bransamentelor de apa, inclusiv a subtraversarilor;• reabilitare retele de canalizare si a bransamentelor;• inlocuirea retelelor de agent termic.

Lucrari de executie si proiectare aferente investitiei: ”Complex administrare Cai Navigabile Giurgiu
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 27.10.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Galaţi
Termenul limita pentru depunere:23.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul procedurii il constituie realizarea de catre executant a lucrarilor de executie si inclusiv proiectare aferente investitiei: ”Complex administrare cai navigabile Giurgiu In prezent pe suprafata de teren de 3470 mp, aflat in administrarea AFDJ RA Galati – Sectia Cai Navigabile Giurgiu, sunt executate, in procente diferite, lucrari la trei din cele patru obiecte ale investitiei care a inceput in anul 2009 si a fost sistata. In general, situatia obiectelor investitiei initiale se prezinta astfel: 1. Obiectul Cladire administrativa – la care au fost realizate lucrarile de rezistenta in intregime iar lucrarile de arhitectura si utilitati sunt realizate partial. 2. Obiectul Atelier de intretinere si reparatii mijloce de semnalizare – la care au fost realizate lucrarile de rezistenta in intregime, iar lucrarile de arhitectura si utilitati sunt realizate partial.3. Obiectul Platforme – la care au fost executate lucrarile pregatitoare (terasamente si umpluturi) pentru realizarea platformei. 4. Obiectul Cheu de acostare nave – la care lucrarile nu au fost incepute (s-au realizat doar trei piloti prefabricati de proba si un numar de 58 grinzi prefabricate depozitate in apropierea obiectivului) in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini – Sectiunea II a documentatiei de atribuire.Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute precum si procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute este de 10%.Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului si aceasta suma poate fi accesata oricând in timpul derularii contractului in conditiile prevazute la art.235-241 din Legea 99/2016

Proiectare si executie lucrari privind „Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reteaua de transport, prin functionarea interconectata cu CT Centru”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 26.10.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul achizitiei este proiectarea si executia unor lucrari la sistemul de termoficare care sa permita maximizarea utilizarii energiei termice produsa în CET Sud, concomitent cu reducerea corespunzatoare a producerii de energie termica in CET Centru. In baza contractului care se va încheia, in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini, operatorul economic se obliga sa realizeze urmatoarele activitati, in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini:1. servicii de proiectare privind:- documentatia pentru obtinerea avizelor si acordurilor necesare;- proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire P.A.C (conform Hotarare nr. 907/2016);- documentatii pentru obtinerea avizarii preliminare ISCIR pentru conductele care sunt sub incidenta ISCIR (daca este cazul); - proiectul tehnic de executie (conform Hotarare nr. 907/2016);- planul de securitate si sanatate pe santier;- documentatie AS-BUILT (refacerea tuturor pieselor scrise si desenate in varianta executata, cu viza intocmitorilor si verificatorilor documentatiei initiale).- instructiuni tehnice de executie, punere in functiune, exploatare, mentenanta si postutilizare;- plan de management al Mediului.2. executia lucrarilor privind „Maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în reteaua de transport, prin functionarea interconectata cu CET Centru”.3. asistenta tehnica din partea proiectanului pe toata durata derularii contractului;4. achizitionarea de echipamente tehnologice;5. punere în functiune a instalatiilor aferente unor lucrari la sistemul de termoficare care sa permita maximizarea utilizarii energiei termice produse în CET Sud concomitent cu reducerea corespunzatoare a productiei de energie termica în CET Sud.

Furnizare alimente pentru U.A.M.S Agigea
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 08.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:13.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Acord cadru pentru furnizare de produse alimentare pe loturi: L1- Branzeturi, smantana, unt, L2- Lapte si sana, L3- Produse de morarit, L4-Produse de panificatie, L5- Produse de origine animala, carne si produse din carne, L6- Diverse produse alimentare, L7- Legume, L8-Fructe, L9- Conserve din legume si fructe, L10- Produse de cofetarie.

Furnizare echipamente medicale 3 - 2017
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 08.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:13.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitia de echipamente medicale solicitate de catre sectiile spitalicesti. Toate detaliile legate de cantitati, valori estimate, garantii se regasesc in tabelul anexat si in Anexa B-loturi.

Acord cadru servicii de supraveghere video si interventii DS Alba
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 06.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Alba
Termenul limita pentru depunere:06.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Acord cadru (3 ani) de prestare servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare si interventie pentru obiective si bunuri, monitorizare a sistemelor de supraveghere video, servicii tehnice - mentenanta, in conformitate cu Legea nr. 333/2003 si HG 301/2012

Servicii de expertiza cale de rulare macara capra 30TF depozit Garbau
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:04.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Realizarea unei expertize tehnice ce urmeaza sa stabileasca starea tehnica a elementelor structurale din componenta caii de rulare din punct de vedere al sigurantei si stabilitatii cu implicatii asupra sigurantei în exploatare a macaralei, stabilirea solutiilor de remediere a deficientelor constatate, stabilirea urgentelor de remediere dupa caz.

Furnizare ”Mijloace de protectie antiglont si antiînjunghiere”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 04.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:14.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se intentioneaza achizitionarea de ”Mijloace de protectie antiglont si antiînjunghiere” în conformitate cu prevederile caietului de sarcini

Retea de curenti slabi pentru echipamente IT si de telecomunicatii
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 04.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:11.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Furnizarea echipamentelor necesare realizarii Retelei de curenti slabi pentru echipamente IT si de telecomunicatii, instalarea si punerea in functiune a acestora si, cu titlu accesoriu, lucrari de reparatii.

Achizitie Furnizare, instalare, punere in functiune aparatura medicala, lot 1, Lot 2 si Lot 3, conform caietelor de sarcini
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 04.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Giurgiu
Termenul limita pentru depunere:08.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: SJUG in calitate de A.C. doreste sa achizitioneze aparatura medicala constand in:LOT 1: Sistem de Mamografie digitala pentru diagnostic conform caietului de sarciniLOT 2: Trusa de endoscopie si colonoscopie, conform caietului de sarciniLOT 3: Ecograf general,conform caietului de sarcini

SERVICII DE ASIGURARI OBLIGATORII DE RASPUNDERE CIVILA AUTO
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 04.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:11.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se intentioneaza achizitionarea de Servicii de asigurari obligatorii de raspundere civila auto.lot 1 - val max subsec 75000;lot 2 - val max subsec 17500;lot 3 - val max subsec 70000;lot 4 - val max subsec 18750;lot 5 - val max subsec 19375;lot 6 - val max subsec 8000;lot 7 - val max subsec 42500;lot 8 - val max subsec 3000;lot 9 - val max subsec 2500;lot 10 - val max subsec 10000;lot 11 - val max subsec 4200;lot 12 - val max subsec 5400;lot 13 - val max subsec 75000;lot 14 - val max subsec 37500;lot 15 - val max subsec 10000;lot 16 - val max subsec 3000;lot 17 - val max subsec 25000;lot 18 - val max subsec 250;lot 19 - val max subsec 500.

„EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII” (CL7), din cadrul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 04.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:13.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Lucrarile de constructie includ:Alimentare cu apa:- Conducta de alimentare cu apa – extindere – 5492.71m- Conducta de alimentare cu apa – reabilitare - 23333.57m- Statie de pompare apa potabila- 1 bucCanalizare:- Conducta de canalizare – extindere – 4244.5m- Conducta de canalizare – reabilitare – 11951.574 m- Statii de pompare ape uzate menajere – 4 buc- Conducta de refulare apa uzata menajera – 834.41mValoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 75.391.091,31 lei fara TVA

Lucrari de intretinere si reparatii linii CF: Linia 500 Ploiesti – Vicsani, statia Vicsani, linia 7 CN
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Suceava
Termenul limita pentru depunere:07.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Lucrarile ce se vor executa in cadrul contractului constau in principal in lucrari de: înlocuire traverse de lemn necorespunzatoare cu traverse de beton T13 si T18 placate, înlocuire traverse speciale de lemn necorespunzatoare de la schimbatorul de cale nr.16, inlocuirea sinelor tip 40 cu sine tip 49, înlocuirea materialului marunt de cale uzat si defect, ciuruirea prismei de piatra sparta, transportul, incarcarea, descarcarea si manipularea materialelor care se introduc sau se scot din cale; profilarea prismei de piatra; executarea burajelor tehnologice.NOTA: Modificarea contractului se poate face numai in situatiile prevazute la art 235- 241 din Legea nr. 99/2017

Furnizare autovehicule (autoturisme, autoutilitare, necele ?i cistena) pentru Municipiul Tîrgu Mure? - 4 loturi
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 02.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Mureş
Termenul limita pentru depunere:11.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Furnizare autovehicule (autoturisme, autoutilitare, necele ?i cistena) pentru Municipiul Tîrgu Mure? - 4 loturiLOT 1 – Furnizare 8 autoturisme pentru Administra?ia Domeniului Public (2 buc.), Serviciul Public de Asisten?a Sociala (2 buc.), Administra?ia Serelor, Parcurilor ?i Zonelor Verzi (1 buc.), Direc?ia Poli?ia Locala (1 buc.), Serviciul Logistica – Municipiul Tîrgu Mure? (2 buc.)LOT 2 – Furnizare 4 autoutilitare pentru Administra?ia Domeniului Public (1 buc.), Administra?ia Serelor, Parcurilor ?i Zonelor Verzi (2 buc.), Administra?ia Cre?elor (1 buc.) ?i o autospeciala u?oara categoria de folosin?a M1 pentru Serviciul Voluntar Pentru Situa?ii de Urgen?a ( 1 buc.)LOT 3 – Furnizare 2 autovehicule cu utilizare speciala, respectiv autoscara cu nacela pentru Administra?ia Serelor, Parcurilor ?i Zonelor Verzi (1 buc.) ?i nacela telescopica pentru Administra?ia Gradinii Zoologice (1 buc.)LOT 4 – Furnizare cisterna de apa pentru Administra?ia Serelor, Parcurilor ?i Zonelor Verzi (1 buc.)

Achizitie autospeciala pompieri echipata cu agenti complementari si echipament de descarcerare pentru Aeroportul Delta Dunarii Tulcea
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 02.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Tulcea
Termenul limita pentru depunere:07.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitionarea unei autospeciala pompieri echipata cu agenti complementari si echipament de descarcerare

Proiectare si executia lucrarilor de reabilitare si modernizare infrastructura stradala in Municipiul Sacele
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 31.10.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Braşov
Termenul limita pentru depunere:08.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare si modernizare infrastructura stradala in Municipiul SaceleLucrarile executate în baza contractului vor presupune :Pentru proiectare :Elaborarea documentatiei tehnice faza SF sau DALI, studiu topo (daca e cazul), studiu geo (daca e cazul), PT, PAC, DE, CS (specific lucrarii)Pentru executia lucrarilor :Executia de drumuri, parcari si cai de acces pietonale:1. lucrari de terasamente (sapatura, umplutura, compactare si transport pamânt) pentru realizarea fundatiilor2. fundatii din balast3. fundatii din piatra sparta4. strat de baza din mixtura asfaltica si îmbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald5. încadrare cu borduriReparatii de drumuri, cai de acces pietonale si parcari :Se vor executa lucrari de reparatii terasamente, fundatii si la îmbracaminti (bituminoase, de beton sau pavele) si se vor executa încadrari cu borduri.Executia rigolelor pluviale din elemente prefabricateAcordul cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. În baza acordului se atribuie contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata.Atribuirea contractelor subsecvente se va face cu o frecventa de cel putin un contract subsecvent pe an.Valoarea maxima estimata a acordului-cadru avand ca obiect “Proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare si modernizare infrastructura stradala în municipiul Sacele” este de 22,449,900 lei fara TVA din care valoarea estimata pentru serviciile de proiectare este: 1.122.495 lei (reprezentând 5% din valoarea maxima estimata a acordului-cadru).Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 5612475 lei fara TVA

Echipamente si licente software pentru platforma centrala sistem taxare
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 01.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Ilfov
Termenul limita pentru depunere:05.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitie echipamente si licente software pentru platforma centrala sistem taxare, conform anexei B(loturi). Termenul de executie al contractului este de maxim 15 zile dar nu mai tarziu de 20.12.2017. Valabilitatea contractului este pana la 31.12.2017.

VN-CL-06 RETELE APA SI CANALIZARE IN GRUPAREA PANCIU SI UAT MARASESTI
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 01.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vrancea
Termenul limita pentru depunere:14.12.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: CONTRACTUL VN-CL-06 RETELE APA SI CANALIZARE IN GRUPAREA PANCIU SI UAT MARASESTI CONSTA IN EXECUTAREA DE LUCRARI (CONFORM SPECIFICATIILOR DIN CAIETUL DE SARCINI) PENTRURETELE APA SI CANALIZARE UN GRUPAREA PANCIU: RETELE APA SI CANALIZARE IN UAT PANCIU, UAT MARASESTI ( INCLUDE MARASESTI SI HARET) SI RETEA DE CANALIZARE IN UAT STRAOANEDURATA PREVAZUTA LA SECTIUNEA II.3, REPREZINTA PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR SI NU CUPRINDE PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTELOR DE 36 DE LUNIValoarea totala estimata fara TVA 50.885.166 Lei