> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


HARTIE COPIATOARE
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Altele
Regiune: Vrancea
Termenul limita pentru depunere:13.03.17
Tipul documentului:Alte informatii
Descriere: HARTIE COPIATOARE

Furnizare statie de alimentare cu motorina, tip container ISO-20 si statie de alimentare cu benzina, tip container ISO-20
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Altele
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:15.03.17
Tipul documentului:Alte informatii
Descriere: Autoritatea contractanta solicita informatii referitoare la pretul unitar fara TVA lei, cu încadrarea celor doua tipuri de statii de alimentare în specificatiile tehnice minimale din Fisa de produs anexata, în vederea determinarii valorii estimate a bunurilor materiale ce vor face obiectul unei proceduri de achizitie

Servicii de audit a sistemului de electroalimentare
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Altele
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:15.03.17
Tipul documentului:Alte informatii
Descriere: Servicii de audit a sistemului de electroalimentare cu energie electrica al echipamentelor implicate in emisia SRTV, identificarea punctelor cheie si modificarea schemei actuale astfel incat sa fie eliminate punctele nevralgice.

Servicii integrate de comunicatii in sediile autoritatii contractante
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Altele
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:13.03.17
Tipul documentului:Alte informatii
Descriere: Servicii de internet si comunicatii de date fixe tip ethernet VPN, servicii de wireless peste infrastructura de internet si servicii de mentenanta echipamente informatice administrate de ofertant (inclusiv la distanta) peste infrastructura de internet si comunicatii fixe, dupa cum urmeaza: -servicii internet: 2 conexiuni Premium (100Mbps si 1GB, necesare pentru functionarea domeniului web si a tuturor aplicatiilor interconectate cu alte autoritati) si 40 conexiuni tip best effort (necesare pentru casele de tip familial, centrele multifunctionale si locuintele protejate);- servicii comunicatii date fixe tip Ethernet VPN (11 locatii, astfel: 1GB sediu principal, 500 Mbps locatie tip 1 (o locatie) si 100Mbps locatie tip 2 (9 locatii), pozitionate geografic pe raza teritoriala a sectorului 4 (necesitatea acestor conexiuni este data de transferul mare de informatii între locatiile autoritatii contractante, ce necesita securizare, dat fiind faptul ca autoritatea contractanta opereaza date cu caracter personal);-acces internet wireless în sediul principal al institutiei din Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1A, pentru toate cele 3 etajele; - echipamente IP necesare efectuarii videoconferintelor peste internet în min 5 locatii si max. 10 locatii;- servicii de mentenanta echipamente informatice, cu furnizarea echipamentelor, în regim de custodie, de catre ofertant; echipamentele minim necesare sunt urmatoarele: 30 posturi de lucru (desktop-uri) si 30 echipamente periferice (multifunctionale);

Achizitie servicii de efectuare ITP-uri
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Altele
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:16.03.17
Tipul documentului:Alte informatii
Descriere: Servicii de efectuare ITP-uri pentru anul 2017 pentru cele 60 de autovehicule aflate in dotarea parcului auto al SRTV(conform tabel anexat in SEAP)

Accesorii masa de operatii ortopedie
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Altele
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:17.03.17
Tipul documentului:Alte informatii
Descriere: -Set lupe cu sursa lumina, ochelari si transformator cu alimentare; -Masa instrumentar cu 2 rafturi; -Masa instrumentar tip Mayo; -Pad silicon protectie antebrat; -Perna toracica si perna pelvina decubit ventral ; -Perna tip tunel pozitionare laterala pacient; -Perna universala pozitie ventrala; -Sistem pozitionare complet tip Mayfield; -Sistem transfer pacienti; -Suport cap decubit ventral; -Suport lateral dublu ; -Suport picioare; -Suport rotund pentru cap; -Suport talpi extensie.

DOTARE MOBILIER PENTRU PROIECTUL : „DOTAREA CAMINELOR CULTURALE DIN SATELE BROSTENI SI LUPSA DE JOS IN COMUNA BROSTENI , JUD. MEHEDINTI”
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Mehedinţi
Termenul limita pentru depunere:22.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Prin prezentul proiect se urmareste dotarea corespunzatoare a caminelor culturale din satele Brosteni siLupsa de Jos, comuna Brosteni. Aceste camine sunt in stare buna de functionare, iar numarul mare deactivitati socio-culturale care se desfasoara in prezent in cadrul caminelor culturale si dorinta cetatenilor dea beneficia de spatii de manifestari culturale moderne face oportuna promovarea acestei investitii.Obiectivul: Lotul I: Dotarea cu mobilier pentru: DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL BROSTENI, COMUNA BROSTENI, JUDETUL MEHEDINTI- valoare estimata – 55.472,6 lei, fara TVA.Lotul II: Dotarea cu mobilier pentru: DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL LUPSA DE JOS IN COMUNA BROSTENI, JUD. MEHEDINTI – valoare estimata –28.408,03 lei, fara TVA.Valoarea estimata cumulata a contractului de achizitie publica este de 83.880,63 lei fara TVA.

Contract de furnizare vaccin anticarbunos si tuberculina mamifera si aviara
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dolj
Termenul limita pentru depunere:16.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Vaccinuri pentru imunizarea animalelor contra antraxului si produse biologicedepistarea tuberculozei la animale.

Gaze tehnice
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Hunedoara
Termenul limita pentru depunere:21.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: GAZE TEHNICE, conform caiet de sarcini

Hidrat de hidrazina
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Hunedoara
Termenul limita pentru depunere:20.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: HIDRAT DE HIDRAZINA, conform caietului de sarcini

MODERNIZARE GRUP 55 FILITELNIC
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:27.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: In prezent, in grupul 55 Filitelnic exista patru sonde care sunt exploatate cate doua pe aceeasi aductiune respectiv: sonda 430 cu sonda 228 si sonda 256 cu sonda 258. Ele sunt exploatate printr-o linie tehnologica comuna respectiv: au in comun conducta de aductiune, ventilul coltar din grup, separatorul si poligonul, fapt pentru care nu se poate monitoriza corect debitul si cantitatea de apa aferenta fiecarei sonde. Din aceste motive s-a propus separarea acestora si constructia de linii tehnologice independente pentru fiecare sonda.

Contract de prestari servicii sanitar - veterinare
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:24.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Contract de prestari servicii sanitar - veterinare

Servicii de dezinsectie si tratamente fitosanitare prin combatere aviochimica pe teritoriul municipiului Ramnicu Valcea
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:22.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de dezinsectie si tratamente fitosanitare cu produse proprii, prin combatere aviochimica pe teritoriul municipiului Ramnicu Valcea cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini, pe o suprafata de 1856 ha.

Contract de furnizare produse alimentare
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Neamţ
Termenul limita pentru depunere:21.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitia de produse alimentareValoarea estimata a contractului: 159501 lei

Piese de schimb pentru buldozere Catterpillar
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:30.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Piesele sunt folosite in programul de service si mentenanta pentru motoare cu aprindere prin scânteie, sau compresie si generatoare electrice, existente in exploatare.

Servicii de proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul:„Reabilitarea, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale I – VIII, Sat Ursi, Comuna Stoilesti, Judetul Valcea”
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:29.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Prin contractul ce urmeaza a se atribui se urmareste realizarea de lucrari de executie respectiv – executie de lucrari aferente investitiei:„Reabilitarea, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale I – VIII, Sat Ursi, Comuna Stoilesti, Judetul Valcea”.Prezentul contract trateaza masurile care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor mai sus mentionate.Valoarea estimata a serviciilor si lucrarilor ce urmeaza a se realiza inclusiv dotarile este de 1.254.238 lei, din care servicii de proiectare 35.495 lei, executie de lucrari inclusiv dotarile 1.218.743 lei, valoare calculata conform devizului general si luandu-se in calcul urmatoarele linii bugetare dupa cum urmeaza:• Servicii de proiectare:? cap.3.3.1.c – Proiect tehnic = 23.500 lei? cap.3.3.1.d – Detalii de executie = 2.000 lei? cap.3.3.2 – Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii solicitate prin CU = 4.500 lei? cap.6.6.1 – Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand acesta nu intra in tarifarea proiectarii = 5.495 leiTOTAL SERVICII = 35.495 lei• Executie de lucrari inclusiv dotari:? cap.2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 107.724 lei? cap.4 – Cheltuieli pentru investitia de baza = 1.098.931 lei? cap.5.1 – Organizare de santier = 12.088 leiTOTAL LUCRARI = 1.218.743 lei

Servicii de reparatii tamburi liberi -Directia Exploatare Miniera Berbesti
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:24.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii de reparatii : Reparatie tamburi liberi - Directia Exploatare Miniera BerbestiTamburi liberi sunt componente ale benzilor transportoare de mare capacitate si indeplinesc mai multe roluri: de schimbarea sensului de deplasare , de intindere , de deviere a covorului de cauciuc de pe TMC –uri . De aceea tamburii liberi dunt : tamburi de intoarecere –intindere, tamburi de presiune, tamburi de deviere.

ACHIZITIA DE UTILAJE, INSTALATII SI ECHIPAMENTE STRICT NECESARE PENTRU INTRODUCEREA REZULTATELOR CERCETARII ÎN CICLUL PRODUCTIV
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:29.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: ACHIZIŢIA DE UTILAJE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE STRICT NECESARE PENTRU INTRODUCEREA REZULTATELOR CERCETĂRII ÎN CICLUL PRODUCTIV

Servicii furnizare semnal tv cablu
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:13.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Servicii furnizare semnal tv cablu la adresa Strada George Georgescu nr.3, sector 4, Bucuresti: 4 posturi.Perioada de contractare: aprilie-decembrie 2017 (756,30 lei fara TVA) cu posibilitatea de prelungire a contractului prin act aditional in situatia in care exista resurse financiare alocate cu aceasta destinatie pentru perioada ianuarie-martie 2018 (252,10 lei fara TVA).

Consumabile pentru tehnica de calcul - cartuse
3/10/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 09.03.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Maramureş
Termenul limita pentru depunere:15.03.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Consiliul Judetean Maramures doreste sa achizitioneze Consumabile pentru tehnica de calcul – cartuse pentru imprimante / copiatoare / multifunctionale. Documentele aferente achizitiei sunt disponibile la adresa http://cjmaramures.ro/achizitii-publice - anunt aferent achizitiei „Consumabile pentru tehnica de calcul”.