> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


FURNIZARE CONSUMABILE IT
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: FURNIZARE CONSUMABILE IT (Memorie USB Stick Tip 1/Tip2/Tip3, Tastaturi, Mouse USB, etc conform caietului de sarcini

Reabilitare si modernizare vila CFR Slanic Moldova in vederea infiintarii Centrului de instruire si recuperare a salariatilor CFR Calatori - executie
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Reabilitarea si modernizarea actualei cladiri cu structura de parter, doua nivele si mansarda si transformarea acesteia intr-o noua structura de parter, trei nivele si mansarda, in vederea infiintarii unui centru de instruire si recuperare pentru salariatii CFR Calatori conform prevederi caiet sarcini.

Executie lucrari pentru proiectul „Modernizare prin asfaltare strazi Incesti, judetul Bihor”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bihor
Termenul limita pentru depunere:24.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executia lucrarilor pentru proiectul „Modernizare prin asfaltare strazi Incesti, judetul Bihor” constand in modernizarea unor strazi din localitatea Incesti, comuna Ceica, judetul Bihor, in lungime totala de 1,5 km.Proiectul este finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala.

Realizare fantani arteziene in zona Bulevardului Corvin
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Hunedoara
Termenul limita pentru depunere:23.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executie de lucrari pentru realizarea a 3 fantani arteziene in zona Bulevardului Corvin, Municipiul Hunedoara

“REPARATII CAPITALE STRAZI IN ZONA GARII (ZONA STR.UZINEI-CONSTITUTIEI-GEN.MAGHERU SI ZONA STR. CONSTITUTIEI-ABATORULUI-ALEEA TESATORILOR-9 MAI) (PT+DE+EXECUTIE)”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Sibiu
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Contract de executie lucrari avand ca obiect: ” REPARATII CAPITALE STRAZI IN ZONA GARII (ZONA STR.UZINEI-CONSTITUTIEI-GEN.MAGHERU SI ZONA STRCONSTITUTIEI-ABATORULUI-ALEEA TESATORILOR-9 MAI) (PT+DE+EXECUTIE)”, constand in servicii de proiectare si executie lucrari de carosabil, trotuare, iluminat public si cablaj metropolitan.

Lucrari de reparatii trotuare cu pavele din beton
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 03.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Vâlcea
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Traseul trotuarelor in cantitate de 6731 mp si cuprinde urmatoarele strazi: Panait Cerna, 1 Mai,Scurta, Sergent Major Octavian Popa, Gradinilor si Nrciselor

Achizitia unui sistem de control acces cu cartele si pontaj si monitorizare video
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 02.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Sistem de control acces cu cartele si pontaj si monitorizare video pentru sediul central al Primariei Municipiului Constanta din bd. Tomis nr. 51

Contract de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie “Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Neamt, municipiul Roman, str.Moldovei f.n, etapa III-I, specialisti din sanatate”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 02.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:23.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Contractul are ca scop prestarea serviciilor de proiectare, respectiv: studiu de fezabilitate si studii de teren (studiu topografic vizat de OCPI, studiu geotehnic, inclusiv verificare), proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, proiect tehnic, inclusiv verificare; detalii de executie, inclusiv verificare si asistenta tehnica din partea proiectantului si a lucrarilor de constructii-montaj (inclusiv intocmire certificat energetic si intocmire, verificare si avizare dosare preliminare gaze naturale) la obiectivul de investitie “Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Neamt, municipiul Roman, str.Moldovei f.n, etapa III-I, specialisti din sanatate”, cu urmatorii indicatori tehnici ai investitiei:– suprafata construita desfasurata: max 1.782 mp,– numar u.l. propuse: 20 (1 tronson),– repartizare pe tipuri de apartamente: cu doua camere - 20 apartamente; – regim de inaltime: S+P+3E,– lucrarile tehnico-edilitare aferente investitiei se suporta de catre Consiliul Local al municipiului Roman, din bugetul propriu.

Executie lucrari pentru obiectivele de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul Asezaminte culturale - Pachet 132: Lot 1- Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural din comuna Fratautii Noi, judetul Suceava; Lot 2- Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural din localitatea Buteasa, orasul Somcuta Mare, judetul Maramures; Lot 3- Construire si dotare camin cultural din sat Iezer, comuna Hiliseu Hor
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 02.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:27.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executie lucrari pentru obiectivele de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul Asezaminte culturale - Pachet 132 respectiv: Lot 1- Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural din comuna Fratautii Noi, judetul Suceava; Lot 2- Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural din localitatea Buteasa, orasul Somcuta Mare, judetul Maramures; Lot 3- Construire si dotare camin cultural din sat Iezer, comuna Hiliseu Horia, judetul Botosani;Valoarea estimata a contractelor este de 3.543.582,00 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B). 1.Valoarea estimata Lot 1 - Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural din comuna Fratautii Noi, judetul Suceava - este de 1.738.930 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.717.670 lei - organizare de santier = 21.260 lei; 2. Valoarea estimata Lot 2 – Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural din localitatea Buteasa, orasul Somcuta Mare, judetul Maramures - este de 972.652,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 963.322,00 lei;- organizare de santier = 9.330,00 lei; 3.Valoarea estimata Lot 3 – Construire si dotare camin cultural din sat Iezer, comuna Hiliseu Horia, judetul Botosani - este de 832.000,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 817.601,00 lei - organizare de santier = 14.399,00 lei;Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizele generale întocmite de proiectant ?i aprobate prin Ordinele MDRAP nr.3272/15.06.2017( Lot 1), nr.716/18.09.2015( Lot 2) si nr.3634/13.07.2017 (Lot 3) pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii.Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Achizitionare servicii de proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul de investitie :Modernizarea strazilor Rotareasa ,Bisericii, Prelungirea Micsunele,Scolii,Garlei, Zavoiului,Livezilor,Zorilor,Fundatura Micsunele,Labusesti,Rotaresti-Foraj,Nufarului ,Lunca,Liliacului,Trandafirilor,Violetelor,Crizantemelor,Ficului,Aviatorului,Arcanului, in comuna Bascov, judetul Arges
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 02.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Argeş
Termenul limita pentru depunere:23.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitionare servicii de proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul de investitie :Modernizarea strazilor Rotareasa ,Bisericii, Prelungirea Micsunele,Scolii,Garlei, Zavoiului,Livezilor,Zorilor,Fundatura Micsunele,Labusesti,Rotaresti-Foraj,Nufarului ,Lunca,Liliacului,Trandafirilor,Violetelor,Crizantemelor,Ficului,Aviatorului,Arcanului, in comuna Bascov, judetul Arges Valoarea estimata a serviciilor de proiectare si lucrarilor ce urmeaza a se realiza este de 4.490.814 lei, din care servicii de proiectare 127.568 lei, executie de lucrari 4.363.246 lei, valoare calculata conform devizului general si luandu-se in calcul urmatoarele linii bugetare dupa cum urmeaza:• Servicii de proiectare:? cap.3.3.2. – Proiect tehnic + Caiete de sarcini = 61.366 lei? cap.3.3.3. – Detalii de executie = 33.000 lei? cap.3.3.5 – Elaborarea documentelor necesare obtinerii Avizelor,Acordurilor si Autorizatie de Construire = 9.350 lei? cap.3.6.1. – Asistenta tehnica din partea proiectantului = 23.852 leiTOTAL SERVICII = 127.568 lei• Executie de lucrari:? cap.4.1 – Constructii si instalatii = 4.256.825 lei? cap.5.1.1. – Lucrari de constructii = 106.421 leiTOTAL LUCRARI = 4.363.246 lei Valoarea estimata totala (proiectare +executie) lei fara TVA: 4.490.814 lei.

Modernizarea caminului cultural din satul Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 02.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Călăraşi
Termenul limita pentru depunere:21.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se vor executa, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a caietelor de sarcini, respectiv - EXECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE CAMIN CULTURAL in cadrul proiectului Modernizarea caminului cultural din satul Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi.Modernizarea va consta in : -Refacerea acoperisului existent al caminului cultural aflat intr-o stare avansata de degradare; -Reabilitarea totala a sistemului de colectare si indepartare a apelor meteorice (jgheaburi, burlane, drenuri);-Recompartimentare in vederea obtinerii spatiilor necesare pentru grupuri sanitare si pentru desfasurarea activitatilor propuse, in conformitate cu cerintele actuale si cu normativele in vigoare;- Construirea unei rampe pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilita si locomotorii precum si a unui grup sanitar dedicat acestor persoane, conform normativelor in vigoare;-Turnare de sape hidro si termo-izolante; -Reabilitarea termica a imobilului; -Inlocuirea finisajelor(pereti, tavane, etc); - Inlocuire ferestre si usi cu tamplarie din lemn sau PVC cu geamuri de tip termopan; - Amplasare rezerva de apa ingropat cu capacitatea de 56mc, pentru hidrantii exteriori;- Racordarea la bazinul vidanjabil prevazut in incinta pentru evacuarea apelor uzate menajere;- Amplasare bazin vidanjabil ,cu capacitatea de 75 mc,pentru colectarea apelor reziduale;- Realizarea instalatiilor termice si sanitare eficiente si moderne;- Inlocuire instalatii electrice;-Se vor scoate din functiune cosurile de fum odata cu eliminarea sobelor existente in interior. Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata: 1.635.131,94 lei fara TVA, din care: Cap. 2 - Valoarea estimata pentru Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 32.120,40 lei fara TVA Cap. 4.1 - Valoarea estimata pentru Constructii si instalatii: 1.049.427,76 lei fara TVA; Cap. 4.2 - Valoarea estimata pentru Montaj utilaj tehnologic: 120.252,44 lei fara TVA Cap. 4.3 - Valoarea estimata pentru Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 412.973,34 lei fara TVA; Cap. 5.1 - Valoarea estimata pentru Organizare de santier: 20.358,00 lei fara TVA;

Instalatii cu vinciuri hidraulice de repunere pe calea de rulare a materialului rulant deraiat
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 01.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Instalatia cu vinciuri hidraulice este destinata repunerii pe calea de rulare a materialului rulant deraiat intr-un timp mai scurt fata de utilizarea macaralelor din dotare sau in locuri unde nu este posibil accesul si calarea macaralelor din cauza reliefului, pe poduri, tunele sau viaducte.

Executie lucrari de „Santuri si trotuare strada Mare, Comuna Ciorogarla, judet Ilfov”
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 01.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Ilfov
Termenul limita pentru depunere:21.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Prin acest contract se urmareste executarea lucrarilor de executie „Santuri si trotuare strada Mare, Comuna Ciorogarla, judet Ilfov”. Lucrarile se refera la executia de santuri pentru scurgerea apelor si a trotuarelor pe strada Mare. In prezent strada are un sistem rutier carosabil din asfalt. Lucrarile nu se refera la partea carosabila a strazii. Scurgerea apelor nu este asigurata, nefiind amenajate elemente de captare si scurgere a apelor pluviale. Circulatia pietonala se desfasoara pe carosabil, nefiind amenajate trotuare. Solutia tehnica proiectata, pentru realizarea obiectivului de investitii, prevede executia urmatoarelor 4 categorii de lucrari: 1.trotuare; 2.santuri pereate; 3.acostamente; 4.podete accese proprietati.Toate lucrarile necesare vor fi executate conform documentatiei tehnice postate in SEAP, cu personal de specialitate atestat conform legislatiei specifice in vigoare si cu respectarea stricta a normelor, normativelor si reglementarilor tehnice impuse de legislatia specifica fiecarei categorii de lucrari/domeniu de activitate. Suma alocata pentru executia acestor lucrari, ce fac obiectul prezentului contract, este de 921.130 RON exclusiv TVA. Valoarea de 921.130 RON exclusiv TVA reprezinta valoarea estimata a prezentului contract de lucrari la care se vor raporta ofertele in evaluare (valoarea prezentei proceduri de atribuire).Aceasta valoare estimata (921.130 RON exclusiv TVA) include contravaloarea organizarii de santier (estimata la 2% de catre proiectant) si nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.Valoarea de 4.800.000 RON exclusiv TVA reprezinta valoarea totala a cantitatilor de lucrari (inclusiv cantitatile de lucrari noi ulterioare) pe care autoritatea contractanta isi pastreaza dreptul sa le achizitioneze, in cel mult 3 ani de la data atribuirii prezentului contract de lucrari, in conformitate cu prevederile art. 104 alin (8) din Legea 98/2016, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata câstigatoare în cadrul prezentei proceduri.Optiuni: In conformitate cu prevederile art. 104 alin (8) din Legea 98/2016

„Executarea lucrarilor de reabilitare de nivel LN4 la turnul de racire nr. 3 in curent transversal” – SE Rovinari
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 01.11.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Achizitia lucrarii cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini

Servicii: RP la vagoane de uz administrativ – vagoane de marfa seria UWEACS, vagoane de marfa seria Laads, RP la vagoane de uz administrativ provenite din vagoane de calatori seriile:Uwsmc, Uwdp, Uwa, Tafd, RP la vagoane din compunerea trenului de pamânt tip PTO 200C, Remediere defecte accidentale la vagoane Faccpps,de marfa si uz administrative-5 LOTURI – SRCF BRASOV
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 01.11.17
Natura contractului: Contract de servicii
Regiune: Braşov, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:21.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: RP la vagoane de uz administrativ - vagoane de marfa seria UWEACS(LOT 1),vagoane de marfa seria Laads(LOT 2),RP la vagoane de uz administrativ provenite din vagoane de calatori seriile:Uwsmc,Uwdp,Uwa,Tafd(LOT 3),RP la vagoane din compunerea trenului de pamânt tip PTO 200C(LOT 4),Remediere defecte accidentale la vagoane Faccpps,de marfa si uz administrative(LOT 5).Pentru loturile 1-4:Pt.a fi apte de circulatie si serviciu, vagoanele de uz administrativ aflate în utilizarea SRCF Brasov sunt supuse periodic unui ciclu de revizii si reparatii care respecta prevederile reglementarilor specifice în vigoare.În prezent este necesara efectuarea reparatiei periodice(RP) la urmatoarele: vagoane de uz administrativ de marfa seria UWEACS-6 buc,seria Laads-3 buc,vagoane din compunerea trenului de pamânt tip PTO 200C-7 buc si vagoane de uz administrativ provenite din vagoane de calatori-10 buc seriile Uwsmc, Uwdp, Uwa,Tafd.Pentru mentinerea/readucerea în stare de functionare a vagoanelor de uz administrativ scadente la reparatie periodica(RP),în vederea utilizarii lor la capacitate maxima si fara repercusiuni în respectarea termenelor lucrarilor de întretinere-reparatii linii si a interventiilor, este necesara efectuarea de lucrari de reparatie periodica RP în unitati specializate, reparatoare de material rulant, prin achizitionarea serviciului de RP la vagoane de uz administrativ.Pentru lotul 5:SRCF Brasov utililizeaza în activitatea de întretinere, reparatii si interventii la linii, vagoane de uz administrativ (proprietate CNCF"CFR”-SA)tip Eacs,Ks,Gags,Laads,UWDP,UWSMC,UWA,etc,utilizate pentru transport de materiale de cale si Faccpps specializate pentru transport si distributie de piatra sparta. În timpul exploatarii acestor vagoane se produc defecte tehnice accidentale generate de uzurile normale si de actiunile repetate de încarcare-descarcare a materialelor de cale (traverse beton, piatra bruta, piatra sparta,etc).Remedierea defectelor accidentale este impusa de îndrumarea în conditii de siguranta a vagoanelor, fiind situatii în care, chiar la expedierea acestora în stare încarcata este necesara interventia prompta pentru remedierea defectelor accidentale.Pt. readucerea în stare de functionare a vagoanelor Faccpps si de uz administrativ defecte accidental si evitarea imobilizarii acestora cu repercusiuni în respectarea termenelor lucrarilor programate, precum si datorita faptului ca reparatiile trebuie efectuate de catre unitati reparatoare de material rulant autorizate, este necesara achizitionarea serviciului de Remediere defecte accidentale la vag.FACCPPS, vagoane de uz administrativ.Lucrarile de remediere defecte accidentale constau în examinari, verificari, masuratori, cu înlocuiri de piese uzate,degradate,fisurate,etc,astfel ca vagoanele sa devina apte de circulatie în conditii de Siguranta Circulatiei.

materaile sanitare 16 loturi
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 01.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Constanţa
Termenul limita pentru depunere:22.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: MATERIALE SANITARE 16 LOTURI CONFORM ANEXA 3.cONTRACTUL INTRA IN VIGOARE INCEPAND CU DATA DE 03.01.2018

Grup vinciuri 4x20 tf la Depoul de Locomotive Cluj
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 01.11.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Cluj, Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:23.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Grup vinciuri 4x20 tf la Depoul de Locomotive Cluj

Finalizarea lucrarilor de executie la investitia Reabilitare DC36 km 0+000 - 1+500, DJ121A - Padureni, comuna Moacsa, judetul Covasna
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 31.10.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Covasna
Termenul limita pentru depunere:20.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Prezenta investitie cuprinde toate lucrarile de constructii privind finalizarea realizarii investitiei Reabilitare DC36 km 0+000 - 1+500, DJ121A - Padureni, comuna Moacsa, judetul Covasna. Valoarea totala estimata – 674.595 lei, fara TVA, care cuprinde lucrarile de constructii de la cap. 4.1 al devizului general. Devizul proiectului nu cuprinde sume la organizare de santier, si nici la diverse si neprevazute.

Lucrari de modernizare la Piata de alimente nr. 2 din municipiul Satu Mare
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 31.10.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Satu Mare
Termenul limita pentru depunere:23.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Tinând cont de situatia actuala a Pietei de alimente nr.2 (Piata Mica)care nu ofera conditiile desfasurarii unui comert modern si civilizat, s-a hotarât derularea unei investitii prin care sa se îmbunatateasca conditiile de functionare ale Pietei de alimente nr.2 atât in interesul vânzatorilor cât si al clientilor si administratorilor.Valoraea lucrarilor este de: 1.222.717 lei (fara TVA).

LOT 1- Nisip ; LOT 2- Balast
11/18/2017 5:30:28 AM

Data publicarii: 31.10.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Timiş
Termenul limita pentru depunere:23.11.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Lot 1 : Nisipul furnizat trebuie sa fie nespalat ,de rau sau de lac, cu granulatia 0-4mmLot 2 : Balastul furnizat trebuie sa fie nespalat ,de rau sau de lac, cu granulatia 0-63mmAmbele produse trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile(bulgaride pamant,carbune,lemn,resturi vegetale)sau elemente alterabile.Valoare totala estimata de 666500 lei fara TVA,aferenta cantitatilor maxime de la acordurile cadru, este defalcata pe loturi astfel: Lot 1 :383000lei fara TVA Lot 2 :283500lei fara TVA