> Cautare Rapida
dupa domeniu (ex. "constructii")
> Cautare dupa domenii
Achizitii publice Romania


REABILITARE TERMICA BLOCURI LOCUINTE ORAS GAESTI
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 03.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Dâmboviţa
Termenul limita pentru depunere:18.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se vor reabilita din punct de vedere termic 5(cinci)blocuri de locuintesituate in orasul Gaesti dupa cum urmeaza:Str.Nicolae Titulescu blocurile: 1-regim de inaltimeP+2 ;2-regim de inaltime P+2; 24-regim de inaltimeP+4; 25-regim de inaltimeP+4.Str.13 Decembrie blocurile :52M-regim de inaltime P+4;Prin proiect se urmareste reabilitarea termica a imobilelor de locuinte colective respectand normele in vigoare si folosind materialele de calitate pentru asigurarea confortului termic si a calitatii vietii raportat si la mediul inconjurator (imobil, vecinatati, populatie, mediu,etc)Realizarea lucrarilor de interventie stabilite prin prezenta achizitie au drept scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si implicit reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, precum si amelioarea aspectului urbanistic al localitatii.Proiectul urmareste deasemenea desfiintarea lucrarilor executate in timp de catre locatari a lucrarilor neautorizate, lucrari neconforme cu legislatia in vigoare si care nu corespund normelor tehnice , afectand astfel rezistenta si stabilitatea din punct de vedere structural.

Computer pentru modelare matematica
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 03.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:18.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Computer pentru modelare matematica

CONTRACT FURNIZARE ALIMENTE PE LOTURI
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 03.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dâmboviţa
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: FURNIZARE ALIMENTE PE LOTURI PENTRU PREPARAREA HRANEI BENEFICIARILOR C.A.M.S. BUCSANIOptiuni: Cf.art.165-HG395/2016,prelungire contract pana la 30.04.2018,cu cond. existenta resurse financiare

Reabilitare termica bloc de locuinte H3 sc.C, B-dul Mircea cel Batran – executie lucrari (rest de executat+remedieri)
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 03.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Dâmboviţa
Termenul limita pentru depunere:25.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul contractului il constituie executarea lucrarilor de interventii la blocul de locuinte H3 sc.C, B-dul Mircea cel Batran, Targoviste. Mentionam faptul ca imobilul a fost reabilitat termic partial. In urma evaluarii in teren a stadiului fizic de catre proiectant precum si calitatea lucrarilor executate, s-au constatat deficiente in ceea ce priveste modul de executie si necesitatea continuarii lucrarilor ramase de executat. Ca urmare a incetarii de drept a contractului de lucrari si a nefinalizarii obiectivului de investitii de catre firma de constructii, Primaria Municipiului Targoviste a decis continuarea lucrarilor ramase de executat prin incheierea unui nou contract de lucrari. De asemenea se vor executa si lucrari de remediere conform devizului si caietului de sarcini intocmit de proiectant.Valoarea estimata a contractului de lucrari este 102.105 lei fara T.V.A., suma compusa astfel : I. pentru lucrari rest de executat: 51.435 lei fara T.V.A.II. pentru lucrari de remediere : 50.670 lei fara T.V.A.La intocmirea ofertei financiare se va avea in vedere a nu se depasi pragurile prevazute pentru fiecare componenta a contractului, prevazute mai sus.Pentru devizul de remedieri plata va fi asigurata integral din garantia de buna executie a constructorului initial, retinuta de beneficiarul investitiei conform clauzelor contractuale.Pentru devizul de lucrari ramase de executat plata va fi asigurata astfel: 50 % bugetul de stat ; 30 % bugetul local ; 20 % fonduri ale Asiociatiei de proprietari.Detalii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini.Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat 1litera f din Legea 98/2016 referitor la modificari nesubstantiale, daca valoarea cumulata a acestor modificari nu depaseste un procent de :I. pentru lucrari rest de executat maxim 12,61 % raportat la valoarea contractului.II. pentru lucrari de remediere maxim 10,05 % raportat la valoarea contractului.Pentru alte situatii se vor aplica proceduri conform prevederilor Legii 98/2016.

APLICATIE PENTRU GESTIONARE BUGET,RESURSE FINANCIAR CONTABILE, LA CONSILIUL JUDE?EAN BOTO?ANI”
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 03.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Botoşani
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: APLICATIE PENTRU GESTIONARE BUGET,RESURSE FINANCIAR CONTABILE, LACONSILIUL JUDE?EAN BOTO?ANI”Contractul are drept scop optimizarea activita?ii Consiliului Jude?ean Boto?ani, din punct de vedere al preluarii datelor, integrarii, managementului ?i raportarii aferente situa?iilor ?i opera?iunilor bugetare, resurselor financiar-contabile si umane.Obiective Specifice ale acestei achizitii sunt: 1. Gestionarea centralizata a tuturor fluxurilor bugetare, resurselor financiar-contabile de intrari ?i ie?iri de la nivelul Consiliului Jude?ean Boto?ani;2. Viteza în raportare ?i ob?inerea de rapoarte sintetice/ analitice în acord cu nevoile manageriale/ de raportare specifice Consiliului Jude?ean Boto?ani;3. Optimizarea costurilor aferente infrastructurii hardware - software a Consiliului Jude?ean Boto?ani;4. Cre?terea nivelului de securitate a datelor la nivelul Consiliului Jude?ean Boto?ani;5. Accesibilizarea informa?iilor de?inute la nivelul Consiliului Jude?ean Boto?ani, atât pentru nivelul managerial de decizie cât ?i pentru nivelul func?ional, de operare a aplicatiei;6. Reducerea timpilor de lucru în ansamblu ?i pe fiecare categorie de opera?iuni (intrare, gestionare-prelucrare-raportare ?i ie?ire) aferente fluxurilor bugetare, resurselor financiar-contabile prezente la nivelul institu?iei.

Modernizare drumuri stradale in Comuna Bilteni, judetul Gorj - Etapa IV
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 03.07.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Gorj
Termenul limita pentru depunere:21.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Obiectul contractului este reprezentat de modernizarea unei lungimi totale de 7,631 km de drumuri stradale din Comuna Bilteni: satul Moi – 2,602 km (DS 61, DS 62, DS 67, DS 68 si DS 70), satul Vladuleni – 2,126km (DS 56, DS 52, DS 54 si DS 51), satul Cocoreni – 2,252km (DS 42, DS 43, DS 44, DS 36 si DS 35) si satul Pesteana – 0,651km (DS 18 si DS 19).Lucrari ce urmeaza a fi executate: structura rutiera (4cm strat de uzura BA16, 5 cm strat de legatura BAD20, 15 cm strat de fundatie din piatra sparta, 25 cm strat de fundatiei inferior din balast si 12 cm strat de forma), acostamente (4 cm strat uzura BA16, 12 cm strat de piatra sparta si 15 cm strat de balast), santuri, podete, amenajare intersectii, ziduri de protectie, amenjare accese si lucrari privind siguranta circulatiei.Valoarea estimata a lucrarilor este de 6.820.836,00 lei fara TVA stabilita in baza Devizului general intocmit la faza Proiect Tehnic, suma ce reprezinta insumarea urmatoarelor capitole:- 4.1. Constructii si instalatii - 6.744.130,00 lei fara TVA- 5.1.1. Organzare de santier Lucrari de constructii - 76.706,00 lei fara TVA.

Achizitie tractor 100 CP
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 03.07.17
Natura contractului: Contract de produse
Regiune: Dolj
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: achizitie tractor 100 CP

Anvelopare unitati de invatamant Scoala Gimnaziala nr. 3 - proiectare si executie
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 27.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Galaţi
Termenul limita pentru depunere:18.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Proiectare si executie: lucrari de reparatii la fatada, izolare termica pereti exterioari, planseu, refacereinstalatii termice, sanitare, ventilatie, schimbarea sursei de incalzire, achizitionat si momtat centrala, panouri fotovlotaice, refacerea instalatiei electrice, iluminat de siguranta, inlocuire tamplarie necorespunzatoare, detectie, semnalizare si avertizare incendii, instalatii hidranti, rampa persoane cu handicap.

Modernizare Drum Comunal 39 Gherla-Sacalaia
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 27.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Cluj
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Se vor executa lucrari de modernizare a Drumului Comunal DC 39 Gherla-Sacalaia, sectorul de drum se situeaza în intravilanul ?i extravilanul Municipiului Gherla, conform Documenta?iei tehnico-economice faza PT.

”Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare -21
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 27.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: ”Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare -21

Lucrari de reparatie si întretinere a drumurilor judetene din judetul Ilfov – colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos, colmatari crapaturi cu mixturi asfaltice, pe o lungime de 93.550 ml
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 27.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Lucrari de reparatie si întretinere a drumurilor judetene – colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos, colmatari crapaturi cu mixturi asfaltice, pe o lungime de 93.550 ml se vor executa conform caietului de sarcini.

”Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare -20
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 27.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:14.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: ”Lucrari de intretinere si reparatii in amenajarile de imbunatatiri funciare din cadrul Filialelor Teritoriale ale Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare -20

Asfalatre strazi in comuna Izvoarele: sat Malu Vanat-Ulita Cojanilor (320 ml), sat Homoraciu- Coltul Mic ( 674 ml) sat Schiulesti- Ulita (620 m), comuna Izvoarele, judetul Prahova.
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 27.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Prahova
Termenul limita pentru depunere:13.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Descrierea completa se regaseste in proiectul tehnic (memoriu tehnic, caiete de sarcini, liste de cantitati de lucrari).

Anvelopare unitati de învatamânt Scoala Gimnaziala Iulia Hasdeu Galati – proiectare si executie
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 27.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Galaţi
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Proiectare si executie: lucrari de reparatii la fatada, izolare termica pereti exterioari, planseu, refacere instalatii termice, sanitare, ventilatie, schimbarea sursei de incalzire, achizitionat si montat centrala, panouri fotovoltaice, refacerea instalatiei electrice, iluminat de siguranta, inlocuire tamplarie necorespunzatoare, detectie, semnalizare si avertizare incendii, instalatii hidranti, rampa persoane cu handicap.Valoarea estimata: 2.091.996 lei din care:proiectare: 51.608 leiexecutie: 2.040.388 lei, din care organizare de santier: 28.503 lei.

Lucrari de modernizare a pietei agroalimentare din orasul Ineu, judetul Arad – etapa I: Construire hala agroalimentara si grupuri sanitare
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 26.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Arad
Termenul limita pentru depunere:21.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Prin atribuirea contractului se doreste modernizarea si reamenajarea pietei agroalimentare din orasul Ineu, prin realizarea unor spatii si utilitati care sa asigure desfasurarea activitatilor comerciale pe tot parcursul anului, in conditii de igiena si securitate adecvate, conforme cu standardele sanitare existente. In aceasta etapa de interventie (etapa I), se vor executa urmatoarele categorii de lucrari:- Construirea unei cladiri de tip hala cu structura usoara metalica si inchideri din membrana tensionata la nivelul acoperisului, prevazuta perimetral cu spatii libere de circulatie pietonala si rampe pentru facilitarea accesului persoanelor cu disabilitati;- Amenajarea unor grupuri sanitare independente, cu corpuri separate pe sexe;UTILITATI OBTNUTE:1. HALA PIATA AGROALIMENTARA: suprafata utila: 660,11 mp suprafata construita: 697,30 mp2. GRUPURI SANITARE:suprafata utila: 92,62 mp suprafata construita: 117,18 mpLucrarile de modernizare a pietei agroalimentare se vor realiza in termen de 10 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, din care luna 10 va fi alocata pentru receptia la terminarea lucrarilor si executia eventuaelor lucrari de remediere dispuse prin Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.Eventualele costuri cu organizarea de santier vor fi cuantificate de fiecare ofertant in parte, cu incadrare in valoarea mentionata prin documentatia de atribuire, indicand in mod concret lucrarile/activitatile de organizare de santier efectuate si cuantificarea monetara a acestora, intr-un deviz separat, daca este cazul.Important! Procurarea dotarilor nu face obiectul etapei I de modernizare a pietei agro-alimentare Ineu! Se vor pune in opera/ instala doar echipamentele precizate in documentatia de atribuire/ cotate in listele cu cantitatile de lucrari/ listele cu echipamente tehnologice si functionale.

Lucrari de reparatii curente la sectia ORL
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 26.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Neamţ
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Lucrari de reparatii curente la sectia ORL care constau in: demontarea tamplariei interioare si exterioare din lemn si inlocuirea acesteia cu tamplarie PVC, indepartarea tencuielilor vechi si deteriorate si refacerea acestora la pereti si tavane, desfacerea placajelor de gresie si faianta si refacerea acestora la grupuri sanitare, aplicarea de covor PVC special pentru spatii spitalicesti, repararea si mascarea conductelor de canalizare, alimentare cu apa si aerisire cu rigips rezistent la umiditate, refacerea instalatiei electrice, vopsitorii epoxidice pe baza de apa la pereti si zugraveli lavabile la tavane.

Modernizare statie de epurare
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 26.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bacău
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Pe traseul exterior de canalizare ape menajere se va monta o sta?ie de epurare, ce va pre-trata apa menajera rezultata în urma activita?ii curente a Penitenciarului Spital Târgu Ocna, ?i o va aduce în parametri impu?i de normativul NTPA-002, astfel încât ea sa poata fi descarcata în sistemul ora?enesc de canalizare al localita?ii Târgu Ocna. Valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute: 10.109 lei fara TVA. Valoarea estimata a cheltuielilor cu organizarea de santier: 5.000 lei fara TVA. Valoarea estimata totala inclusiv cheltuielile cu organizarea de santier, fara cheltuieli diverse si neprevazute: 1.373.100 lei fara TVA.

“Extindere iluminat public în municipiul Satu Mare”, LOT 1 – Extindere iluminat public în cartierele Micro 17, Carpati I si Carpati II din municipiul Satu Mare, LOT 2 – Extindere iluminat public pe strada Siretului din municipiul Satu Mare
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 26.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Satu Mare
Termenul limita pentru depunere:18.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Tinând cont de obligatia autoritatiilor locale de a asigura servicii de utilitati publice tuturor locuitorilor municipiului, este necesara extinderea retelei de iluminat public in municipiul Satu Mare. Achizitia publica este impartita pe 2 loturi, dupa cum urmeaza: LOT I –Extindere iluminat public în cartierele Micro 17, Carpati I si Carpati II din municipiul Satu Mare, LOT II – Extindere iluminat public pe strada Siretului din municipiul Satu Mare. Valoarea totala estimata a investitiei pe cele 2 loturi, stabilita în conformitate cu prevederile art. 17 alin (1) din Legea 98/2016 este de3.751.820,00 lei (fara TVA), din care:- valoare lucrarilor este de 3 563 780,00 lei fara TVA,- valoarea serviciilor de proiectare este de 188 040,00 lei fara TVA.Evaluarea contractului de lucrari s-a facut, pe loturi, de catre Serviciul Investitii, Gospodarire Întretinere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, pe baza Devizelor Generale elaborate de proiectantii lucrarilor, astfel:- LOT 1:- Extindere iluminat public în cartierele Micro 17, Carpati I si Carpati II: valoarea totala aferenta lotului este de 3 629 410,00 lei fara TVA din care:-valoarea lucrarilor este de 3 453 370.00 lei fara TVA -valoarea serviciilor de proiectare este de 176 040,00 lei fara TVA- LOT 2 – Extindere iluminat public pe strada Siretului din municipiul Satu Mare: valoarea totala aferenta lotului este de 122 410,00 lei fara TVA, din care:-valoarea lucrarilor este de 110 410,00 lei fara TVA -valoarea serviciilor de proiectare este de 12 000,00 lei fara TVA

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: : Reabilitare Scoala Profesionala Dagita, sat Dagita, comuna Dagita, judetul Iasi
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 26.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Iaşi
Termenul limita pentru depunere:17.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: : Reabilitare Scoala Profesionala Dagita, sat Dagita, comuna Dagita, judetul IasiValoarea estimata a lucrarilor este de 501.155,00 lei, fara TVA, din care:-Constructii si instalatii : 489.980,00 lei fara TVA-Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 11.175,00 Lei fara TVA

„ZIDURI DE SPRIJIN SI REFACERE SPRIJINIRI IN URMA CALAMITATILOR IN COMUNA GARNIC, SAT PADINA-MATEI, JUDETUL CARAS SEVERIN”
7/13/2017 5:30:25 AM

Data publicarii: 26.06.17
Natura contractului: Contract de lucrari
Regiune: Bucureşti
Termenul limita pentru depunere:20.07.17
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: „ZIDURI DE SPRIJIN SI REFACERE SPRIJINIRI IN URMA CALAMITATILOR IN COMUNA GARNIC, SAT PADINA-MATEI, JUDETUL CARAS SEVERIN”Valoarea estimata a achizitiei este de 3.019,953 lei, fara TVA, compusa din:- cheltuieli pentru investitia de baza = 2.948,654 lei- organizare de santier = 71.299,00 leiValorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant si aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 1062 din 26.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „ZIDURI DE SPRIJIN SI REFACERE SPRINIJIRI IN URMA CALAMITATILOR IN COMUNA GARNIC, SAT PADINA-MATEI, JUDETUL CARAS SEVERIN” din cadrul „Programului national de constructii de interes public sau social”.Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.